Så er årets CES slut med deltagelse af 8 sites, hvilket er meget tilfredsstillende. Stor tak for indsatsen til alle! Nedenfor følger sammenstillinger fra Holmdrup, Jennes Sø, Svendborg samt Lunget. Nede i bloggen kan man se sammenstillinger fra Brabrand Sø, Tømmerby og Vestamager. Som det fremgår, er der antalsmæssigt forskel på de forskellige lokaliteter. Det afspejler dels at der fuglemæssigt er forskel, men også at de enkelte sites anvender et forskelligt antal net (=netmeter). En senere bearbejdning vil kunne give et mere detaljeret billede af forskellene.

Henning Ettrup

CES Holmdrup 2020

CES Jennes s 2020

CES Svendborg 2020 CES Lunget 2020

_____________________________________________________________________________________

Fredag morgen gennemførte vi periode 12 og afsluttede hermed CES-sæsonen 2020. Mange tak til deltagerne gennem sæsonen for hjælp og støtte. Jeg har ikke deltaget i så mange runder før som denne sæson, og det har været en fornøjelse at følge sæsonen så tæt og at arbejde sammen med så mange. 

Periode 12 startede endnu en gang med meget få fugle de første 5 timer - men på den afsluttende runde fangede vi 27 fugle i to net, inklusive 20 blåmejser! I alt blev det til 36 fugle - 31 mærkninger og 5 aflæsninger - af 11 arter inkl. to nye til sæsonen: Rødhals og Skovskade (billede).

Nedenfor er en opdateringstabel over fugle fanget ved CES-Vestamager i 2020: samlet blev det til 478 fugle - 358 mærkede og 120 aflæste – fordelt på 30 arter (2019: 523 fugle - 360 mærkede og 163 aflæste - af 29 arter). En underlig ting med 2020-sæsonen var, at vi overhovedet ikke fangede græshoppesanger - selv at flere sang i området (i 2019 var 9 mærkede og 3 aflæste). En anden mærkelig ting var selvfølgelig corona-nedlukningen, der betød dejligt stille morgener uden støj fra motorvejen, men det betød også, at området omkring bænken blev besøgt af utroligt mange mennesker - heldigvis uden alvorligt tab af udstyr, kun et par stænger blev brugt til at bygge et legehus og bænken blev brændt…
Alle redskaber, stænger, snor og skilte er nu samlet og befinder sig på museet – klar til næste års indsats.
Jesper Johannes Madsen

CES Vestamager 2020

CES Vestamager Halemejse Signe Andersen Per 12CES Vestamager Skovskade2 Signe Andersen per 12 2020CES Vestamager JJM 1 per 12 2020CES Vestamager JJM 2 per 12 2020CES Vestamager JJM 3 per 12 2020Halemejse og skovskade samt stemningsbilleder.

________________________________________________________________________________

Peter og Hans gennemføret sidste CES ringmærkningsrunde (12. periode)  20. august 2020 ved Sydfyns Erhvervsforskole med assistance fra Uffe. Stort tak til Uffe for skrivearbejdet undervejs. Vejret var overskyet og med svage vinde på 2-5 m/s. Det blev en pæn afsluttende runde med i alt 54 fugle fordelt på 16 forskellige arter. Ny mærkningsart for CES området blev Broget fluesnapper. 65% af fuglene var 1k fugle, resten voksne fugle. Status for sæsonen 2020 er 590 fugle fordelt på 32 arter. Til sammenligning blev der fanget 626 fugle i 2019 sæsonen fordelt på 31 arter.

CES Svendborg per 12 2020Broget fluesnapper CES Svendborg per 12 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag, gennemførte vi årets tolvte og sidste runde af CES-mærkningen i Tømmerby. Det blev til 68 fugle fordelt på 10 arter (se tabel). Der har ikke været så mange fugle i år som sidste år, men set over de 5 år vi nu har været derude ligger det på snittet (se tabel). Specielt Skægmejserne ser ud til at have haft en dårlig ynglesæson. Se mere på Facebook under ”Vild med Vejlerne”

CES Tmmerby periode 12 2020 CES Tmmerby 2020 CES Tmmerby per 12 2020Grejet er pakket - så tak for denne gang!

________________________________________________________________________________________


Sluttelig - farvel og tak for i år!

