Efterårsmærkning af trækfugle ved Svendborg CES-område

Af Peter Teglhøj

CES Svendborgs A-område er igen i år efter endt CES-sæson (ynglefugle) benyttet til ringmærkning af trækfugle og formidling af ringmærkning til gymnasieelever og beboere i lokalområdet.
I perioden 23. august til 2. november 2023 blev der i alt fanget 1906 fugle fordelt på 32 arter. 1801 fugle blev mærket og 105 aflæst. Af nedenstående tabel ses fangsttal for perioden 2019-2023. De dominerende trækgæster har igen i år været jernspurv og munk, men mejserne var også godt repræsenteret. I alt blev der fanget 32 forskellige arter i efteråret 23, og sortmejsen blev ny mærkeart for området. I de 5 efterårssæsoner er der totalt fanget 7605 fugle fordelt på 43 arter.
2 fugle med ”fremmed” ring blev aflæst i løbet af efteråret 2023. Den ene var en jernspurv ringmærket i Sortemosen d. 22. september 2022, 9,7 km fra genfangstområdet, den anden en fuglekonge med svensk ring. Data vedr. fuglekongen foreligger endnu ikke. Endelig blev en jernspurv som var ringmærket d. 1. september 2023 aflæst på Keldsnor fuglestation d. 7. oktober 2023, en distance på knap 38 km som fuglen havde tilbagelagt på 36 dage. Den unge jernspurv havde tilsyneladende ikke særligt travlt med at komme sydpå.

Øverst: Rædtoppet Fuglekonge og Sortmejse. Nederst: Gulspurv og Jernspurv (fotos: PT)