Russisk ringmærkeratlas over andefugle

Nyt ringmærkeratlas har set dagens lys. Tidligere har data fra Rusland (eller rettere det tidligere Sovjetunionen) været utilgængelige for europæiske atlas. Nu er der rådet bod for det for så vidt angår andefugle (svaner, gæs og ænder). Der forelægger nu en engelsk pdf-version af samtlige genmeldinger af russisk/sovjetisk mærkede andefugle. Et digert værk på mere end 500 sider som frit kan downloades fra http://ringcenter.ru/Migration_Atlas.pdf . Det omhandler bl.a. beskrivelse af yngleudbredelse, trækruter, dødelighed, dødsårsager, alder, rekorder, delpopulationer mv. En guldgrube af viden. Nu er det bare at håbe på, at udgivelsen følges op med flere artsgrupper.