Mindeindsamling for Hans Christensen (Spætte-Hans).

Foreningen har modtaget nedenstående mindeord fra en nær ven af Hans, som foreningen hermed viderebringer i den ånd, de er skrevet.

Spætte-Hans døde d. 2. marts 2021. Sortspætter og fuglebeskyttelse stod over alt andet for Hans. Alle, der har mødt ham, kender hans dedikation. Hans var en beskeden mand og ønskede ingen opmærksomhed ved sin begravelse. Vi er mange, der er dybt berørte og i sorg over, at Hans ikke er blandt os længere og som gerne vil vise Hans en sidste respekt.
For at imødekomme dette ønske, har jeg taget initiativ til, at der oprettes en mindeindsamling hos Fugleværnsfonden, hvor vi, i stedet for at sende en blomsterbuket til Hans' begravelse, kan støtte fuglebeskyttelsen, som betød så meget for Hans.
De indsamlede donationer vil fordeles ligeligt til to af Fugleværnsfondens reservater:
1) Sølsted Mose i Sønderjylland, hvor Hans igennem mange år udførte frivilligt arbejde og 2) Rusland på Nordsjælland, der har potentiale som ynglelokalitet for sortspætte.
Jeg håber, at de, der føler et behov for at udføre en sidste symbolsk handling for at ære Hans, vil slutte op om denne mindeindsamling.
Du bidrager ved at indsætte beløbet på reg.nr.: 8401, kontonr.: 104 5329 og i meddelelsesfeltet skrive "Mindegave for Hans Christensen".
Du kan også bidrage via MobilePay hvor beløbet sendes til 90682 og i kommentarfeltet skrives "Mindegave for Hans Christensen".
Ovenstående indbetalingsoplysninger kan verificeres på Fugleværnsfondens hjemmeside under "Støttegaver og mindegaver".
Nogle af Hans' venner er ansat ved DOF eller Fugleværnsfonden. For en god ordens skyld, skal det understreges, at de ikke har haft indflydelse på valg af Fugleværnsfonden som det gode formål, der støttes. Denne beslutning er truffet af undertegnede på baggrund af Hans' ønske om at bidrage til fuglebeskyttelse.
Anders Grøndahl Nielsen