VENTE RAGAS RINGMÆRKNINGSSTATIONEN I LITAUEN

Jeg havde i juni 2022 lejlighed til at besøge Europas største ringmærkningsstation ”Vente Ragas” i Litauen. Stationen er en del af det zoologiske museum i Kaunas, der hører under det litauiske miljøministerium. Ringmærkningscentralen har to og en halv fuldtidsansatte specialister og trækker i sæsonerne på et netværk af c. 40 frivillige amatører.


Vente Ragas ligger for enden af en sydvestvendt pynt, der stikker ud i den kuriske bugt eller Kurlandshavet, som det hed i gamle dage, få km nord for grænsen til den russiske Kaliningrad-enklave.
Det er Europas, hvis ikke Verdens største ringmærkningsstation, hvor der årligt mærkes omkring 100.000 fugle og på nogle dage mærker man op til 5.000 fugle eller flere. Fangsten foregår ved hjælp af 8 store helgolandsruser, andre fælder samt i spejlnet. Da jeg besøgte stedet den 15. juni havde man samme dag mærket 900 fugle, mest Stære.


Jeg havde en snak med lederen af ringmærkningsstationen Vytautas Jusys, der især i de meget travle måneder september og oktober, gerne tager imod frivillig assistance fra erfarne danske ringmærkere med A- eller B-licens. Er du interesseret kan du kontakte ham på e-mail: VRVENTRAGIS@gmail.com og tlf. +370 638 90 619. Se også diverse hjemmesider, f.eks. Ornithological station Vente Cape / Ventes Ragas 

Hans Skotte Møller
Tlf. 2093 5851.

En af de store ruser på fuglestationen.