Vadefuglemysterie

For at studere svenske Tredækkeres træk på den 5-7000 km lange tur frem og tilbage fra Afrika Blev på benet monteret lille sensor (mini-multisensor accelerator) er måler temperatur, tryk og bevægelse. Fuglene flyver i op til 4000 m’s højde, og kan derfor ikke studeres fra jorden. Overraskende var det derfor, at man med mellemrum kunne registrere, at aktiviteten pludselig stoppede og temperaturen steg. Første vurdering var derfor at fuglen rastede. Men lufttrykket forblev lavt, så fuglen var stadig i højden. Så hvad var der galt. Der kunne ingen fejl findes ved sensoren, så der måtte være en anden forklaring. Kunne forklaringen være i fuglens adfærd? Efter at havde gennemsøgt litteratur og kontaktet andre for informationer, fandt man frem til en plausibel forklaring, nemlig at fuglene – der oftest flyver med strakte ben - til tider trak dem op under kroppen (for at få varmen?), så sensortemperaturen steg. Du kan se mere om opdagelsen her.