Ungespredning og rekruttering af landsvaler i Svendborg – resultater af 8 års ringmærkning og genfangst

Af Peter Teglhøj

Fra 2012-2019 har jeg ringmærket 3907 pull af landsvale og genfanget fuglene som voksne på ynglesteder i og omkring Svendborg. Formålet var at bestemme ungespredning og i hvilket omfang redeungerne rekrutterer til den lokale ynglebestand. Resultatet af undersøgelse viste at landsvalehunner spreder sig ca. 2,5 km fra deres fødested, hvorimod hanner er mere stedtro og kun flytter sig omkring 1 km fra opvækststedet. Ungevægten på ringmærkningstidspunktet (10-15d) forudsagde om fuglene overlevede og rekrutterede til populationen sæsonerne efter. De genfangede fugle havde en signifikant større vægt en deres søskende på ringmærkningstidspunktet. Undersøgelsen viste også en signifikant højere rekruttering af fugle der var vokset op først på sæsonen (1.kuld) og stammede fra en kunstig rede.

Resultaterne er publiceret i tidskriftet Bird Study (2021) og hvis du er mere intersseret i projektet kan du kontakte mig på min e-mail

Du kan hente artiklen på https://doi.org/10.1080/00063657.2021.1924618, hvis du har abonnement.

Landsvale fanget i stald (foto: Peter Teglhøj)