Så blev 3. periode kørt hjem. Det endte med at blive mig, der ringmærkede i selskab af Mathias. Det blev en virkelig god dag med 41 fugle, heriblandt 20 mærkninger og 21 genfangster. Det er fantastisk med sådan en genfangstrate! Nuværende statistik er nemlig, at ud af 120 fugle (fra de første 3 runder) er 45 af dem genfangster. Det svarer til 37.5%. En ny fugl for sitet blev mærket, nemlig en broget fluesnapper 2k hun. En stor overraskelse, men klart en trækfugl med en fedtscore på 5.

_____________________________________________________________________________

 

Tømmerby har gennemført periode 2 og 3 med fangst af henholdsvis 40 (10 arter) og 23 (9 arter) fugle. Periode 2 gav 16 aflæsninger af fugle, som allerede havde ring på, mens periode 3 gav 15 aflæsninger. Af specielle arter må nævnes Hvid Vipstjert og Gøg, som der ikke fanges mange af. Også Sydlig Halemejse er fåtallig her. 

_______________________________________________________________________________

Så blev periode 3 gennemført tirsdag 21/5 i tørt, solrigt men noget blæsende vejr. Det gav 18 fugle (heraf 3 genfangster) fordelt på hele 11 arter! Heriblandt 2 gamle kendinger fra 2023 samt en fra periode 2. Dagens helt store overaskelse blev en FLODSANGER, som er ny CES-art (foto). 

Flodsanger i forskelligt lys (foto HE)

______________________________________________________________________________

Anden periode på CES Vestamager blev gennemført torsdag d. 16. maj. Vi havde rigtig dejligt vejr og nogle rigtig gode fugle!
I løbet af morgenen blev der fanget to halemejser; én som allerede havde ring på, og én som ikke havde. Den sidste var bestemt af den sydlige underart, da den havde sort på hovedet. Den anden var ikke helt ren hvid nok til at vi ville kalde den af den nordlige underart. Det var også en ny mærkningsart for en af ringmærkerne, som blev meget glad for endelig at se denne art helt tæt på!

Vi fik også meget uventet fanget en han af rødrygget tornskade! Denne art bliver ikke fanget årligt i vores net - sidst der blev fanget en var tilbage i 2020 og før det i 2017. I alt er der blevet fanget og ringmærket 9 rødrygget tornskade på CES Vestamager siden sitet startede i 2006. Ingen af dem er blevet genfanget.

Dagen blev fuldendt af, at vi fangede en 2k stor flagspætte hun med en begyndende rugeplet. Hun blev ringmærket herude sidste år, da hun forlod reden med sin søskende, og det er skønt at se, at hun er kommet tilbage for at yngle i området. Forhåbentligt vil vi se mere til hende og hendes afkom i løbet af sæsonen!

Dagens fangst, nye og (genfangster)
Bogfinke: 1
Gransanger: 1 (1)
Gærdesanger: 2
Halemejse: 1 (1)
Havesanger: 3
Løvsanger: 8 (8)
Rødrygget tornskade: 1
Skovpiber: 2
Solsort: 3 (1)
Stor flagspætte: (1)

I alt 34 fugle på dagen med 22 nye mærkninger og 12 genfangster.

De bedste hilsner,
Amanda

Halemejser, nordlig (venstre) og sydlig.

Stor Flagspætte, hun og Stor Tornskade.

________________________________________________________________________

Så kom vi i gang ved Brabrand Sø efter at periode 1 glippede pga. høj vandstand. Periode 2 blev gennemført i dag lørdag med 17 fugle til resultat, heraf 3 aflæsninger fra tidligere år. Det ser ud til, at Rørspurv efter et par dårlige år igen er tilbage. Og så er vi startet op på fangst af insekter, et nyt og spændende projekt. 

Rørspurv (2 k, han) og Sivsanger (ad)

Insekter fanget under dagens CES.

___________________________________________________________________________

Også CES Skarvsøen på Grenen og Tømmerby Fjord i Vejlerne er kommet godt i gang i 2024, hvor periode 1 blev gennemført hhv. 1/5 og 7/5. Deb blev fanget 31 fugle fordelt på 6 arter ved Skarvsøen, mens Tømmerby gav 18 fugle fordelt på 7 arter. Og så blev det til sites første nattergal!

