Her finder du artikler af overordnet karakter om CES, så som samlede oversigter og behandlinger af data fra flere/alle sites, som ikke kan henføres til én enkelt lokalitet, bl.a. afrapporteringerne i Fugleåret og årssammentællinger. Ligeledes påtænkes lagt link til relevante udenlandske CES-artikler.

 1. Masters-thesis 2004-2013
 2. Opsamling 2019 (tabel)
 3. Opsamling på landsplan 2020
 4. Fugleåret:
  1. Fugleåret 2019
  2. Fugleåret 2018
  3. Fugleåret 2017
  4. Fugleåret 2016
  5. Fugleåret 2015
  6. Fugleåret 2014
  7. Fugleåret 2013
  8. Fugleåret 2012
  9. Fugleåret 2011
  10. Fugleåret 2010
  11. Fugleåret 2009
  12. Fugleåret 2008
  13. Fugleåret 2007
  14. Fugleåret 2006