På Fyn driver de flittige ringmærkere tre sites: Lunget, Holmdrup Mose og Svendborg. De har nu sammenstillet data og fået nogle interessante konklusioner på årets fangst. Du kan se mere på DOF Fyns hjemmeside her

Årets CES-sæson er afsluttet, og data klar til bearbejdning. For Brabrand Sø er resultaterne ikke opmundrende. Det blev til det hidtil dårligste år, med omkring 18% færre fangede fugle, end der gennemsnitligt er fanget i perioden 2006-2021. Også antallet af arter var lavt (21 mod mellem 21 og 30) - og heriblandt ingen nye CES-arter. Du kan nedenfor se en oversigt over årets fangst med sammenligning til tidligere års gennemsnitlige fangst for de hyppigst forekommende fugle. Der kommer senere en samlet afrapportering med bearbejdning af de indsamlede data.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Så blevet årets CES på Rungstedlund afviklet.

Tak til alle der har fulgt med og hjulpet til med at få alt til at fungere - det har være skønt at samarbejde med jer alle!

Først og fremmest, en opsamling på sæsonens sidste ringmærkningsdag. Det var en sløv dag med kun 16 fugle, fordelt på 3 arter (Rødhals, solsort og musvit), men til gengæld fik vi besøg af Jais og Carole som var super interesserede i at se hvad der foregik på sådan en morgen. Ringmærkningen gik glat og vi nød den smukke morgen, hvorefter også nedpakningen af alle net og andet udstyr forløb hurtigt og nemt. En dejlig måde at slutte sæsonen af på, efter min mening. I bunden af mailen findes stemningsbilleder fra morgenen samt et par billeder af fuglene.

Over hele sommeren er dog sket lidt mere. Jeg følger her lidt op  med kort info omkring årets ringmærkning på CES-Rungstedlund. Det blev til i alt 413 fangster (283 var nye mærkninger som fik nye ringe på) fordelt på 25 arter, som det ses af tabellen herunder. Den øverste graf viser artsfordelingen. Herunder var 95 af fuglene udklækket i år (henvist til som 1k-fugle, altså fugle der er på sit første kalenderår) fordelte som på nederste graf.

Alt i alt har vi altså primært fanget solsorte, musvitter, rødhalse og munke på Rungstedlund og af ungfuglene der er udklækket i 2022, var det altså solsort og rødhals der blev fanget flest af.
Endnu engang, tak for et skønt forår og en dejlig sommer - så ses vi forhåbentligt igen næste år!

Signe Andersen

Lidt stemningsbilleder fra periode 12.

__________________________________________________________________________________

Så blev årets CES afsluttet (øverste tabel) ved Tømmerby Fjord den 26. august med 59 fugle fordelt på 17 arter, hvorat 2 var mærket sidste år og 8 aflæsninger af fugle fanget tidligere i år. Den afsluttende periode gav et varierende antal, men ikke stort antal af nogen art. Sammentælling af årets fangster fremgår af nederste tabel. Det blev i alt til 847 fangede fugle, hvoraf de 681 var nye fugle. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den dårlige spiral fortsætter desværre ved Brabrand Sø. I gennemsnit fanger vi 40 fugle i periode 12 - selv om der er en del variation fra år til år. Men i år blev det til blot 11 fugle - alle ungfugle! Ganske vist fordelt på 8 arter og med det positive element, at vi fik årets første Blåhals.

Den nye årsart ved søen - Blåhals 1k.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter, Peter Teglhøj
Resultaterne af de 2 sidste perioder (11 og 12) og det samlede resultat for CES 22 Svendborg fremgår af nedenstående tabel. Sidste periode bød på hele 17 forskellige arter og et samlet antal fugle på 46. Dejligt opløftende ovenpå magre fangsttal i de foregående perioder. Det samlede fangsttal (398) har generelt været lavere (ca. 35%) i år sammenlignet med 2019 (626) og 2020 (590) og lidt større (13%) end i 2021 (352). Særligt mellem -og langdistance insektædere er gået stærkt tilbage siden starten i 2019. Biodiversiteten beregnet som Shannon index H er var 1,24 i 2019 og 2020, 1,21 i 2021 og steg en smule i 2022 til 1,29.

Halemejse (foto: Peter Teglhøj)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så kom vi også den 17. august igennem næstsidste periode for denne sæson.Det blev til 33 fugle i dag; 26 mærkninger og 7 aflæsninger fordelt på 8 arter. Herunder fik vi endnu en kernebider der skulle have ring på og også sitets (og Philips) første korttået træløber. Så alt i alt en dejligt skøn og produktiv dag.

Korttået Træløber (foto: Signe A. Andersen)

______________________________________________________________________________

Vi nærmer os afslutningen på årets CES. Vi gennemførte næstsidste periode i bragende sol (ikke det bedste ringmærkervejr) og det generelle indtryk var, at der (næsten) ingen fugle var. Det blev da også en forlængelse af de tidligere perioders generelt lave fangster gennem hele året. Det blev til blot 18 fugle (gennemsnittet er 38!) fordelt på 7 arter, hvoraf der blot var 2 adulte. Det bliver spændende at se, om årets sidste periode vil give vare én usædvanlig art - det savner vi. Tak til Morten og Hans Jørgen.

