Om Blåhalsens indvandring til Nordvestjylland.

En analyse af ringmærkningsdata fra Nordvestjysk ringmærkergruppes aktiviteter viser fint forløbet af indvandringen af Sydlig Blåhals til regionen. Gruppen har mærket i området siden 1972, og har frem til 2010 kun fanget den nordlige race af Blåhals under trækket. Man havde nok en forventning om, at den Sydlige Blåhals snart ville vise sig, da den i 1992 var (gen-)indvandret som ynglefugl til Sønderjylland. 2010 blev så året, hvor den første blev fanget og ringmærket i slutningen af juni måned ved Ove Sø. Derefter er det gået stærkt, og frem til 2022 er der fanget i alt 192 fugle Sydlig Blåhals i yngletiden i Nordvestjylland. Du kan se flere detaljer i artiklen i Naturnyt 2/2022 her.

Blhals-Tmmerby-per-4.jpg