Ny fuglebog om Danmarks fugle

Så er den her, den længe ventede opdatering af oversigten over Danmarks fugle. Titlen er "Systematisk oversigt over Danmarks Fugle 1800-2019 og hovedkræfterne bag bogen er Jørgen, Tim og Palle, godt suppleret af flere andre (se forsiden). Mange venter måske at det "bare" er en opdatering af Klaus Malling Olsens efterhånden 30 år gamle oversigt, men så tager man fejl. Den omfatter samtlige fugle set i Danmark siden 1800, og der er for langt de fleste arter foretaget bearbejdning af foreliggende oplysninger og materiale. For alle arter er givet en status, oplysning om raceforhold, yngleforekomst, træk- og vinterforekomst, antal, bemærkninger om særlige forhold, historik samt population og trend. For mange af arterne er udarbejdet prikkort over forekomst og yngleudbredelse ligesom foretaget forskellige bearbejdninger af data fra dofbasen er præsenteret i form af grafer. Den er let læselig og i et fornuftigt format. Et fantastisk godt stykke arbejde, som er meget vellykket. Stort tillykke til forfatterne og til DOF. Bogen kan varmt anbefales for alle som interesserer sig for fugle herhjemme! 

Henning Ettrup