CES ved Brabrand Sø startede i 2006 på sydsiden af søen og har været i drift siden. Sitet består hovedsageligt af røskov med opvækst af pil og el. Der ligger en del artikler med bearbejdninger af de indsamlede CES-data (pdf-filer). 

  1. CES 2006 (Oversigt over data for det første år)
  2. CES 2007 (Sammenligning af data for de første to år)
  3. CES 2006-13 (Oversigt i Fugle i Østjylland 2013 med let bearbejdning af indsamlede data).
  4. CES Rørsanger, Skægmejse, Rørspurv (Artikel i Flora & Fauna med behandling af data om de 3 arter)
  5. CES 2006-17 (Opsamling af data og let bearbejdning for perioden)
  6. CES 2006-18 (Opsamling af data og let bearbejdning for perioden)
  7. CES Rørsanger 2006-17 (Artikel i DOFT med behandling af data om rørsanger)
  8. CES 2006-19 (Opsamling af data og let bearbejdning for perioden med tilføjelse om vejr og vandstand)
  9. CES 2006-20 (Opsamling af data for perioden 2006-20 med tilføjelse af årets gang)
  10. CES 2006-21 (Opsamling af data fra perioden 2006-2021)