Mandag havde vi en meget varm morgen på CES-stedet - igen. Perioden var mærkelig, da der blev fanget yderst få lokale ynglefugle og slet ingen trækgæster! Vejret var sandsynligvis 'for godt' for trækkere - for varmt og ingen skyer. Vi fangede blot 9 fugle - 7 blev mærket og 2 aflæst - fordelt på 6 arter inkl. tre Gærdesmutter (mange) og en ny art for sæsonen (og en ny mærkningsart til Kasper): en dejlig Husskade. Vedhæftet er opdateringstabel over fangede CES-Vestamager fugle: Indtil nu i alt 440 fugle - 325 mærkede og 115 aflæsninger af 28 arter.

CES Vestamager per 1 11 2020 CES Vestamager per 11 2020 1CES Vestamager per 11 2020 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev årets sidste CES-periode gennemført i nærmest perfekt vejr, men med et resultat på sølle 8 fugle. 2020 blev dermed det næstringeste år med blot samlet 377 fugle i de 15 år der er gennemført CES ved Brabrand Sø. Årsagen er indtil videre uklar, med rørvæksten har i år været ualmindelig ringe. Nedenfor ser du en sammenstilling af årets fangster fordelt på perioder (med enkelte rettelser i forhold til tidligeres sammentællinger).CES Brabrand S periode 1 12 2020 CES Brabrand S afslapning per 12 2020Morten, Susanne, Lars Ulrich, Povl og Hans Jørgen slapper af mellem runderne,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periode 11 i årets CES begyndte søndag, og Svendborg var som sædvanligt tidligt ude. De gennemførte fangsten om søndagen (9. august) ligesom også Tømmerby Fjord gjorde, mens Brabrand Sø kom ind om tirsdagen. Alle fangede færre fugle end i sidste års periode 11.


Hans Rytter og Peter Teglhøj fik ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg assistance fra Joakim Dybbroe. Tak til Joakim. Temperaturen var ca. 20 grader celcius da nettene blev åbnet og steg til ca. 27 grader ved lukning. Overskyet og kun svag vind 1-3 m/s gav gode betingelser for ringmærkningen. I alt 39 fugle fordelt på 15 arter blev fanget. Heraf var 31 (79%) 1k fugle. Munk blev igen den mest fangede art med 12 fugle i alt. Sammenlignet med samme periode i 2019 blev der i periode 11 fanget 9% færre fugle i CES området.

CES Svendborg data periode 11 2020

CES Svendborg Krsanger per 11 2020CES Krsanger 1k per 11 2020 MJHUng Kærsanger fra Svendborg (foto PT) og Brabrand Sø (foto MJH) som kendes fra Rørsanger bl.a. på det korte, kraftige næb.


Tage Leegaard melder, at CES sæsonen ved Pumpehuset ved Tømmerby Fjord nærmer sig sin afslutning. I går - søndag - gennemførte vi 11. og næstsidste runde i sæsonen. Af en eller anden grund var der relativt få fugle . Det vil være forkert at spekulere for meget i årsagerne, men det giver da stof til eftertanke. Dagens højdepunkt var Vandriksen på det efterfølgende billede. Det er en gammel hun som vi ringmærkede på stedet i 2017, så der var gensynsglæde - dog nok ikke gengældt. På billedet af den unge Rørsanger antyder striberne på halen antyder, at det har svinget i løbet af sæsonen med hvor meget mad der har været til rådighed. Se mere på Facebook under ”Vild med Vejlerne”.

CES Tmmerby periode 11 2020

CES Tmmerby Rrsanger 1k halestriber per 11 2020Rørsanger med vækststriberCES Tmmerbt Vandrikse per 11 2020Vandrikse


Ved Brabrand Sø blev denne lune morgen (og senere varme dag) en stille dag i starten, hvor Morten og Henning blev ledsaget af Hans Jørgen (skriverkarl) og et par unger nysgerrige. Efter halvdelen af de 6 timer var gået, havde blot været 13 fugle i nettet, hvorefter en runde fordoblede det antal, for at slutte dagen med 30 fugle fordelt på 11 arter, hvoraf de 5 var mærket tidligere på året og en var fra sidste år. I gennemsnit er der i de forudgående 14 år fanget i gennemsnit 39 fugle i perioden.

