Sporing af Solsort

Som en del af ICARUS-projektet, hvor en satellit sporer GPS-mærkede dyr og fugle, er også danske solsorte blevet mærket. De er mærket på henholdsvis Blåvand og Skagen Fuglestation. Man kan nu i Tracker app’en se en af de på Skagen Fuglestation mærkede solsorte! Den blev mærket slut oktober og har sidenhen rastet syd for Skagen indtil den 25. november inden den tog afsted over Nordsøen i retning mod det sydlige England. Seneste signal er modtaget den 27. november ikke langt fra den engelske kyst.
Du kan se flere detaljer på Skagen Fuglestations nyheder. Her kan du også hente app’en Animal Tracker, som gør det muligt at følge de sporede dyr og fugle på din mobil.