Fra Ukraine til Damhuskroen.

Kaspisk Måge Blå V. 483 eller måske bedre kendt som ’Tændstiknæb’ er i efteråret 2020 vendt tilbage til Damhussøen for 14. sæson i træk, og er nu 14½ år gammel. I sensommeren 2006 dukkede denne unge Kaspiske Måge op i sydvesthjørnet af Damhussøen i København. Dens daværende helt specielle, lidt gråmåge agtige næb, gjorde at den hurtigt blev kendt som ’Tændstiknæb’ og er fulgt af mange fuglekiggere sidenhen. Den 27. december 2008 lykkedes det, sammen med min norske ven Morten Helberg, at fange mågen hvorefter den blev ringmærket med blå farvering. Efterfølgende er der indkommet ikke mindre end 110 aflæsninger. Langt de fleste er fra Damhussøen, men også fra smutture til Mosede Havn, Vedbæk Havn, Enghaveparken, Selsmosen og Maglebæk Sø. Alle velkendte lokaliteter for Kaspisk Måge.

Desuden er den én gang tidligere fotograferet på Østersøen 32 km nord for byen Rowy i Polen den 26. november 2019.

En anden og meget interessant aflæsning foretaget af Maxim Gavrilyuk, vidner om et ophold som sandsynlig ynglefugl i 2017 for denne kaspiske måge. Den 2. maj 2017 blev den set i en Kaspisk Måge-koloni på en ikke navngivet ø (49.4079 N ,32.1476 E ) i Kremenchuk Reservoir nær byen Cherkasy i Ukraine 2000 km ØSØ for København. Finderen skriver: ”The bird spend time near some nests with eggs and chicks at the colony of Caspian Gulls.” Desværre er der ingen fotos fra denne observation, men for dem der kan læse russisk eller benytte et oversætningsprogram, er det mulig at læse mere om denne spændende lokalitet og om Kaspisk Måge i området: Caspian_Gull_population_on_the_Middle_Dnieper

På det ene foto står den på taget af Damhuskroen tæt ved fodringspladsen i det sydvestlige hjørne af Damhussøen, 27-11-2020 og venter på god mad. På det ander står den sammen med sølvmåger og Hættemåde på stien (fotos: Kjeld Tommy Pedersen).

Jeg takker alle som gennem årene har rapporteret denne Kaspiske Måge.
Observationer af ringmærkede måger modtages fortsat med tak på e-mail: ktpedersen@gulls.dk.