Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

3. juli 2021 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Temperaturen lå på 15-19 grader og vinden på 4-5 m/s. 35 fugle blev fanget hvoraf 17 (49%) var 1k fugle. 25 fugle blev mærket, 10 fugle var genfangster og blev aflæst. 9 af aflæsningerne var tidligere CES fugle fra 2020 og 2021, mens 1 fugl registreres som ny CES fugl da den var mærket udenfor CES sæson 2020. I alt 15 forskellige arter blev fanget i 7. periode. De 35 fugle fanget i denne periode ligger væsentligt under fangsterne i 2019 (74) og 2020 (89). Sangerne – specielt gransanger, tornsanger, kærsanger og munke mangler, men det kolde forår og de senere ankomster kan betyde at ungfugle af disse arter først kommer i de næste runder.

_________________________________________________________________________________________

Så blev periode 7 gennemført af Morten og Jonas ved Braband sø den 4. juli efter flere tilløb, som blev forhindret af dårlige vejrudsigter. Det blev til 33 fugle (højeste antal i år) med flest ungfugle. Bemærk dog, at både rørsanger og rørspurv er næsten fraværende, ligesom heller ikke Kærsanger har vist sig! Overraskelsen var derfor en Korttået Træløber i rørskoven.

_________________________________________________________________________________________

 

Lunget nåede som første lokalitet at få gennemført periode 7, der resulterede i 24 fugle fordelt på 12 arter. Halvdelen (13) var ungfugle. Hertil kom 7 genfangster af fugle fanget tidligere i årets CES. Der blev ringmærket efter en våd nat, i overskyet vejr, og med tiltagende vind, med en retning der ikke påvirkede nettene synderligt. Det startede fint med mange 1K fugle. Men de sidste 3 runder
gav desværre kun 11 fugle.

Opdatering fra årets 1. halvår (periode 1-6) gav et flot resultat på i alt 179 fangster, hvoraf 33 blev fanget mere end én gang. Der er kommet sent gang i ungeproduktionen, da der blandt de 146 fugle fanget første gang blot var 9 årsunger – alle fanget i sidste periode.

______________________________________________________________________________

Så har Tage opdateret resultaterne for første halvår 2021 for Tømmerby Fjord. Bemærkes skal det, at der er aflæst rigtig mange rørsangere fra tidligere år, men især fra 2020. Rørspurv, som der også er aflæst en del af, fanges i stadig færre antal. Der er således fanget flere skægmejser i år.

_______________________________________________________________________________________________

Så nåede også Tømmerby den første halvdel af årets fangster med 45 fugle fordelt på 12 arter. Det bleb til 29 nye fugle hvoraf de første 13 af årets produktion var iblandt. Der er overraskende mange genfangster (16 stk) men også 9 aflæsninger samt udenlandsk fugl.

_________________________________________________________________________________

 

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

6. CES runde ved Svendborg blev gennemført d. 26. juni 21. Kun 26 fugle blev fanget (se tabel), hvoraf 17 blev mærket og 9 aflæst. 1k fuglene begynder at fylde mere, domineret af unge rødhalse og gransangere. Årets første gulbug blev mærket (foto), men området mangler det samme niveau af sangere sammenlignet med tidligere år.

_____________________________________________________________________________________________

Den 24.6 gennemførtes 6. periode her på Lunget, med 23 fangster, heraf 10 1k og 6 genfangster. 12 arter blev mærket på en dag med stille og overskyet vejr de første 3 timer - før solen brændte igennem på de sidste 2 runder. En del jernspurve blev det til, og årets første Stor Flagspætte.
Horndrup fulgte efter den 25. juni med 20 fugle, hvoraf de 13 var nymærkninger. Også her blev der mærket ungfugle, 5 musvit og 1 rødhals.
Se eventuelt mere om årets fynske fangster på DOF-Fyn.

_______________________________________________________________________________________

Så blev periode 6 gennemført med hjælp af Susanne (foto) og Jonas og hermed er halvdelen af årets CES gennemført. Det kan allerede nu siges, at det bliver et pøvert år, for der er i alle perioder fangen færre fugle end sammenlignet med gennemsnittet for de forudgående 15 år. Periode 6 blev ingen undtagelse med 29 fugle fordelt på 9 arter. Gennemsnittet er 53 fugle. Kun 2009 har været ringere med 26 fugle! Det positive der er at sige, er at der igen fanges lidt rørsangere, og blandt dem en fugl mærket i Belgien i 2019 (og aflæst i CES i 2020), og at ungerne er begyndt at vise sig.

___________________________________________________________________________________

Her er seneste data fra Brabrand Sø, Lunget og Tømmerby Fjord. Som det kan ses, så hænger Brabrand Sø noget i bremsen i år, hvor Rørsanger ikke er ankommet og ungfugle endnu ikke er begyndt at ses. Det går tilsyneladende lidt bedre på de andre sites. Spændende at se, hvad det tørre og varme vejr giver i næste periode.

