Danmarks Ringmærkerforening er foreningen for danske ringmærkere, som ringmærker fugle under licens fra Ringmærkningsadministrationen på Statens Naturhistoriske Museum i København. 

Foreningen har til formål at varetage ringmærkningens interesser og at øge kendskabet til ringmærkningen af fugle og dens betydning i fugleforskningen og fuglebeskyttelsen. Derfor støtter foreningen også medlemmers projekter økonomisk. Se mere herom på medlemssiderne.

Danmarks Ringmærkerforening blev stiftet i forbindelse med ringmærkernes årsmøde på Naturhistorisk Museum i Århus i november 2000.

Medlemskontingentet er på 270 kr., der kan indbetales på foreningens konto: 19817554868678 eller på MobilPay: 54996