Om Gulbugens træk

Gulbugen opholder sig kun kort tid i Danmark i forbindelse med ynglesæsonen, for atter at vende tilbage til Afrika. Men man har indtil nu kun vidst meget lidt om dens træk til og ophold i Afrika. Et hold studerende fra Kbh. Universitet under ledelse af Anders Tøttrup har mærket fugle på Store Vrøj i Saltbæk Vig med lysloggere, hvilket har gjort, at man nu er kommet et skridt nærmere opklaringen heraf. Forklaringen følger her (du skal bladre lidt ned til 4. august, for at finde filmen optaget af N.P. Dreyer).