Dagens resultat blev 25 fugle. De er indtastet i basen. Det var en stille solrig morgen, med meget pilefnug i nettene. Forventede derfor ikke det store resultat i dag. En del 1k rødhalse hjalp dog tallet op på 25. Det blev til 16 nymærkninger, heraf den første rørsanger, gulspurv og havesanger. Hertil kommer 4 aflæsninger fra tidligere samt 5 som var fanget tidligere i år.

______________________________________________________________________________________

Af Peter Teglhøj

Resultatet af 4. CES periode fremgår af tabellen nedenfor. Det blev til 39 fugle i alt, heraf 26 mærkninger og 13 aflæsninger. Det blev sangernes dag med nytilkomne kærsangere og aflæsning af en gammel tornsanger mærket i 2019. Dejligt at der kom gang i fuglene igen efter en lidt sløv 3. periode. Tak til Uffe for flittigt at notere og Freya for hjælp ved nettene.

Tornsanger mærket i 2019 (foto: Peter Teglhøj)

___________________________________________________________________________________________-

Så fik vi også periode 4 klaret og med hele 39 fugle i nettene fordelt på 10 arter (16 aflæsninger og 23 mærkninger). Herunder endnu en skovskade for sæsonen samt to store flagspætter og en havesanger. Desværre har vi kørt med færre netmeter i dag, da 2 net var sprunget ved ankomst i morges som derfor ikke kunne bruges. Derudover var natuglen igen på vagt og hilste pænt ved netåbning. Derfor har net 11 endnu engang ikke været i brug.

Mærkninger og (genfangster):
Skovskade 1 (0)
Gærdesmutte 1 (2)
Rødhals 2 (1)
Solsort 6 (6)
Havesanger 1 (0)
Munk 2 (0)
Gransanger 1 (1)
Blåmejse 2 (1)
Musvit 5 (5)
Stor flagspætte 2 (0)

Nedenfor ses lidt vingestudier fra dagens runde.

_________________________________________________________________________________________

Så blev periode 3 også afviklet ved Tømmerby Fjord. Resultaget blev 27 fangede fugle fordelt på 10 arter. Af de fangede fugle var de 10 gamle kendinger, enten fra i år eller tidligere år. Hertil kom 3 fugle mærket andre steder i Danmark, men aflæst ved dagens fangst. Skægmejsen har klaret sig godt gennem vinteren.

_________________________________________________________________________________

Af Peter Teglhøj

3. CES periode gennemførte vi d. 22/5 23. Resultatet blev 19 fugle i alt heraf 8 aflæsninger. Niveauet af fugle i denne runde svarer til ca. 50% af gennemsnittet for årene 2019-2022 – så lidt nedslående. En kold morgen gav ringe bevægelse af fugle og samtidig drillede en lidt for frisk østenvind nettene i A-området. Der hørtes flere ankomne gulbuge i området, og havesangerne vi fangede en del af i 2. periode sang ivrigt – rugningen hos disse må være gået i gang.

________________________________________________________________________________

Periode 3 blev, som sidst mere ordinær, med færre fugle end gennemsnittet, selv om vejret var fint. Det blev til 19 fugle, hvoraf de 3 var gamle kendinge. Gennemsnittet er på 29 fugle, men perioden kan alligevel godkendes, da der kom en flot Isfugl i nettet.

_______________________________________________________________________________

Periode 3 blev gennemført med et lidt pøvert resultat. Det blev til 12 fugle fordelt på 7 arter. Det bliver interessant at følge resten af sæsonen. Perioden er dog mange steder ikke den bedste, da ynglefugle endnu ikke alle er på plads, ligesom gennemtrækkende stadig ses.

______________________________________________________________________

Tredje periode blev gennemført med tilfredsstillende resultat. Stille vejr med skyer, og ind i mellem skyfrit. Mange småmyg i luften.
Dagens resultat blev 28, heraf hele 15 aflæsninger fra tidligere. Hele 15 forskellige arter. Nye arter i dag var Hvid Vipstjert, Stillits, Løvsanger, Sumpmejse og Spætmejse.