CES Brabrand per 1 11 2020 CES Brabrand S per 11 2020 MJHStemning fra Brabrand Sø

__________________________________________________________________________________________________________-

3 sites fik gennemført periode 10 den 1. august.
Tømmerby melder at der var pænt med fugle ved fjorden, bl.a. fordi Rørspurven nu igen fanges, efter nogle perioder med få af den art. Underligt er det også, at der næsten ikke fanges Skægmejser. En lidt ualmindelig art var Hvid Vipstjert (foto), som formentligt har overnattet i rørskoven ligesom en anden sjælden gæst, Grå Fluesnapper (foto). Så må det nævnes, at Isfuglen gik i nettet for tredje gang i denne sæson.


Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg melder om fint ringmærkningsvejret med sol fra morgenstunden og 3-6 m/s vind. I alt 37 fugle (13 arter, se tabel) blev fanget hvoraf 29 (78%) var 1k fugle. For 3. periode i træk blev munk antalsmæssigt topscorer med 17 fugle i alt. Sammenlignet med samme periode i 2019 blev der i periode 10 fanget 27% færre fugle i CES området, og færre fugle er tendensen for 2020 generelt. Sammenlignes periode 2-10 for 2019 og 2020 blev der fanget henholdsvis 497 og 438 fugle, hvilket svarer til en samlet reduktion på ca. 12%. De sidste 2 perioder i august må endelig vise, hvor stor reduktionen bliver generelt og hvordan de enkelte arter har klaret sig.


Ved Brabrand Sø har nedgangen i fangsten i periode 10 været markant. Gennemsnittet for perioden 2014-19 er på 62 fugle, mens vi i år landede på blot 28 fugle fordelt på 12 arter (se tabel). Det er dog væsentligt flere en sidste periodes fangst på blot 16 fugle. Af de fangede fugle var der 3 genfangster fra tidligere på sæsonen. Rørsangeren ser ud til at tage revance her sidst på sæsonen, idet det blev den hyppigst fangede art, mens Skægmejsen (næsten) udebliver, som ved Tømmerby Fjord.

CES Svendborg periode 10 2020 CES Brabrand S peiode 1 10 2020

CES Tmmerby periode 10 2020

CES Tmmerby Hvid Vipstjert per 10 2020 Hvid Vipstjert

CES Tmmerby Fluesnapper per 10 2020Grå Fluesnapper

___________________________________________________________________________

Fredag morgen (17/7) gennemførte vi 8. periode af årets CES mærkninger. Der var rigtig pænt med fugle, og vi fangede rigtig mange Sivsangere, hvor specielt de gamle meget snart tager turen mod overvintringspladserne. Derimod var der stort set ingen Skægmejser, og det er usædvanligt De plejer at være der i stort tal op denne årstid. Det må der kunne findes en forklaring på.

Lørdag (25/7) gennemførte vi 9. periode af årets CES projekt. Der var pænt med fugle, men det undrer mig stadig, hvor Skægmejserne er, for der er nogenlunde lige så mange gamle som tidligere år? Har de fået få eller færre unger i år? De gamle Sivsangere er så småt ude af området og på vej mod varmere himmelstrøg. Det samme gælder Rørsangerne. Mange er ved at tanke fedt, og vægten kan stige 25% lige før afrejse. På billederne ses først en ung Sivsanger i den tidlige morgensol. Så er der en ung Sydlig Blåhals fra et tidligt kuld samt en ung Isfugl – han, som også gik i nettet. Det sidste billede viser to unge Skægmejser. Det gule næb afslører tydeligt hvem der er hannen.

CES Tmmerby periode 8 9 2020  

CES Tmmerby Sivsanger juv per 9CES Tmmerby Blhals juv per 9CES Tmmerby Isfugl juv per 9CES Tmmerby Skgmejser juv per 9

Se mere på Facebook - Vild med Vejlerne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det kunne næsten være "Den tavse sommer". Der var total stilhed i rørskoven da Morten, Jacob, Hans Jørgen og Henning startede perioden kl 4.35. De to første runder var uden fugle overhovedet, hvilkek vi aldrig har oplevet før. Det blev da også åeres næstringeste dag med blot 16 fugle fordelt på 8 arter (se tabel). Ungerne er begyndt at vise sig, da 12 af de fangede var 1k-fugle, bla. 2 ynudfløjne Rørsangere (se foto)Af de fangede var de 4 var gengangere fra tidligere i år. Heriblandt den anden af de belgiske rørsangere, som blev fanget i periode 7 (den første blev genfanget i periode 8). Hvorfor fuglene udebliver se vanskeligt at sige, men tagrørene er i meget dårlig vækst.

