CES 2023 slut

Så går årets CES mod enden - og så bliver det spændende at se resultatet. Flere steder er der i løbet af sommeren meldt om lavt antal fangede fugle og få ungfugle. Ved Brabrand Sø har vi selv oplevet et dårligt år med 1/3 færre fangede fugle end gennemsnittet for årene 2006-22 (hvor vi har mærket) med meget få rørsangere og rørspurve. Men overaskende er også mejserne udeblevet, selv om rørskoven er ved at springe i skov. 

I har kunnet følge årets CES på flere af lokaliteterne på bloggen, og jeg vil opfordre til, at der laves en status på de enkelte sites, mens vi venter på den samlede bearbejdning af de indhøstede data.

TUSIND TAK FOR INDSATSEN - håber i er med igen næste år!

Danmarks Ringmærkerforening og Ringadministrationen.