_______________________________________________________________________________

Vi afviklede første CES periode i Svendborg d. 1. maj 2024 i udfordrende østenvind med 7-8 m/s og op til 13 m/s i stødene. Vores A-net var særligt eksponerede, men fangende alligevel fugle. Vi fik i alt 40 fugle i nettene; 24 blev mærket og 16 aflæst. 12 forskellige arter var repræsenteret på sitet i denne første runde med gransanger som den dominerende art (se tabel). Under der 6 timers mærkning blev der fanget flyvende insekter vha. klæbrige fangstplade ophængt i A-området mellem 2 netsteder. Alt i alt en god start på denne CES sæson på trods af vejrmæssige udfordringer.

Peter

________________________________________________________________________________

Så fik vi 1. maj første periode på CES Rungstedlund veloverstået for denne sæson.

På dagen var vi Amanda, Mette, Rika, Philip og jeg afsted og det gik så fint det hele. De første par runder var gode med masser af fugle, hvorefter de sidste runder var mere stille, og der var god tid til oplæring af nye ringmærkere.

Det blev til 44 fugle, fordelt på 32 mærkninger og 12 aflæsninger. De mest hyppige arter var musvit og solsort, men vi fik dog hele 12 forskellige arter i nettene. Herunder fik vi en af de dejlige velkendte træløbere og sitets tredje løvsanger.

Oversigt over mærkninger (aflæsninger) ses her:
Gærdesmutte 3 (0)
Rødhals 1 (1)
Rødstjert 1 (0)
Solsort 3 (4)
Sangdrossel 2 (0)
Vindrossel 1 (0)
Munk 4 (1)
Gransanger 4 (0)
Løvsanger 1 (0)
Blåmejse 1 (0)
Musvit 10 (6)
Træløber 1 (0)

En sjov bemærkning er at størstedelen af de aflæste musvitter kommer fra Rungstedlunds redekasse-projekt.

Nedenfor lidt billeder fra dagen.

Signe

_________________________________________________________________

CES-året er slut og årets samlede resultat kan fremlægges. Samlet ser blev der fanget 340 fugle, hvoraf 43 var fugle mærket tidligere i årets CES (tabel 1). Antal fangede fugle ligger i den absolut  lave ende, og specielt bemærket det meget lave antal af Rørsanger (mindre end 1/3 af gennemsnittet, tabel 2), og det blev første gang, at arten ikke blev den hyppigst fangede. Også mejserne havde et dårligt år. Til gengæld blev fanget mange af Gransanger og Sivsanger, men det bemærkes, at der ikke blev fanget mange unger af sidstnævnte. Tilføjes kan det, at der blev fanget flere af Munk end sædvanligt, men kun voksne fugle! Det samme var forøvrigt tilfældet for de beslægtede arter Gæredsanger og Tornsanger.

Tabel 1. Opgørelse over årets fangster fordelt på mærkede, aflæste fra tidligere år samt genfangster af fugle, som havde været fanget i årets CES.

Tabel 2. Fordelingen af årets "nye" fugle (mærkede og aflæste fra tidligere år), samt fordeling på alder sammenlignet med tidligere års fangster for de hyppigst fangede.

 ________________________________________________________________________________

Der blev i 2023 fanget i alt 663 fugle, hvoraf de 90 blev genfanget senere på sæsonen.  Af de fangede var 72 fugle mærket i CES i årene 2017-22 år, som blev fanget mindst én gang i årets CES. Der blev ligeledes fangeti alt 17 fugle (nogle er genfanget flere gange) mærket andre steder udenfor Tømmerby Fjord året forud (se tabellen).

____________________________________________________________________________________

Periode 12 - Opsummering
Den sidste periode forløb glat og med hjælp fra Amanda fik vi hygget en masse om fuglene og hurtigt og effektivt også pakket alle net osv. ned efterfølgende. Det blev til i alt 20 fugle, heraf 15 mærkninger og 5 aflæsninger, fordelt på 9 arter. Vi var så heldige at få lov at fange hele 5 spætmejser denne dag og fik derfor muligheden for rigtigt at nørde dem igennem og se forskellen på køn og aldersgrupper.

