Fangsttal på Keldsnor Fuglestation - 2017

Keldsnor Fuglestation har igen i 2017 fanget og ringmærket vilde fugle på Sydlangeland.

KNF 2017Klik her for at se hele opgørelsen.

Her ses hvor mange fugle af de enkelte arter der er ringmærket og aflæst. Størstedelen af aflæsningerne er egne fugle, der er ringmærket tidligere på sæsonen eller tidligere år.

20170724 vibe
Ung Vibe

Mvh. Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation / RG-Fyn

Årsberetning for ringmærkning 2016

Fugleaaret2016Årsberetningen for ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark i 2016, er udkommet i publikationen ‘Fugleåret 2016'.

Kort resumé: I 2016 blev ringmærket i alt 116.263 fugle i Danmark og på Færøerne. Alene i Danmark blev ringmærket 111.588 hvilket er et højt niveau forhold til tidligere år. Det skyldes formentlig efterårets store invasioner af fuglekonge, blåmejse og musvit hvor især fuglestationerne fik travlt. I alt blev ringmærket 181 arter i Danmark i 2016. 27 arter blev der mærket mere end 1.000 individer af i 2016, og 66 arter blev der mærket mere end 100 individer af.........

 Læs mere på Ringmærkningscentralens webside

Skrigeørnen Tönn sender igen

Den berømte store skrigeørn Tönn, som i flere omgange også har besøgt Danmark, har fået skiftet sin satellitsender og sender nu igen sine positioner til den estiske projektledelse.

Tönn blev oprindeligt udstyret med en satellitsender som unge på reden i 2008. Denne sender sendte Tönns positioner frem til foråret 2014. Tönn kunne derefter kun følges i sit vinterkvarter omkring El Hondo i Spanien, hvor en lokal gruppe fulgte den. (se gruppens webside om El Hondos skrigeørne ).
D. 30. april 2016 fandt den estiske ørnegruppe under sit feltarbejde igen Tönn. De vidste i lang tid ikke hvilken af de satelitmærkede ørne, de havde genfundet, men d. 8. september lykkedes det gruppen at genfange ørnen og identificere den som Tönn. Satelitsenderen blev skiftet tilen ny model og Tönn blev desuden farveringmærket med en hvid ring med koden 7X.

Tönn og hans partner fik i år én unge. Det vides ikke hvor gammel partneren er, da den ikke er ringmærket. Tönn kan have ynglet sidste år, men gruppen vurderer, at det højest sandsynligt er det første år han yngler. Det er overraskende sent, da Tönn nu er i sit 9. kalender år (9K), men stor skrigeørn er en sjælden art, så der er endnu ikke samlet så megen information om arten.

Alle Tönns bevægelser kan følges på projektets webside, hvor trækket for projektets sorte storke, traner, havørne,fiskeørne og lille skrigeørn mm. ligeledes kan følges. Se det spændende kort og læs mere om projektets fugle i 2016 på:
http://birdmap.5dvision.ee/EN/2016/Autumn/one/

Nu er det bevist! Blåhalsen overvintrer i Indien

Det har længe været kendt, at de nordlige blåhalse, Luscinia s. svecica, overvejende trækker mod øst og overvintrer i eller nær ved Indien. Der findes bl.a. genfund af svensk mærkede blåhalse fra Kazakstan og Pakistan og af finsk mærkede fugle genfund fra Turkmenistan, Kazakstan och Pakistan. Men alle disse genfund har været under trækket, og der er først nu at der er kommet endegyldige beviser for at størstedelen af de nordiske blåhalse overvintrer på det indiske subkontinent.

Et norsk-tjekkisk projekt udstyrede i foråret og forsommeren 2012 henholdsvis ti tjekkiske og 30 norske blåhalse-hanner med lysloggere i henholdsvis Krkonose-bjergene i det nodlige Tjekkiet og i Isdalen på Hardangervidda. Ni af de 40 fugle kunne genfanges det følgende år og af dem havde fem fugle anvendelige data. Hos fire af fuglene havde lysloggeren registreret data under hele rejsen til vinterkvarteret. Tre af fuglene havde overvintret i det nordlige eller centrale Indien, mens den fjerde var i det nordøstlige Pakistan.

Læs hele historien på svenske Sofnet.org