Danmark etablerede i 2004 sit første Constant Effort Site (CES) efter international standard. CES er en metode til overvågning af spurvefuglebestande gennem standardiserede ringmærkning med spejlnet. Frit oversat dækker begrebet over, at der foretages en standardiseret fangst efter ynglefugle på en bestemt lokalitet.

Det overordnede formål med CES er at få et mål for de almindelige ynglefugles overlevelse og ungeproduktion. Oplysningerne der indsamles på denne måde, kan benyttes som supplement til de forskellige andre bestandsanalyser, som foretages af fuglebestandene. 

CES går ud på at ringmærke de stationære ynglefugle og deres afkom efter en standardiseret metode. Metoden går ud på, at der mærkes med et fast antal net (standard er 10 på 10 meter). Der mærkes én gang i hver 10- eller 11-dages periode, og i alt 12 gange sommeren igennem, startende ca. 1. maj. Fangsten påbegyndes ½ time før solopgang og forløber i 6 timer. Antallet af net kan justeres, således at det sikres at der fanges mindst 200 fugle pr. sæson. Net placeres ens fra år til år. Lokaliteten skal tilstræbes at være stabil gennem længere tid, så f.eks.  vegetationsudvikling ikke er årsag til mulige ændringer i bestandene.

Perioderne i 2024 fremgår af tabellen, og kan hentes her.

 Periode  Startdato  Slutdato
 1 Søndag 28/4 Onsdag 8/5
 2 Torsdag 9/5 Lørdag 18/5
 3 Søndag 19/5 Onsdag 29/5
 4 Torsdag  30/5 Lørdag 8/6
5 Søndag 9/6 Onsdag 19/6
6 Torsdag 20/6 Lørdag 29/6
7 Søndag 30/6 Onsdag 10/7
8 Torsdag 11/7 Lørdag 20/7
9 Søndag 21/7 Onsdag 31/7
 10 Torsdag 1/8 Lørdag 10/8
 11 Søndag 11/8 Onsdag 21/8
 12 Torsdag 22/8 Lørdag 31/8

 

Der har siden 2004 og frem til 2023 været 20 sites, som enten er blevet forsøgt opstartet, har fungeret i kortere perioder afhængigt af muligheder, aftaler og tid samt sites, der har kørt i lang tid. Hertil kommer et enkelt forsøg i Linå Skov med eftermiddags-/aftenmærkning, som dog blev opgivet efter kort tid. Du kan se lokalitetsoversigten her og årrækken de har mærket her.

Der er hidtil foretaget én enkelt større bearbejdning af alle de indsamlede data, da Vicky Knudsen i forbindelse med speciale på Københavns Universitet behandlede data indsamlet i perioden 2004-2013. Specialet kan ses her (pdf). 

Ringmærkningsadministrationen på Statens Naturhistoriske Museum og Ringmærkerforeningen er meget interesserede i, at der kommer endnu flere sites i gang - og det er aldrig for sent at starte – evt. som prøveår, for det er jo altid rart at se, om nettene nu også står rigtigt.

I Europa praktiseres CES i omkring 15 lande. Idéen med også at have et dansk projekt er at bidrage til den fælles-europæiske CES-overvågning af spurvefugle.

Det er vigtigt at være flere ringmærkere om hvert projekt, da det kræver en stor indsats at gennemføre de 12 fangster sommeren igennem, hvis man er alene - så hvis du er interesseret kan ud kontakte Danmarks Ringmærkerforening eller en af de lokale grupper.

Friluftsrådet og DOFs Videnskabelige Udvalg har ydet økonomisk støtte i forbindelse med opstart af projekterne. Efterfølgende har Velux Fonden støttet projektet, således det har været muligt at anskaffe nye net, hvilket vi er meget taknemlige for. Også ISOBRO og DOF-Østjylland har ydet tilskud til CES-Brabrand Sø i forbindelse med etablering af gangbro.

Retningslinierne for organisering af CES er beskrevet i Retningslinier for CES-mærkning i Danmark (pdf), og hvilke data det er vigtigt og/eller relevant at registrere kan du se eller downloade her

Man har i Storbritannien en lang tradition for mærkning efter CES-metoden, og har derfor også en lang og interessant dataserie, som er velbeskrevet på BTO's ( British Trust for Ornithology) webside, hvor der også er links til deres afrapporteringer. Også på EURINGs hjemmeside, kan du finde oplysninger om CES i Europa.

DU KAN STADIG NÅ AT STARTE OG AT VÆRE MED i CES
Danmarks Ringmærkeforeningen støtter opstart af nye CES-lokaliteter.
Vil du gerne være med til at øge antallet af sites i Danmark, er foreningen indstillet på at yde økonomisk støtte til anskaffelse af net m.v. i forbindelse med opstarten. Send derfor en ansøgning til foreningen med en beskrivelse af, hvor du/i vil etablere et site og hvor mange i er om det.
Har du for øvrigt lyst til at deltage i arbejdet på en at de allerede etablerede sites, formidler foreningen gerne kontakten. Du behøver ikke at binde dig for en hel sæson, du kan også deltage lejlighedsvist.