Periode 4 blev gennemført 5/6 i flot høj solskin fra morgenstund. Resultatet blev 20 fugle, heraf 5 aflæsninger fra sidste år og 2 fra forrige runder i år. Årets første nattergal og rørsanger blev mærket, samt første 1k Hvid Vipstjert (se billeder). Michael

Nattergal (øverst), rørsanger (nederst venstre) og Hvid Vipstjert, 1k (nederst, højre).

_______________________________________________________________________________________________

Så fik vi gennemført periode 5 den 10. juni. Vi havde sat næsen op efter masser af unger, men blev skuffede. Det blev blot til en familie Blåmejser - ganske vist på 8 medlemmer. Ellers var det endnu kun voksne fugle, som vi fangede, hvoraf 4 mærket sidste år viste sig igen. De første Kærsangere gik i nettet, ligesom der blev sat dagsrekord med 5 Sivsangere. Nævnes må også afvigende Rørsanger, som lignede en Buskrørsanger.

Afvigende Rørsanger (se bl.a. næb), standard Kærsanger (højre) samt en af de fem Sivsangere.

__________________________________________________________________________________________

Så er der nyt fra det nye site Rungstedlund hvor data fra periode 3 og 4 kan ses nedenstående. Sitet er placeret i Fuglereservatet startet af Karen Blixen tilbage i hendes tid. I området er forskellige former for vegetation og masser af mulighed for fugleliv af forskellige arter. Det ses også af fangsterne fra de to perioder. Specielt er det at fange en krage, som er den eneste fanget i CES.

Den største - Gråkrage, og den mindste - Træløber

_____________________________________________________________________________________________

Det går langsomt fremad med antal fangede fugle. Periode 4, som blev gennemført den 30. maj. gav 23 fugle fordelt på 9 arter, hvilket er under gennemsnittet på 30 fugle. Af de 23 fugle, havde vi haft fat på 7 af dem tidligere (2 af disse tidligere i år). Bemærkes skal Rørspurven fra 2017, som efterhånden er en ældre herre. Og rørsangerne er nu ved at være på plads som hyppigst fangede fugl, mens vi endnu afventer  kærsangeren, som endnu ikke er hørt ved sitet.

____________________________________________________________________________________

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

Resultatet af 4. CES-periode ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev gennemført 29. maj 2022 i 7-15 grader og svag vind (1-4 m/s). Der blev kun fanget 17 fugle på 6 timer ved nettene, det laveste antal i de 4 år der er blevet CES mærket ved Svendborg. En stille dag på kontoret. Vi håber at årsagen er den påbegyndte rugning hos mange arter, der medfører mindre bevægelse af fuglene i de tidlige morgentimer. Glædeligt at se at gulbugen er ankommet. Kærsangere blev hørt men ikke fanget.

Gulbugen er ankommet, Munken er dejlig fed samt Tornsanger (fotos: PT)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev periode 3 gennemført i sdste del af periodevinduet. Det blev til blot 19 fugle fordelt på 8 arter. Heraf var 4 mærket i 2021 og 2 tidligere i år. Så ikke så meget at skrive hjem om!

______________________________________________________________________________________

Også Lunget på Fyn er kommet godt fra land i år. Det er blevet til i alt 96 fangster fordelt på i alt 21 arter i de 3 første perioder (se tabel). Der er fanget omtrent lige mange fugle i hver af de første 3 perioder. Af de 96 fugle, er de 21 mærket tidligere år, mens 12 er genfangster af fugle allerede fanget en gang i årets CES. Lokaliteten bærer præg af at være en "krat"-lokalitet med de mange Gærdesangere, Munk og Musvitter.

Rørspurv (foto Michael Højgaard)

____________________________________________________________________________

Flot dag at ringmærke, og ok med fugle. Det blev til 21 fordelt på 10 arter mod et gennemsnit på 25 fangede. 11 havde allerede ring på, hvoraf 2 var mærket i 2021, 5 fanget tidligere i CES, mens Morten havde mærket de sidste 4 siden sidste års CES. Der var intet overraskende. Det blev derfor til lidt studier af Tornsanger 2k han.

De sekundære og tertiere svingfjer hos Tornsanger er skiftet, mens de primære endnu mangler. Halefjer skiftet.

___________________________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter & Peter Teglhøj

3. CES periode blev gennemført d. 19. maj 2022 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vejret var fint med temperaturer mellem 16-20 grader og en svag vind på 0-2 m/s. I alt 49 fugle blev fanget fordelt på 14 arter. Havesanger blev den dominerende art med i alt 8 fugle, hvoraf 4 var nye fugle og 4 var ”gamle” fugle. Det blev de gamle fugles dag, med i alt 28 aflæsninger. 5 af de aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. En gransanger mærket med tysk ring (V226719, Helgoland) havde indfundet sig i CES området. Vi afventer nu svar på hvor og hvornår fuglen blev mærket. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor.

 

                                                                          Gransanger mærket på Helgoland (foto: Peter Teglhøj)

_____________________________________________________________________________________________________

Ved Tømmerby Fjord gav 2. periode 34 fugle fordelt på 14 arter. Bemærkes skal det, at der blev fanget en Gøg, hvilket er usædvanligt. Og så blev gamle Rørsanger fra 2016 genfanget, hvilket heller ikke er hverdagskost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev periode 2 gennemført med i alt 31 fangede fugle fordelt på 13 arter. Nu er der på to fangster allerede fanget 121 fugle, så det tegner godt.

___________________________________________________________________________________

 

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter & Peter Teglhøj

2. CES periode blev gennemført d. 10. maj 2022 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. 12 forskellige arter blev fanget, hvoraf 18 blev ringmærket og 11 fugle blev aflæst. 2 af de aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. Nye arter for denne periode var de nyankomne tornsangere og havesangere. 13 af de registrerede fugle havde begyndende eller veludviklet rugeplet heriblandt jernspurv, sangdrossel, solsort, musvit, halemejse, gransanger og rødhals.

De flittige mærkere (foto Michael Bjerregaard) samt Havesanger og Tornsanger (foto Hans Rytter)

__________________________________________________________________________________

Så blev periode 2 gennemført på den første dag i strålende solskin. Resultatet blev hvad der kunne forventes, 19 fugle (gennemsnittet er 20) men fordelt på hele 12 arter. Heraf var der 5 gamle kendinge, hvoraf de 3 var fra 2919. Havesangeren blev mærket sidste år, og genfangster af den er usædvanlige. Rørspurven (foto), som vi allerede aflæste sidste gang, og altså nu genfangede, er nu fanget 10 gange siden mærkningen i 2017. Endelig skal nævnes, at det også hører til sjældenhederne, at vi fanger sangdrossel.

 

 Rørspurv fra 2017, Havesanger fra 2021 (fotos MJH) og Sangdrossel (foto HE)

 

___________________________________________________________________

 

 

 

1. maj kom også Tømmerby Fjord i gang med fangst af 35 fugle fordelt på 9 arter (se tabel). Flest rørspurve (16 stk.) hvoraf ikke mindre end 10 var gamle kendinge fra tidligere år. Også 2 blåmejse og 1 Skægmejse var blevet mærket i 2021. Godkendt start.

CES Vejlerne data per 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. maj 2022 blev den 1. CES periode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. I alt 38 fugle blev fanget, hvoraf 29 blev ringmærket, 1 aflæst fugl var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som ny CES fugl. 8 CES fugle blev aflæst, bl.a. en gammel løvsanger (5 kalenderår eller ældre) mærket 19. maj 2019. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget. En god start på en ny CES sæson.

CES Svendborg data per 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------