Mærkning af trækfugle i CES området – Svendborg

Af Peter Teglhøj

Efter afsluttet CES sæson 2021 ved Svendborg, er CES sitets A-område blevet benyttet til mærkning af trækfugle og formidling af ringmærkning til lokalpolitikere og gymnasieelever. I perioden 24. august til 31. oktober blev der i alt fanget 1501 fugle fordelt på 30 arter. 1446 fugle blev mærket og 55 aflæst (se nedenstående tabel 1). 3 af de aflæste fugle var fynske jernspurve mærket i Hjulby d. 17/8 2021 (aflæst d. 20/9 2021), 33,2 km fra mærkningsstedet, og i Sortemosen henholdsvis d. 6/9 2020 (aflæst 26/9 21) og 14/9 2021 (aflæst 22/9 2021) begge 9,5 km fra mærkningsstedet. 2 fugle blev i løbet af efteråret genmeldt fra udlandet. En ung rødhals mærket d. 22/9 2021 blev aflæst 18 dage efter i Sydfrankrig 1.294 km fra mærkningsstedet. Ligeledes blev en munk (han) aflæst i Gilbraltar d. 20/10 2021. Fuglen var mærket i CES området d. 2/9 2021 og tilbagelagde de 2.430 km på 48 dage.

 

 Ung Jernspurv og Rødtoppet Fuglekonge