Om overnattende mejser

Flora og Fauna har udgivet en interessant artikel om overnattende mejser i redekasser opsat i Søvind Skov. Det er undersøgt på baggrund af farvemærkede fugle. Thomas Secher har ringmærket fugle i redekasserne og efterfølgende genfanget eller aflæst et stort antal. Der var blot 3 arter, som benyttede redekasser (Musvit, Spætmeje og Blåmejse), men overraskende var, at Blåmejse blot blev registreret to gange. Og så ses blot én fugle overnattende i hver rede. Du kan læse hele artiklen her.