Så kom der gang i årets CES ved Brabrand Sø, hvor den nye ca. 500 meter lange pensionistvenlige gangbro blev taget i brug (se foto). En ren fornøjelse. Fuglene kvitterede og lod sig fange i et antal på 37 stk. på en solrig morgen, hvor Alex og Susanne deltog. Mest interessant var to tidlige rørsangere, hvoraf den ene var mærket under CES-fangst ved søen i 2015! Fangstal og fordeling fremgår af nedenstående skema.

CES Brabrand periode 1 2020Gangbro2

 

Også Svendborg er kommet godt i gang med ikke mindre end 59 fugle i første periode, hvoraf de 12 stk. var gengangere fra sidste års CES. Du kan se deres flotte fangsttal for periode 1 her.

 

Torsdag startede vi på dette års CES - fangstsæson ved Tømmerby Fjord. Det er godt at have en termokedeldragt i baghånden, når vinden er kold som den var den morgen. Fangsten var helt på niveau med tidligere års fangst. 27 fugle blev det til. En Rørsanger mærket som ung i 2017 og to Skægmejser mærket sidste år var blandt dem, der gik i nettet. På billederne er der en Solsort, han. Der er hvert år et par der yngler ved Pumpehuset. Så er der en Løvsanger, også en han, hvilket vi kan konstatere ved at måle fuglen. Så har jeg vedlagt et billede af uglegylp - størrelsen indikerer, at det er Stor Hornugle der har leveret hårbollen!

Lvsanger Vejlerne Solsort Vejlerne Uglelort Vejlerne

CES Tmmeby per 1 2020 page 0001

 

Lunget på Fyn har i år omorganiseret nettene, da rådyr ødelagde flere ved den gamle opstilling. Sitet er reduceret med 2 net, mens 6 netsteder er flyttet til nye placeringer

Det betyder så, at der startes forfra som Lunget 2 – men det er nu en gang spillereglerne. Michael startede ud med en fin fangstdag med 41 fugle, hvoraf de 11 var genfangster. Se mere her.

 

Også Skagen Fuglestation ved Jennes Sø er kommet godt i gang med årets CES. Det blev til 23 fugle, hvoraf 4 allerede havde ring på. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel.

CES Jennes s per 1 2020

 

Holmdrup Mose er et nyt site på Fyn (velkommen), som kan ses som en afløser af Gudme Sø, hvor det var vanskeligt at fange nok fugle. Her har man i første periode fanget 17 fugle, heriblandt en isfugl. Fordelingen fremgår af nedenstående skema.

CES Holmdrup Mose per 1 2020

 

Vestamager var seks personer med på første periode, vejret var fint, og vi fangede ikke mindre end 73 fugle - 62 blev ringmærket og 11 kontrolleret - i alt blev fanget 16 arter. De fleste kontrollerede fugle var ringmærket i 2019, men vi havde også en Musvit fra 2017 (1k) og en Løvsanger fra 2015 (2k +).
Nedenstående ses listen over ringmærkede og kontrollerede fugle – til sammenligning er også totalen fra 2019.

          CES Vestamager 20200508 091630 Pablo               CES Vestamager 20200508 124706                    

Stillits er en sjælden art at ringmærke på
CES Vestamager. Tidligere er mærket tre
fugle. I fredags fangede vi fem.
Foto: Pablo Macías

Efter en lang morgen med mange fugle i nettene, er det tid til en velfortjent
slapper. Vi var mange nationaliteter denne morgen: en tysker, en inder,
en kineser, to dansker og en spanier :-)
Foto Jesper J. Madsen

CES Vestamager per 1 2020