CES ved Brabrand Sø, status efter 1. halvsæson 2021.

Af Henning Ettrup

Årets CES ved Brabrand Sø er ikke startet som forventet. Efter halvdelen af fangsterne er foretaget gøres en kort status. Der fanges væsentligt færre fugle end sædvanligt. Sammenligner man årets fangster med gennemsnittet for de forudgående 15 år, ses for fem af årets seks første perioder en væsentlig lavere fangst end normalt - hvis normalt er gennemsnittet af fangede fugle i perioden 2006-2020. Som det ses af figuren, er det kun årets periode 2, der ikke afviger fra det normale.
Ser man lidt på fordelingen af arter og alder, der fremgår af tabellen over fangede fugle, springer fraværet af især rørskovsfugle (Kærsanger, Rørsanger, Rørspurv, Skægmejse) i 2021 i øjnene, men også det lave antal Blåmejse og Musvit. Noget andet som bemærkes er, at der i de første seks perioder i 2021 er fanget meget få ungfugle (1k) - blot 10 i periode 6 - som ellers normalt begynder at optræde i større antal i periode 5. Resten af sæsonen vil vise, om ynglesæsonen ved Brabrand Sø blot er udskudt på grund af den våde maj eller om ynglefuglene helt er udeblevet. Men noget tyder på, at det bliver et generelt dårligt yngleår for fuglene, ad man oplever den samme tendens på de øvrige CES-lokaliteter.