Samlet oversigt over mærkninger og aflæsninger i ():
Stor flagspætte 1 (0)
Gærdesmutte 0 (1)
Rødhals 3 (0)
Rødstjert 1 (0)
Solsort 1 (0)
Munk 1 (0)
Sumpmejse 1 (0)
Musvit 4 (2)
Spætmejse 3 (2)

Se evt. billeder i slutningen af mailen fra dagen :-)

Sæson 2023 - Opsummering
Det lykkedes at gennemføre alle 12 mærkninger i sæson 2023, takket være blandt andet Amanda som har været en stor hjælp. Vi har haft op og nedture med natugler der mobber os og net der på mystisk vis går i stykker, men vi klarede det og endte alligevel på en hyggelig og fuglefyldt sæson. Samlet set har sitet fanget i alt 325 fugle, heraf 188 mærkninger (58%) og 137 aflæsninger (42%). Disse var fordelt på samlet set 20 arter hvoraf 2 af arterne var nye, nemlig natugle og spurvehøg. Samlet oversigt over CES-Rungstedlund 2022 og 2023 findes i vedhæftede excel-fil til dem der er interesserede.

Til sidst vil jeg sige tak til alle der har hjulpet og deltaget i 2023, stort som småt, og håber meget på at se en masse af jer næste sæson!

Philip og Signe

 

_________________________________________________________________________

Også CES Tømmerby er færdig for i år. Det blev til i alt 664 fugle, hvilket er langt under standanden. Sidste periode bød på 68 fugle fordelt på 11 arter. Trækket er klart i gang, og de fleste adulte fugle har forladt området, men alligevel blev det til 10 fangster af fugle, der allerede havde ring på. Rørsanger, Gransanger og Sivsanger blev hyppigst fanget. Lidt overraskende blev det til endnu en Isfugl, ligesom en Fuglekonge gik i nettet. 

__________________________________________________________________________________

Så er også Lunget færdig med årets CES, og de sidste 8 fugle er indtastet. En stille morgen, som skuffede få fugle. Den brogede fluesnapper er dog sjælden her. Årets fangst blev på i alt 277 fugle, hvoraf 203 var nye fugle, de 24 var mærket tidligere år og 50 blev fanget mere end en gang i årets CES

Broget Fluesnapper, 1k (Foto Michael Højgaard)

______________________________________________________________________________________

Så fik vi afsluttet årets CES med en dag fin til fangst. Men som ved de fleste andre gange, endte resultatet under årets gennemsnit for perioden. Det blev til 35 fangede fugle (gms. er 38 fugle) fordelt på 10 arter. Men det blev dog til en overraskende fangst, da vi fangede en ung Vendehals - den første i CES ved Brabrand Sø. Ellers var den dominerende art Gransanger med 15 fugle, hvoraf én var mærket i forrige CES samt Rørsanger med 9 fugle. Overraskende er det, at der stadig ikke fanges mejser i rørskoven, de må have haft en dårlig ynglesæson. Samlet blev årets fangst på 340 fugle mod gennemsnitlig 446 fugle over perioden 2002-2022. Og meget overraskende blev Sivsanger den hyppigst fangede med 60 fugle, mens Rørsanger blot blev fanget i et antal på 49 (der er dog inkl. gengangede fugle).

Dagens superfangst, Vendehals, 1k (foto HE)

_______________________________________________________________________________

 

Samlet oversigt
Af tabel 1 nedenfor ses det samlede resultat for de 12 CES perioder i 2023. Antallet af fangede fugle blev i alt 417 fordelt på 27 arter. I 2019 blev der fanget i alt 626 fugle og resultatet for 2023 svarer til en samlet reduktion på 33% i antallet af fugle. Udviklingen i bestandsindex for 7 udvalgte sangere, alle insektædere og mellem/langdistancetrækkere fremgår af figur 1. Det ses, at det totale antal sangere fanget er faldet til index 56 i årene 2021-2023. Særligt er gulbug, løvsanger og tornsanger gået kraftigt tilbage med henholdsvis 92%, 85% og 77%. Havesanger ser ud til at klarer sig godt med ca. 33% flere fugle i perioden 2021-2023. Mellemdistancetrækkere som gransanger og munk klarer sig generelt bedre end langdistancetrækkerne, men dog med fald på henholdsvis 32% og 18% i forhold til 2019. Mange årsager kan ligge bag den generelle reduktion i insektædende langdistancetrækkere. Meget tyder på fødemangel, ekstreme klimaforhold under trækket og i yngleperioderne mm, der har haft betydning for overlevelse af voksne individer og deres reproduktionssucces.

 

Guldspurv, ad (Foto: Peter Teglhøj)

_______________________________________________________________________