Så blev årets sidste periode gennemført i næsten optimalt vejr (dog lidt blæsende). Det resulterede da også i årets bedste fangstdag. Det blev til 45 fugle (8 arter), hvoraf de 44 var nye. Gennemsnittet for årets sidste periode er 39 fugle. Så alt i alt godkendt periode. Det var dagen, hvor gransangeren slog rekord med 24 fugle, mens rørskovsfuglene og mejserne stadig mangler. Årets total blev på 318 fugle eller 31% færre end gennemsnittet på 462 fugle - og det laveste antal fangede fugle i de 16 år, der er CES-mærket ved søen. 

Net med fugle

__________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
12. og sidste CES ringmærkningsperiode i år blev gennemført d. 22. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Igen et lavt antal fugle – kun 19 fugle fanget på 6 timer. Dette betyder, at 2021 fangsttallet ender på 353 fugle, hvilket svarer en samlet reduktion på ca. 42% i forhold til de foregående år (2019 og 2020). Mange arter er gået betragteligt tilbage i antal herunder sangerne gulbug (-89%), løvsanger (-69%), gransanger (-56%), tornsanger (-56%), kærsanger (-44%) og munk (-40%). Fremgang ses hos gærdesanger (+300%) og havesanger (+13%). Mejserne klarer sig ikke bedre; blåmejse (-26%), musvit (-52%), sumpmejse (-89%). Arter som stillits, tornirisk, dompap, jernspurv og solsort oplevede ligeledes kraftige reduktioner på henholdsvis -60%, -93%, -52%, -54% og -43%. Rødhals, rødstjert og sangdrossel var arter der klarede sig bedre end tidligere år med fremgange på henholdsvis 27%, 200% og 45%. Samlet set blev 2021 et yngleår hvor væsentlig færre ynglefugle indfandt sig i løbet af de første forårsmåneder. Dette kombineret med vanskelige yngleforhold, med en særdeles kold og våd maj, kraftige hagl- og regnbyger må have haft indflydelse på ungeproduktion og ynglesucces hos mange af arterne. I de 3 år CES har kørt i Svendborg er der fanget 37 forskellige arter. I 2021 blev artsantallet 25 (-21%) mod tidligere års 31-32 arter, så diversiteten i området faldt ligeledes. Fangsttal for 2019-2021 ses af nedenstående tabel.

Blåmejse, Gransanger Løvsanger og Rødhals fra periode 12 (fotos: Peter Teglhøj)

_________________________________________________________________________________

Her kommer en samlet rapportering fra 5 sites efter min ferie på Øland.

CES Svendborg.

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
11. CES ringmærkningsperiode blev gennemført d. 14. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vi ramte det absolut laveste antal fugle fanget i CES sammenhæng – kun 17 fugle. Af disse var 13 ny-mærkninger domineret af 1k ungfugle. 4 fugle blev aflæst, heraf en Tornsanger (4k+) mærket i 2019. Sammenlignet med 11. periode i 2019 og 2020 hvor antal fangede fugle var henholdsvis 43 og 39 fugle, viser at niveauet af fugle i perioden ligger på ca. 41% af tidligere års fangster. Det har været et udfordrende år for ynglefuglene på Svendborg CES sitet.

Tabel og Stor Flagspætte (foto: Peter Teglhøj)

CES Lunget

Michael Højgaard

11. periode blev gennemført på rundens sidste mulige dag, med Hans Rytter
som fugleudpiller, da jeg selv netop var blevet knæopereret. Dagen
startede med fint ringmærkningsvejr, men efterhånden noget blæst og sol.
Ikke mange fugle. 14 blev det til, men fordelt på 10 arter (tabel).

CES Vestamager

Periode 11 blev gennemført fredag den 13. af Kasper, Jesper, Emma og de studerende fra Citizen science kurset på KU. På trods af den uheldige dato, kastede dagen alligevel lidt held af sig i form af en rigtig fin fangst med hele ni arter. I alt blev det til 31 fugle, med 28 ringmærkede og 3 aflæsninger.

