Mærkning af trækfugle i CES området – Svendborg

Efter afsluttet CES sæson 2020 er CES sitets A-område blev benyttet til mærkning af trækfugle og formidling af ringmærkning til grundskole- og gymnasieelever. I perioden 24. august til 24. oktober blev der i alt fanget 1778 fugle fordelt på 30 arter. 1670 fugle blev mærket og 108 aflæst (se nedenstående tabel). De dominerende arter var jernspurv, munk, rødhals, gransanger, grønsisken og musvit. En 1k jernspurv mærket med norsk ring (Stavanger Museum Norway EN41992, se foto) blev aflæst d. 27/9 – data på denne fugl afventes pt. Lokaliteten har således igen i år vist sig både at være en velegnet yngle- og træklokalitet med i alt 2368 fangede fugle i 2020.

Peter Teglhøj.

Svendborg trk 2020 Norsk jernspurv