___________________________________________________________________________________

Så er periode 3 også gennemført med højt humør og masser af fine fugle i nettene.

Det blev til 31 fugle fordelt på 7 arter (10 mærkninger, 21 aflæsninger), herunder både almindelig træløber og skovskade.

Vi fik følgende mærkninger (og aflæsninger):
Gærdesmutte 1 (3)
Rødhals 1 (5)
Solsort 2 (6)
Munk 4 (0)
Musvit 0 (7)
Alm. træløber 1 (0)
Skovskade 1 (0)

Sæson 2023 har derudover nu rundet 99 fugle (50 mærkninger og 49 aflæsninger), så det går jo super fint indtil videre!

Herunder ses lidt billeder fra dagens mærkning:

___________________________________________________________________________________

Så blev anden periode gennemført på det nye site med tilfredsstillende resultat. Det blev til 26 fugle fordelt på hele 16 arter, hvoraf en var fanget i første periode. Iblandt var en Spurvehøg, som ikke fanges ofte i CES. Nævnes skal også Nordlig Blåhals, som blev fanget på gennemtræk.

________________________________________________________________________________

Her en kort opsamling på seneste ringmærkning på CES-sitet (periode 2) som var en dejlig morgen med godt vejr og god stemning:

Det blev til 22 fugle hvoraf 13 var mærkninger og 9 var genfangster. Vi fangede sæsonens første gransanger og rødstjert og fik da også en god håndfuld af andre arter (se tabel). Tilmed fik vi også øjne på natuglen som det ses af billedet.

Art og antal mærkninger (genfangster):
Gærdesmutte 2
Rødhals 1 (2)
Rødstjert 1
Solsort 3 (3)
Sangdrossel 1
Munk 1
Gransanger 1
Blåmejse 1
Musvit 1 (4)
Spætmejse 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Også Lunget har gennemført periode 2 på en stille varm solrig dag med enkelte skyer, og med tilfredsstillende resultat. Det blev til 26 fugle fordelt på 12 arter. Af de fangede fugle var 15 nye, som foik ring på, 5 aflæsninger fra tidlegere år og 6 som var fanget under periode 2. Rødhals blev overraskende nok, den hyppigst fangede fugl.

__________________________________________________________________________________

Yesterday we completed the second periode of CES Vestamager this year. We had a very nice morning with clear sky and a lot of birds singing. In total we caught 24 birds which I believe is pretty much standard for the second periode.

List of birds, recaptures in ():

Willow warbler: 4 (7)
Chiff chaff: 2 (1)
Common whitethroat: 2 (0)
Garden warbler: 3 (0)
Reed warbler: 1 (0)
Blue tit: 0 (1)
Blackbird: 1 (0)
Reed bunting: 0 (1)
Tree pipit: 0 (1)

Furthermore we were lucky to see a woodcock while opening the nest, watched a few honey huzzards on migration and we had the pleasure of being accompanied with 5 grasshopper warblers singing the entire morgen. Also there are starlings nesting in the same tree close to the trail as last year.

Joakim.

______________________________________________________________________________

Ågså ved Tømmerby Fjord blev 2. periode gennemført fredag. Det resulterede i 24 fugle fordelt på 13 arter (denne gang uden Blåhals). Af de fangede havde 8 allerede ring på, og de 7 var gamle kendinge (1 fra 2020 og 3 fra sidste år, mens 3 var fra første periode). Den sidste gengander var mærket andet sted i DK.

_______________________________________________________________________-

2. CES-periode gennemførte vi d. 12/5 23 i Svendborg. 41 fugle blev det til fordelt på 16 arter. Niveauet af fugle i denne runde svarer til gennemsnittet for årene 2019-2022. 26 fugle blev mærket og 15 fugle aflæst, heraf flere gamle havesangere og tornsangere fra 2020. I tabellen nedenfor ses en oversigt over fangsterne. Tak til Freya der hjalp til ved nettene og Anders der flittigt noterede data undervejs.

Peter Teglhøj.

____________________________________________________________