CES ved Lunget nær Ørbæk på Østfyn afløste Tarup Grusgrave i 2014. Det er en anden type biotop, som er landbrugspræget. Det er etableret omkring en gammel mose.