Art - Ringmærkninger/Aflæsninger
Løvsanger 2/1
Musvit 20/0
Gulbug 1/0
Skovsanger 1/0
Gransanger 1/0
Havesanger 1/0
Halemejse 0/2
Blåmejse 1/0
Gærdesmutte 1/0

90% af fuglene var 1k fugle, hvoraf hovedparten var musvitter, så vi må virkelig konstatere, at de fleste af fuglene er forduftet til sydligere himmelstrøg. Sammenlignet med forrige år blev der i samme periode fanget 9 fugle, hvilket svarer til den triste fangst på 8 fugle her i runde 10 (2021).

I år på Vestamager har vi kun fanget 373 fugle i alt til og med periode 11. I 2020 blev der fanget 475 fugle på de 12 perioder, så forventningerne er store til årets sidste CES runde, hvor vi måske får lidt flere trækfugle med.

Lidt bonus til DOFs Ørneklub:
Den 15. august fremviste Daniel, Emma, Pablo og Rie ringmærkning af fugle på vores lokale CES site til et særligt arrangement, hvor DOF's Ørneklub havde inviteret børn (+ledsager) med ud for at se ringmærkning på vores lokale CES site. Der blev desværre ikke fanget mange fugle i dag, men børnene fik set en rigtig fin han dompap få ring på. Der var til gengæld lidt blæsende i dag med 7 m/s, dog med solskin og ingen regn.

DOFs Ørneklub på tur.

CES Brabrand Sø

Så nåede vi en periode, hvor der for første gang i år blev fanget næsten samme antal som gennemsnittet (35 fangede mod 38 i gennemsnit). Det ses, at rørsangerne endeligt er dukket op i ”pæne” antal, men også at kærsangeren fanges i et antal over det sædvanlige. Det bemærkes desuden, at der slet ingen mejser og rørspurve er blandt de fangede fugle.

Sivsanger (foto: Morten Jenrich Hansen)

CES Tømmerby Fjord

Så er der gang i gennemtrækket. 180 fugle fordelt på 18 arter, hvoraf blot 3 er gengangere fra tidligere på året. At det er gennemtræk, ses især af de mange tornsangere og løvsangere, men også rørsanger og -spurv er godt repræsenteret. Som på de andre sites springer det lave antal mejser i øjnene. De må ha’ haft et dårligt år.

______________________________________________________________________________________

Periode 10 blev gennemført den 5. august, hvor det blev til 99 fangede fugle fordelt på 14 arter. De 3/4 var ungfugle og af de 25 gamle fugle var 10 nye mens de 15 var aflæsninger fra tidligere.

___________________________________________________________________________________

Som det kan ses på vores tal har vi ramt et nyt lavpunkt i antallet af fugle! Meget nedslående. Det blev til 8 fugle fordelt på 6 arter, hvoraf en var aflæsning fra tidligere.

____________________________________________________________________________

Lørdag den 7.8 blev det til 24 fugle fordelt på 13 arter på Lunget. Efter regn om natten, var der en næsten helt vindstille morgen, hvor solen kun netop trængte igennem. Resultatet blev 24 fugle, (4 genfangster), årets første Korttået Træløber, og hele 3 acro'er, der ellers hidtil har været lidt fraværende i år.

Michael

___________________________________________________________________

 

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
10. CES ringmærkningsperiode blev gennemført d. 4. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Af de 30 fugle der blev fanget, var 20 (67%) 1k fugle og de resterede 10 fugle var adulte. 5 fugle blev aflæst fra tidligere. Antallet af fugle i 10. periode ligger ca. 32% lavere sammenlignet med 10. periode i 2019 og 2020.

 

Gærdesanger, Rødstjert og Rødhals (fotos: Peter Teglhøj)

____________________________________________________________________________

Så blev der tage hul på den tredjesidste periode af årets CES. I gennemsnit fanger vi omkring 45-50 fugle i den periode, så vi var forventningsfulde. Men da dagens fangst skulle gøres på, sluttede den på 24 fangede fugle fordelt på 8 arter. Lyspunktet var en ny fangst af belgisk mærket rørsanger, men også at kærsangeren er tilbage. Og så er havesangerne i gang med at mæske sig i søens vilde solbær (foto). Vi undrer os dog stadig over de få mejser. 

