Mindeord for Johnny Leo Pedersen

Med Johnny L. Pedersens bortgang den 29. maj 2021 har vi måttet sige farvel til en ornitolog, der besad helt unikke evner inden for kunsten af aflæse metalringe.
Johnny er måske ikke kendt af så mange ringmærkere, men ud over at han har aflæst et hav af ringe i felten, hjalp han os gennem 15 år med at få ringmærket flere tusinde skarvunger i det sydøstlige Danmark.
Fra sidst i 1970’erne til 2019 bidrog Johnny til at få indsamlet viden om ringmærkede fugle, især måger. Johnny var bosat i København, men han og hans kone Jytte Halberg Pedersen boede i mange perioder over 25 år i deres campingvogn på Nystrup Camping i Klitmøller. Fra den base drog Johnny til de nordvestjyske havne for at aflæse ringe på sølvmåger, svartbage og andre fugle. Han havde en særlig kærlighed for Bulbjerg, hvor han årligt aflæste metalringe (og senere også farveringe) på de ynglende rider. Aflæsningerne af riderne resulterede i en videnskabelig artikel om Bulbjerg-ridernes overlevelse.
Med tålmodighed og en ekstrem vedholdenhed samt et helt særligt par øjne formåede Johnny at aflæse flere tusinde koder på ringe, der skulle tydes på så store afstande, at vi andre knap kunne se, hvad der var tal hhv. bogstaver. Vi er mange projektholdere der er taknemmelige for Johnnys aflæsninger og den viden vi har kunne føje til vort kendskab til individernes stedtrofasthed og flytninger. Eksempelvis har Johnny fra nordjyske havne bidraget med 3.528 aflæsninger af måger ringmærket i Norge.
Johnny blev engageret i fugle allerede i en ung alder, og han fik gode kontakter til Niels Otto Preuss og Finn Salomonsen på Zoologisk Museums Ringmærkningsafdeling via Erik Hansen og Torben Jensen, som dengang var aktive fuglefolk på Amager og til dagligt førte ringmærkningsarkiverne. En af Johnnys fuglerelaterede hobbyer bestod i at indsamle døde fugle og skelettere dem. Gennem 54 år præparerede Johnny flere end 1.700 fuglekranier og brystben. Den samling overdrog han stolt til Naturhistorisk Museum i Aarhus, og der blev taget godt imod den unikke samling, som bl.a. resulterede i en særudstilling i 2019.
Interessen for fuglene, ringmærkningen og aflæsninger af ringe fik Johnny videregivet til Kjeld, den ene af Johnnys sønner. Fra barnsben blev fuglene også en stor del af Kjelds liv, og gennem et halvt århundrede fik Johnny og Kjeld delt mange gode oplevelser i felten, både når fugle skulle ringmærkes, og når ringe skulle aflæses.
En stor tak til Johnny for hans engagement og for de mange timer tilbragt i felten foran et teleskop i vedholdende forsøg på at afkode numre på metal- og farveringe. Vi har mistet en ildsjæl, men hans bidrag til bl.a. at forstå fuglenes valg af ynglepladser, rastepladser og overvintringssteder vil bestå ud i fremtiden.

Thomas Bregnballe, Aarhus Universitet

Johnny i sit rette element med aflæsning af ringe, her rider på Bulbjerg i 2007.