Her på siden kan du se opgørelser og småartikler fra CES-sites, som af den ene eller anden grund er stoppet. Det kan være fordi der ikke kunne fanges fugle nok, fordi lodsejeren ikke længere ønskede mærkning på stedet eller ændrede forhold på lokaliteten (f.eks naturpleje).

  1. CES Dybendal
  2. CES Ove Sø
  3. CES Ravnstrup Sø
  4. CES Tarup Grusgrave
  5. CES Batterivej, Skagen
  6. CES Tinning Mose
  7. CES Gudme Sø