Havesanger med bærsaft på halsen

_________________________________________________________________________________________

Så kom Lunget med på sidstedagen i periode 9, men det for Michael skuffende resultat med blot 10 indtastet. Vejret var fint stille, og
skyerne hjalp en del mod solen. Vinden svag til en start, og sluttede frisk af. Men lige meget hjalp det. Lidt 1k fugle fra Rødhals, Munk og
Musvit, men ellers forbavsende stille.

________________________________________________________________________

Så nåede Tømmerby også op på omdrejningshøjde med de øvrige da periode p blev gennemført tirsdag. Det blev en god dag med en fangst på 132 fugle fordelt på 16 arter, hvoraf de 103 var nye fugle. Data domineres af rørskovens faste beboere (Rør- og Sivsanger samt Rørspurv og Skægmejse). Det bemærkes dog, at de to sidstnævnte ikke fanges særligt talrigt. Også mejserne er stort set udeblevet i år.  

_________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
22. juli 2020 blev 9. CES ringmærkningsperiode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. 40 fugle blev fanget hvoraf 28 (70%) var 1k fugle. I alt blev 29 fugle mærket og 11 aflæst. En af de aflæste fugle, en Gulspurv, er mærket tidligere udenfor CES perioden, og registreres derfor som ny CES fugl. Antal arter var 11 i denne periode.

_________________________________________________________________________________-

Så blev det endelig til lidt flere fugle end vi har været vandt til, men stadig lavere antal end normalt. Det blev til 41 fangede inklusiv 4 sivsangere, som var gengangere fra tidligere i år. Det blev til 2 nye årsarter, Kærsanger (endelig, foto) samt Stor Flagspætte (foto). Og så kom der endelig lidt ungfugle. Det er dog påfaldende, at gransanger bliver dagens topscorer, det burde være rørsanger. Santidig er det påfaldende med den totale mangen af rørspurv. 

Kærsanger (venstre) og Rørsanger (højre) samt 1k Stor Flagspætte.

__________________________________________________________________________________________

Så kom også Tømmerby Fjord gennem 8. periode af årets CES på sidstedagen. Men det var være at vente på, da det gav årets højeste fangsttal med 135 fugle fordelt på 16 arter. Ungerne har nu overtaget, men det lige antal af unge og voksne Rørsangere viser tegn på sen yngleaktivitet. Selv om antallet af unge Rørspurv totalt dominerer, er antallet langt fra sidste års fangst.

 

___________________________________________________________________________________

 

Efter en lille uges ferie i Donaudeltaet, har jeg omsider fået 8. periode pr.15.7 indtastet. Det blev til 20 fugle efter et mindre skybrud om natten, og hvor træerne stadig dryppede fra morgenstunden. Solen kom, men blev aldrig helt gennemtrængende. 8. CES-periode var ret kedelig med kun 6 arter repræsenteret. Det hjalp dog på humøret, at jeg sidst i lukkerunden fangede en belgisk gransanger (foto), som også blev aflæst her 1. periode i år. Således endnu en lokal ynglefugl med fremmed ring som jeg kan følge i fremtiden.
Michael.

Horndrup Mose, periode 8

Periode 8 ved i Holmdrup Mose blev en stilleomgang med 15 fugle fordelt på 6 arter, hvoraf 1/3 var gengangere fa tidligere perioder.

_____________________________________________________________________________

I fredags gennemførte vi årets 7. periode af CES - ringmærkning ved Tømmerby Fjord med 55 fugle fordelt på 13 arter. Normalt fanger vi mange unge Rørspurve i 7. periode, men dem så vi ikke meget til. Ellers blev det en fin dag, og der er efterhånden mange ungfugle. Næste gang vi kommer vil der være overvægt af dem. Første billede er af en ung Gærdesmutte. Næste billede er af en Spætmejse - gammel hun - hvorfor den var på en for den så atypisk lokalitet ved vi af gode grunde ikke. Og så fik vi årets første Blåhals (Sydlig). det er en meget ung fugl, så den er sikkert fløjet ud af reden lige i nærheden.

___________________________________________________________________________________