Brun Løvsanger aflæst

Brun Løvsanger er en sjælden gæst i Danmark under trækket, men der er i 2020 alligevel fanget og ringmærket to i det vestjyske. I oktober er en fanget på Agger Tange og endnu en på Fanø. Endnu mere interessant er det dog, at der nu er melding om, at Agger Tange-fuglen er blevet aflæst i Belgien i november. Statistisk er det en ikke eksisterende mulighed, da der blot er mærket disse to fugle i år. Forventningen til disse "vildfarne fugle" - der yngler langt mod øst - er, at de vil ende deres dage i Atlanten. Nu afventer vi at se de præcise data på fuglen. 

Data er nu kommet om denne interessante ringmærkning. Den er mærket den 12. oktober 2020 på Agger Tanges sydspids og genfanget i en park i Heist, West-Vlaanderen i Belgien den 22. november 2020, altså godt en måned efter mærkningen. At den er fanget i en park skyldes, at men i Belgien har tradition for at anvende lyd ved fangst, hvorfor fugle ofte fanges på uventede lokaliteter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------