Hennng

Gærdesmutte, 1k.

___________________________________________________________________________________________

Så kom vi igennem endnu en morgen på Rungstedlund. Det blev en rolig dag med 19 mærkninger og 4 aflæsninger fordelt på 8 arter i periode 10. Heriblandt fangede vi et par sumpmejser og sitets første kernebider - hvilket også er første i CES overhovedet.. Mest talrige var selvfølgelig solsortene, men tæt forfulgt af rødhalsene.
Signe.

                                                                      Kernebider (foto: Signe A. Andersen).

___________________________________________________________________________________


Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

Perioderne 8, 9 og 10 af CES mærkning ved Svendborg blev gennemført henholdsvis 11/7, 24/7 31/7 2022. Fangsterne ligger væsentligt (44%) under niveauerne i 2019 og 2020, men på niveau med 2021. Særligt sangere som løvsanger, gransanger, tornsanger, kærsanger, gulbug og munke under niveau. I 10. periode fangede og mærkede vi en ung (1k) grønspætte han (første i CES-sammenhæng på landsplan). Grønspætten har ynglet i området i en del år, men først nu blev det en mærkeart for CES-området i Svendborg. Det er den tredje Grønspætte der er blevet mærket på Fyn og så vidt vides den førte i CES sammenhæng. Fotos af grønspætten ses nedenfor.

Grønspætte 1k (foto: Peter Teglhøj)

____________________________________________________________________________________

Her kommer opdatering af sommerens fangster ved Brabrand Sø. Generelt har hele året været skuffende (hvilket også gælder sommeren) med hensyn til fangster, hvor næsten alle perioder (eneste undtagelse er periode 6) har været under gennemsnittet. Det gælder også for periode 8-10 hvor specielt periode 10 stikker helt af. Her mangler 40 fugle i forhold til gennemsnittet! Normalt har perioden ellers det højeste antal fangede fugle. Tak til Iben, Jan og Hans Jørgen for at holde modet oppe alle timer trods manglen på fugle.

Dompap, 1k (foto: Morten Jenrich Hansen)

_______________________________________________________________________________________

Sommerems fangster ved Tømmerby Fjord er opdateret i nedenstående. I periode 7 var der pæt med fugle og ungfuglene begynder for alvor at flyve rundt. Specielt bemærkes, at Blåhalsen formentlig har haft en god sæson. Periode 8 blev på niveau med tidligere år, men det svinger en del fra art til art, men det har vi set før. De gamle Sivsangere ser ud til at være på vej sydover som nogle af de første, i hvert fald fangede vi kun unge Sivsangere forleden. Lidt tankevækkende, at så snart ungerne er på vingerne - ja så går turen mod overvintringspladserne igen. Også periode blev i antal som tidligere år. Som vanligt er Skægmejserne næsten væk fra området på denne tid af året. De foretrækker nok at være i de lidt større sammenhængende rørskovsområder efter yngletiden. Rørspurvene er også begyndt at flytte rundt i området, så der fanges nye fugle. Nogle af sangerne er i fuld gang med trækket, mens andre stadig er i fuld gang med yngelplejen. Også periode 10 gav pænt med fugle, så det ser ud til at have været en OK ungeproduktion i år i Vejlerne.

Gulbug, 1k (foto: Tage Leegaard)

_______________________________________________________________________________________

Det var i periode 7 en stille, men hyggelig morgen og det lykkedes os da også at få stedets første runde med 0 fugle. Det blev i alt til 4 arter (solsort, jernspurv, gransanger og rødhals) med 11 mærkninger og 6 genfangster.
Periode 8 var noget bedre med 22 fugle fordelt på 9 arter, hvoraf 13 var nye mærkninger og hele 15 var 1K fugle, så det var jo mega fedt! Som det kan ses, var det meget jævnt fordelt på arterne med solsort og rødhals som de mest talrige.
På CES-Rungstedlund har vi nu officielt også mærket over 50 solsorte og har i alt mærket 210 fugle, hvilket da er nogle flotte tal!

 

Rødstjert 1k (foto: Signe A. Andersen)

______________________________________________________________________________________

CES Lunget, periode 6-7
Der ligger opdatering fra Lunget på Fyn fra periode 6 og 7, som samstemmende viser, at fangstantallet i år er lavt i år, hvilket også gør sig gældende ved Svendborg og ved Brabrand Sø.

____________________________________________________________________________

 

Så blev periode 7 gennemført den 30. juni. Som ventet fylder ungfuglene nu godt i fangsterne, idet 32 af de 39 mærkede fugle var ungfugle. Efter lang tids fravær, er Skægmejsen igen på listen. Derimod mangler vi stadig rørskovens sangere (dog blev det til enkelt Sivsanger 1k).

____________________________________________________________________________--