Bramgæs på langfart

Det kan være en god ide, at du tjekker dine Bramgæs for farveringe.
På Krebsgården på Agersø i Storebælt har jeg i marts og april 2020 og 2021 kunnet aflæse fem farvemærkede fugle. Fire af disse var farvemærkede på ynglepladser på den russiske Ishavskyst, henholdsvis på øen Kolguyev og på fastlandskysten i Nenets regionen nær Pechora-flodens delta ca. 2.500 km NØ for Agersø.
Den femte Bramgås var mærket i vinterkvarteret i Holland, og to af de russiske gæs var også tidligere spottet i Holland og på den østfrisiske ø Borkum i Tyskland. Det lægger yderligere 500 – 600 km til gæssenes to årlige træk. I lige linje flyver de således 6.000 km om året mellem ynglepladsen og vinterkvarteret, men de reelle distancer er jo væsentligt større.
Mærkningerne i Rusland er foretaget i eftersommeren 2013, 2014, 2015 og 2019, og to af gæssene var blevet min. 6 ½ år og 7 år og 8 måneder inden aflæsningerne på Agersø.
Mærkningerne er et resultat af et hollandsk-russisk forskningsprojekt under ledelse af hollænderen Thomas Lameris. Det har resulteret i en lang række artikler og afhandlinger, se bl.a. artiklen [link] her om hvordan temperaturstigningen skaber problemer for bramgæslingernes overlevelse.

Hans Skotte Møller, Agersø