___________________________________________________________________________________

Periode 5 blev gennemført den 15/6/21. Dagen startede ud lettere køligt med 14 grader, som senere sneg sig op på 19 grader, og vores gummistøvler viste sig at være komplet overflødige da både jorden og græsset var helt tørt.

Det var en meget speciel og anderledes runde. En stor flok stære bestående af voksne fugle og deres udfløjne unger fløj rundt og fouragerede i pilebuskene. Mange af dem fløj lavt, og vi endte med at ringmærke hele 28 stære. I mine 5 år på lokaliteten har jeg aldrig haft så mange stære i nettene, da det kun er sjældent de opholder sig i nærheden. Sammen med de mange stære holdt udfløjne blåmejseunger (foto) os travlt beskæftiget igennem morgenen.
Sent på morgenen fik vi en mulig ny art for lokaliteten: En lille hun flagspætte med rugeplet var gået i net nr. 8! Det var første gang vi alle så en lille flagspætte i hånden (foto).
Fem unge ringmærkere (foto) kunne dermed gå hjem efter en god dag i felten med både god kvalitet og kvantitet :-)

I alt blev der ringmærket 52 fugle og 17 aflæsninger fordelt på 7 arter:
Aflæsninger:
Blåmejse 1
Gransanger 1
Løvsanger 10
Musvit 5

Ringmærkede:
Blåmejse 17
Lille Flagspætte 1
Løvsanger 4
Musvit 1
Skovpiber 1
Stær 28

Rie Jensen og Daniel Bloche

________________________________________________________

5. CES periode ved Svendborg blev den runde hvor vi hidtil har fanget færrest fugle både i indeværende og tidligere CES år. 24 fugle blev det til, så vi havde ikke travlt. I 2019 og 2020 var fangsttallene på henholdsvis 52 og 44 fugle, dvs. en ca. 50% tilbagegang i denne periode i forhold til tidligere år. Forklaringen er svært at give pt., men et muligt bud er, at hovedparten af fuglene i CES området ruger, idet sangerne er ankommet noget senere i år. Endvidere har en del af de tidlige fugle måske måtte lægge om pga. af det voldsomme hagl og regnvejr der ramte meget lokalt Svendborg d. 28. maj. Tæt ved et af netstederne rugede en munk, men reden var ødelagt efter uvejret. Måske det har gjort sig gældende for en del andre etablerede reder. Af de 24 fugle der blev fanget, blev 14 mærket og 10 aflæst. 3 af de aflæste fugle var fugle mærket udenfor CES sæsonen og blev derfor registreret som nye fugle for området. Kun en enkelt 1k fugl blev fanget – en ung rødhals.

Art
Tornsanger 4
Rødhals 2
Dompap 3
Jernspurv 2
Løvsanger 2
Havesanger 1
Gulspurv 2
Musvit 1
Kærsanger 4
Gærdesanger 2
Rødstjert 1
Total 24
Antal arter 11

 Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

_________________________________________________________________

Så blev fjerde periode gennemført den 6. juni ved Tømmerby Fjord. Der blev i alt fanget 56 fugle, og selv om Rørsanger helt dominerede fangsterne (32 fugle), fordelte de sig på 11 arter (se tabel). Årets første ungfugle blev som forventeligt Skægmejse, med 2 mærkede. Det blev til hele 15 aflæsninger af fugle mærkede tidligere år, bl.a. Rørsanger fra 2016 og 2017, ligesom også hollandsk Rørsanger gik i nettet. Ellers ingen overraskelser.

_______________________________________________________________________________________

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

Resultatet af 4. CES-runde ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev gennemført 31. maj 2021 i 12-20 grader, høj sol fra morgenstunden og med kun svag vind (1-2 m/s). I alt blev 29 fugle fanget, hvoraf 18 blev ringmærket og 11 fugle blev aflæst. Dejligt at se de første Kærsangere (foto) havde indfundet sig på denne 4. runde.

CES Svendborg per 4 tabel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedbøren i maj havde givet så meget højvande i søen, så vores gangbrædder flød rundt. Det gjorde det vanskeligt at gå ud til nettene – så waders var påkrævet. Det kolde forår har betydet, at tagrørene endnu ikke er i vækst, hvorfor rørskovens fugle lader vente på sig. Resultatet var sølle 17 fugle (se tabel), selv om vejret var fint – vindstille, varmt og solrigt. Så ikke meget at skrive om.

CES Brabrand S 2021 periode 1 4

________________________________________________________________________________________

Michael fik gennemført periode 4 på den første dag i vinduet i Lunget på Fyn. Dagens fangst gav 24 fugle fordelt på 14 arter (se tabel) Dagen startede med dis/tåge og dryppende træer, og det varede ved i 3 runder. Herefter var der fuld sol. Det har nok haft en betydning for dagens fangst, hvor halvdelen af nettene, de nordligste, ingen fugle gav de første 3 runder. Men ellers er 24 fugle meget normalt for periode 4.

CES Lunget 2 periode 4

____________________________________________________________