Kommende arrangementer

Herunder vil kommende arrangementer vedr. ringmærkning være at finde. Har du et arrangement som ikke er kommet med på listen, så send meget gerne en mail.

Ringmærkernes årsmøde - 22.-23. januar 2022

Kom og vær med til spændende oplæg og debatter – og mød andre ringmærkere fra hele landet under hyggelige omgivelser.

Vi kan nu præsentere et program (se nedenfor) for Årsmødet 2021/22, der arrangeres af Ringmærkningscentralen og Ringmærkerforeningen i dagene lørdag-søndag den 22.-23. januar 2022. Det afholdes på Dalum Landbrugsskole i Odense fra lørdag kl. 10.00 og til søndag kl. 15.30. Deltagelse koster kun 200,- kr som både dækker kost og logi de to dage (inklusiv overnatning på Dalum Landbrugsskole). Vi vil desuden kunne tilbyde økonomisk tilskud til rejseomkostninger for unge ringmærkere.

Nyt på årsmødet bliver Markedspladsen
Som noget nyt åbner vi i år op for Markedspladsen. Det sker lørdag eftermiddag. Markedspladsen er åben for præsentationer af alt ringsmærkningsrelateret ’stof’, og alle deltagere kan byde ind på en stand i Markedspladsen. I standen kan man for eksempel præsentere et ringmærkningsprojekt, en fuglestation, en ringmækergruppe, fangstudstyr eller lignende. Vi stiller borde og oplagstavler til rådighed til alle stande. Markedspladsen åbnes med en ultra kort præsentation fra deltagerne på markedet, hvorefter alle kan gå rundt og besøge de forskellige stande og snakke med de pågældende ringmærkere, udveksle ideer og erfaringer – måske få nye ringmærkere til sit projekt osv. Vi glæder os meget til at få skudt Markedspladsen i gang.

Skriv til Jesper Johannes Madsen (jjmadsen@snm.ku.dk), hvis du vil lave en stand på Markedspladsen. Vi hjælper gerne med gode råd til hvordan du skal fremvise dine ting/projekter.

Årsmødet afsluttes søndag over middag med generalforsamling i Ringmærkerforeningen. 

Tilmeld dig ved at indbetale kr. 200,- på Ringmærkerforeningens konto (Netbank: 1981 7554868678 eller MobilePay: 54996). HUSK at angiv dit navn eller licensnummer og ”Årsmøde” på indbetalingen.

Frem til 1. december er tilmeldingen reserveret ringmærkere, som har licens eller har haft det inden for de seneste seks år. Herefter åbner vi tilmeldingen for andre, hvis der fortsat er ledige pladser.

Vi glæder os til at ser jer til en spændende weekend.

Bestyrelsen & Ringmærkningscentralen

Årsmøde for ringmærkere
Den 22-23. januar 2022, Festsalen på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S Organiseret af Ringmærkningsadministrationen og Danmarks Ringmærkerforening (print program).

Lørdag
09.00-10.00 Ankomst, registrering og kaffe & te
10.00-11.15 Ringmærkning i Danmark - hvor er vi i dag og hvor skal vi hen? Ringmærkningsadministrationen præsenterer nye resultater, projekter, strategi, rådgivende udvalg, nyt fra det europæisk trækfugleatlas mv.
11.15-12.00 Debat – Ringmærkning for flere
Diskussion i mindre grupper om kurser for ringmærkere, f.eks. CES, prøvetagning fra fugle, formidling og morfologiske data - hvor og hvordan skal de udbydes?
12.00-13.00 Frokost (spisestuen i stueetagen)
13.00-14.30 Ringmærker og ringmærkningsprojekter
- Udfordringer for unge og nye ringmærkere
- Hvordan håndteres kontakten til lodsejere i Projekt Hedehøg (Kurt Bredal Christensen og Jesper Leegaard)
- Hvordan bliver du CES-mærker - hvem deltager og hvor foregår CES-projektet (Henning Ettrup)
- Farvemærkning af skestorke – spredning mellem kolonier mv.
(Christian D.F. Castenschiold og Thomas Bregnballe)
14.30-15.00 Pause
15.00-15.45 Markedspladsen – kort fælles præsentation af pladsens ’stande’
15.45-17.00 Markedspladsen
Lejlighed til at gå rundt. og snakke med de pågældende ringmærkere, projekter mv. og udveksle ideer og erfaringer og måske rekruttere nye ringmærkere.
17.00-18.00 Pause – med mulighed for at afholde møder f.eks. i nye netværksgrupper
18.00-19.00 Middag (spisestuen i stueetagen)
19.00-21.00 Interview, Årets ringmærker og socialt samvær
- Nordvestjysk Ringmærkergruppe 50 års jubilæum – interview med Jan Salmonsen, formand for gruppen
- Underholdning og socialt samvær bl.a. med kåring af årets ringmærker

Søndag
08.00-09.00 Morgenmad (spisestuen i stueetagen)
08.30-10.00 Fugletur med ringmærkning og socialt samvær nær Dalum Landbrugsskole (Hans Rytter)
10.00-10.50 Keynote speaker: Pierre-Yves Henry CRBPO, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris – leder af den franske ringmærkningscentral: How are birds doing at my site? Site level annual reporting facility used in France to monitor common birds during breeding and wintering.
10.50-11.10 Pause
11.10-12.00 Debatforum – Hvordan bør årsmødet se ud i fremtiden?
12.00-13.00 Frokost (spisestuen i stueetagen)
13.00-15.30 Generalforsamling i Danmarks Ringmærkerforening med kaffe kl. 14. Separat program udsendes til medlemmerne.
16.00 Tak for i år!