Årsmøde 2020 – AFLYST. Generalforsamling afholdes.

Grundet Covid-19 ser vi os – efter samråd med Ringmærkningscentralen – nødsaget til at aflyse ringmærkernes årsmøde. Det er ellers blevet en fast tradition, og stedet hvor ringmærkerne mødes og udveksler oplevelser og nyheder. Vi glæder os allerede nu til at vi kan mødes igen i 2021.Fra rsmdet 2018

----------------------------------------------------------------
MEN GENERALFORSAMLINGEN afholdes som planlagt lørdag den 28. november 2020 kl. 14.00 – dog web-baseret.
Afholdelsen af generalforsamlingen sker efter vedtægterne og dagsorden kan ses nedenfor (og på pdf her). Foreningens medlemmer vil blive kontaktet med oplysninger om, hvordan de skal forholde sig, hvis du vil deltage i generalforsamlingen.

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent og referent.
2: Aflæggelse af beretning (fremsendes).
3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendes) samt vedtagelse af kontingent.
4: Forslag til budget til godkendelse (fremsendes).
5: Valg til bestyrelsen. På valg efter tur er Henning Ettrup og Tage Leegaard. Desuden er suppleanterne Kim Skelmose, Bent Jacobsen og Jan Salmonsen på valg.
6: Valg af revisor (på valg: Jens Muff Hansen).
7: Behandling af indkomne forslag og præsentation af årets ringmærker.
8: Eventuelt.

Bestyrelsen
28.10.2020

Ps. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.