Ringenes Herre - William

William Carøe Aarestrup var skorstensfejer i Pandrup - men især ringmærker. William har gennem sit 88 årige liv ringmærket ikke mindre end 200.000 fugle. Navnkundige Peter Skovgaard fik ham indfanget og oplærte ham i ringmærkningens kunst i tidernes morgen, og efter nedlukning af Dansk Ornithologisk Central i 1975,  fortsatte William ringmærkningen under Zoologisk Museum med licens nr. A-349. Du kan her se en rigtig fin artikel i Information om hans virke.