CES Aflsninger BS peiode 1 9 2020CES Rrsanger RU Brabrand per 9 MJH

________________________________________________________________________________________________

Af Hans Rytter og Peter Teglhøj
Den 21. juli 2020 blev 9. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. 54 fugle blev fanget hvoraf 42 (78%) var 1k fugle (se tabel). Munk toppede igen i denne periode med 18 fugle, hvoraf hovedparten (83%) var 1k fugle. Vi fortsatte indsamling af fæcesprøver fra solsorte med henblik på efterfølgende analyse af bakteriesammensætning (Finsk projekt).

CES Svendborg periode 9 2020

__________________________________________________________________________________________________________

Blev gennemført af "Vikaren fra Ørbæk" (Hans), da chefen (Joakim) er draget på velfortjent ø-ferie! Sorte truende skyer hang over Svendborg, og medens nettene blev lukket, tog regnen til. Hele perioden blev heldigvis gennemført. Resultatet var på niveau med de sidste par gange. Det blev til 17 fugle fordelt på 9 arter (se tabel), hvoraf 5 var genfangster fra tidligere..
Du kan se meget mere til CES-fangsterne på Fyns 3 lokaliteter her.

Hans Rytter

CES Holmdrup Mose per 8 2020

_______________________________________________________________________________________________


11. juli 2020 blev 8. CES ringmærkningsperiode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. Temperaturen var lav (11 grader) ved netåbning og steg til kun 15 grader ved netlukning. Vinden var ca. 5 m/s de første runder, men tiltog til 7-10 m/s ved de sidste netrunder og solen kom godt frem, hvilket eksponerede en del af nettene. 46 fugle blev fanget (se tabel), hvoraf 61% var 1k fugle. I alt 17 CES-fugle blev aflæst hvoraf 13 var fra 2020 og 4 fugle fra 2019. 1 fugl mærket udenfor CES sæsonen blev registreret som ny CES fugl. I alt 13 forskellige arter blev fanget i 8. periode. Munk toppede med 15 fugle hvoraf hovedparten (80%) var 1k fugle. Fæcesprøver blev indsamlet fra fangede solsorte med henblik på efterfølgende analyse af bakteriesammensætning i tarmen (finsk projekt).

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

CES Svendborg data periode 8 Rdstjert CES Svendborg per 8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lige på falderebet lykkedes det - trods en del blæst at få gennemført 7. runde af årets CES - ringmærkning ved Tømmerby Fjord. Der blev fanget pænt med fugle (se tabel). Specielt Rørspurvene har fået mange unger på vingerne, og der blev også fanget ungfugle af Sivsanger, Skovspurv, Skægmejse mens det kun blev til en enkelt ung Rørsanger, men de skal nok komme.
På billederne er der en ung Sivsanger, en Skægmejse - hun og det sidste billede viser dagens sidste fangst - en gammel Gøg - han. Gøgene er svære at få i nettene, men jo mere spændende er det når der sker. I øvrigt ser der ud til at være en pæn stabil bestand af Gøge i området.

CES Tmmerby periode 7 2020 Vejlerne Sivsanger 1k per 7Vejlerne Skgmejse per 7Vejlerne Gg per 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev periode 7 gennemført på den sidste dag i fint stille vejr. Det blev en stille dag med blot 35 fugle fordelt på 14 arter. Overraskende få unger fanges, blot 13 blev det til, hvoraf blot en var Rørsanger (se tabellen), men det må skyldes den ringe vækst i tagrørene. Det blev dog til en ny års-art, en 1k Træløber. Eneste lidt mere interessante fangster var 2 belgisk mærkede Rørsangere, som blev fanget i net 3 med en times mellemrum (en med og en uden rugeplet). Tak til Hans Jørgen, Håkån og Lars for support.

CES Brabrand S periode 7 2020

___________________________________________________________________________________