Ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark hører under ”Lov om jagt og vildtforvaltning”. Mærkning af fugle må kun ske efter dispensation fra Miljøstyrelsen. Statens Naturhistoriske Museum (SNM) og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har bemyndigelse til at udstede licenser til fangst og ringmærkning af fugle i Danmark. Se mere herom på SNM.

Står du og gerne vil i gang med at ringmærke, men mangler licens, et sted at ringmærke eller lidt selskab i forbindelse med din ringmærkning, så kontakt Ringmærkerforeningen, som vil være dig behjælpelig. Du kan også deltage i Årsmødet (sidste weekend i november), hvor du møder ligesindede. Foreningen afholder jævnligt kurser i samarbejde med Ringmærkningsadministrationen på SNM for nye ringmærkere på fuglestationerne rundt om i landet. Ligeledes forsøger Foreningen at have et overblik over, hvad der sker af ringmærkning rundt omkring, hvor interesserede kan deltage. Endelig driver Foreningen i samarbejde med Ringmærkningsadministrationen en række CES (se mere herom på CES-siden), som i sommermånederne altid kan bruge hjælp af en frisk ringmærker.

 
Ringmærkerforeningen er til for din skyld - så meld dig ind. Det kan du gøre ved at indbetale 270 kr. på MobilePay 54996 eller på konto 19817554868678.