Artikel-oversigt ca. 1970-2018

Som noget nyt har Foreningen i samarbejde med Ringmærkningscentralen udarbejdet en oversigt over (i første omgang) videnskabelige artikler, hvortil der er anvendt ringmærkningsdata indsamlet af danske ringmærkere. Filen omfatter i første omgang artikler fra perioden ca. 1970-2018, men der arbejdes videre på at samle artikler, så filen efterhånden kommer til at omfatte al (??) litteratur, som bygger på danske ringmærkningsdata. Måske for ambiøst? Den foreløbige liste kan ses under "Faglige artikler" på "Ringmærkning".