Fuglene bliver mindre med højere temperatur

Ny artikel af Laura Bosco og hendes kollegaer (“Increasing winter temperatures explain body size decrease in wintering bird populations of Northern Europe—But response patterns vary along the spatioclimatic gradient”) viser en hidtil ukendt effekt af klimaændringerne. Ved at undersøge størrelserne på fugle ringmærket gennem 50 år i Sverige og Finland, ser man nemlig at flere fuglearter under nordlige himmelstrøg bliver mindre. De får lavere kropsvægt og kortere vinger. Fald i størrelsen ser ud til at være relateret til de højere vintertemperaturer.
Der er dog ikke en klar sammenhæng på tværs af arterne, men aftagende vingelængde og kropsvægt ser ud til at afvige fra normalen og understreger de umiddelbare følgeeffekter af temperaturstigning udenfor ynglesæsonen. Du kan læse artiklen her.