CES 2022

I dennne uges starter vi ud med årets CES. Vi håber alle er klar til at tage endnu en tørn - og velkommen til eventuelle nye lokaliteter. Som inspiration til arbejdet er nedenfor en opsamling over sidste års fangster på de 8 lokaliteter, som var med. Du kan forøvrigt under "CES" se, hvad der ligger af bearbejdninger fra tidliger år fra de forskellige sites, og så håber vi snart, at der bliver foretaget en samlet bearbejdning af de indsamlede data, hvilket ikke er sket siden 2013.

Som det blev meldt ud sidste år, er der foretaget regulering af perioderne, så de er forholdsvis 10 og 11 dage. Dette er gjort for at sikre større mulighed for at gennemføre, da hver periode nu rammer to weekends. Du kan se datoerne for de enkelte perioder i nedenstående tabel. Der vil løbende blive informeret om årets fangster, HVIS de enkelte sites sender fangstdata, billeder eller småhistorier til foreningen.

Med håb om et godt CES-år.

CES perioder 2022