Europæisk ringmærkeratlas

Ringmærkningsafdelingen er kommet med i projektet om udarbejdelse af et europæisk ringfugleatlas "Eurasian African Bird Migration Atlas". Det har længe været ønsket, at et atlas skulle udarbejdes, og i 2018 lykkedes det at få skaffet finansiering. Det forventes at være færdigt i 2022, og udgives kun som netversion. Du kan se mere om projektet her.