På Vestamager bleb ved anden periode fanget 37 fugle fordelt på 11 arter. Af de fangede fugle var 17 genfangster samt 20 mærkninger. Af overraskelser må nævnes en Skovskade, som blev fanget under lukkerunden i net 1. Det skete efter at den var undsluppet fra net 8, hvor den forsøgte at tage en Løvsanger, som dog også på dramatisk vis undslap. Andre fangede arter var Rødstjert, Engpiber, Skovpiber, Tornsanger, Solsort m.fl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

15. maj 2021 blev 2. CES runde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vejret var koldt (8-10 grader) og med en nord-vesten vind på 5-7 m/s. De første timer var derfor forholdsvis stille ved nettene, først på de sidste runder kom der mere gang i fuglene. I alt 40 fugle blev fanget, hvoraf 21 blev ringmærket, 2 aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. 17 CES fugle blev aflæst, herunder 2 løvsangere og 4 tornsangere der alle er vendt tilbage til deres ynglelokalitet efter deres langdistancetræk. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget.

CES Svendborg per 2 tabel

Tornsanger (venstre) og Gærdesanger til sammenligning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så har Michael gennemført anden periode ved Lunget på Fyn. Det blev til 30 fugle (+ en, som blev fanget to gange) fordelt på 13 arter. Fire fugle var allerede mærket sidste år. Blandt dem en Nattergal fra 2018, som kun aflæses sjældent. Fordelinges ses på skemaet.

CES Lunget2 periode 2  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Efter første periodes forsigtige start med blot 12 fugle, kunne det ikke gå galt denne gang. Det blev da også til 21 fugle fordelt på 11 arter, heriblandt de første Afrika-trækkere. Ligeledes blev det til gensyn med 3 gamle kendinge (sivsanger, løvsanger og rørspurv). At det ikke blev til flere skyldes vejret, som var noget ustabilt. Vi måtte lukke net en times tid efter første runde på grund af regn.

CES Brabrand S 2021 periode 2

Sivsanger og Rødstjert. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunget på Fyn regulerede sitet i 2020, da det blev nødvendigt at reducere med 15 netmeter (2 net færre). Med det ser ud til at fungere fint. Årets første fangster gav hele 38 fugle fordelt på 17 arter, heriblandt en Gransanger fra Belgien og en løvsanger fra Spanien. Fangsternes fordeling ses af tabellen.

____________________________________________________________________________________

Ved Tømmerby Fjord ventede de til den 7. maj med at starte op på årets CES i håbet om at fange nogle af forårets ventede fugle. Men det blev ikke som ventet. Vejret spillede dem et pus deroppe, for kun rørspurv og sivsanger er ankommet (se tabel). Så de må vente til næste periode med Afrika-trækkerne.

______________________________________________________________________________________

1. runde af CES på Vestamager (Nordre klapper) blev i dag (02-05-21) gennemført med et ungt team bestående af Emma, Signe, Sverre og undertegnede.

Vi nåede op på 10 arter, fordelt på (Aflæsninger, ringmærkede):
Rødhals (0, 1)
Rødstjert (0, 1)
Sangdrossel (0, 1)
Gærdesanger (0, 1)
Munk (0, 1)
Gransanger (0, 1)
Løvsanger (13, 22)
Blåmejse (0, 2)
Musvit (1, 3)
Bogfinke (0, 1)

I alt 14 aflæsninger og 36 ringmærkede fugle, så en pæn 1. runde. Vinden var først svag men blæste op til 7 m/s. Solskin og 7-11 grader.

Rie

Friske folk i den tidlige morgensol fil bl.a. Løvsanger og Bogfinke

___________________________________________________________________________

Af Hans Rytter & Peter Teglhøj
1. maj 2021 blev den 1. CES runde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. I alt 33 fugle blev fanget, hvoraf 19 blev ringmærket, 3 aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. 11 CES fugle blev aflæst. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget. En god start på en ny CES sæson.

Svendborg page 0001Rdstjert han 010521 Svendborg

Rødstjert og Guldspurv blev fanget i periode 1.

_____________________________________________________________________________

Så kom der gang i årets CES ved Brabrand Sø. Det blev en stille start med blot 12 fugle fordelt på 8 arter, hvoraf halvdelen havde ring på i forvejen. Af disse 6 var de 4 mærket i CES tidligere år, mens to havde fået ring på i vinter. Dagens fangst fremgår af tabellen.

CES 2021 periode 1

Gransanger og Gærdesmutte fra dagens fangster.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hollandsk juvenil Bramgås, som blev mærket i juli 2019 og opholdt sig i området frem til april 2020 tog sig noget af en afstikker til Kina – 8200 km fra mærkningsstedet, hvor den blev aflæst 1. januar 2021. Se historien her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 4. marts 2021 aflæste Hans Ulrik på sin mark på Agersø en Bramgås med farvet halsring. Det viste sig, at den var mærket i det nordlige Rusland tilbage i august 2014. Efter de følgende dage at være set i mærkningsområdet, er den ikke set siden – altså før nu! Så når i er derude og ser på fugle, så vær opmærksom på, om nogen bærer farvemærkning. Det gælder ikke kun gæs og svaner, men også måger, Havørn, vadefugle og endnu flere.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er spændende nyt fra en helt anden fugleverden, end den vi kender. Foreningen har således modtaget vedlagte 3 rapporter fra Queensland-området i Australien: en fra Bowra , en fra Kutini-Payamu og en større fra Queensland. Måske nogen får lyst til at prøve nye kræfter?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Islandsk Ryle ringmærket i Norfolk i England er 19 år senere på lille ø i Guinea-Bissau af et hold portugisiske ringmærkere. Læs historien her. Den blev for øvrigt fanget første gang sammen med en anden Islandsk Ryle, der var ringmærket 11 år tidligere!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aflæser du en farvemærket fugl kan du (i de fleste tilfælde) selv finde ud af, hvem der er ansvarlig for projektet. For alle projekter med farvemærkning i Europa  koordineres via CR-Birding.org. Her kan du på siden CR-Birding.org/colourprojects bladre gennem de mange interessante projekter, som er i gang med mange forskellige fuglearter. Det er vigtigt, at du indrapporterer en aflæst fugl, for hver ny aflæsning giver ny viden. Du bør dog ligeledes sende oplysningen via fuglering.dk, så Ringmærkningscentralen også har oplysningen.

Dyr reagerer typisk på stressende stimuli såsom håndtering ved at øge kropstemperaturen. Imidlertid har småfugle i kolde omgivelser vist sig at sænke deres kropstemperatur, når de håndteres i længere tid.
Man målte derfor både det oprindelige fald i kropstemperatur under mærkning og standardiseret håndtering og efterfølgende genetablering af kropstemperatur efter denne håndtering hos Musvit rastende i redekasser om vinteren. Fugle reducerede deres kropstemperatur med 2,3 ° C i løbet af ca. 4 minutters håndtering. Da fugle blev sat tilbage i deres redekasser efter håndtering, faldt temperaturen med yderligere 1,9 ° C over de efterfølgende ca. 2 min., og når en temperatur på 34,6 ° C, inden det tager 20 minutter at genopvarme til 2,5 ° C over deres oprindelige kropstemperatur. Temperaturreduktionen under håndtering kan være en konsekvens af øget varmetab ved have forstyrret fjerdragtens isolering, mens temperaturreduktionen efter håndtering kan afspejle reduceret varmeproduktion. Dette er vigtige faktorer, der skal overvejes, når man håndterer små fugle i kulden. Du kan se mere herom på BOUs hjemmeside, hvor der henvises til den oprindelige svenske artikel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------