CES 2020 Danmark

Så foreligger der en oversigt over årets mærkninger i CES samt en mindre bearbejdning af årets indsamlede data. Der blev på de 8 sites, som i år var aktive fanget lidt over 3200 fugle fordelt på 55 arter. Rørsanger samt Gran- og Løvsanger blev de hyppigst fangede, og så blev der for første gang i CES fanget Drosselrørsanger. Men du kan i rapporten se meget mere om fangsterne.