Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

Resultatet af 4. CES-runde ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev gennemført 31. maj 2021 i 12-20 grader, høj sol fra morgenstunden og med kun svag vind (1-2 m/s). I alt blev 29 fugle fanget, hvoraf 18 blev ringmærket og 11 fugle blev aflæst. Dejligt at se de første Kærsangere (foto) havde indfundet sig på denne 4. runde.

CES Svendborg per 4 tabel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedbøren i maj havde givet så meget højvande i søen, så vores gangbrædder flød rundt. Det gjorde det vanskeligt at gå ud til nettene – så waders var påkrævet. Det kolde forår har betydet, at tagrørene endnu ikke er i vækst, hvorfor rørskovens fugle lader vente på sig. Resultatet var sølle 17 fugle (se tabel), selv om vejret var fint – vindstille, varmt og solrigt. Så ikke meget at skrive om.

CES Brabrand S 2021 periode 1 4

________________________________________________________________________________________

Michael fik gennemført periode 4 på den første dag i vinduet i Lunget på Fyn. Dagens fangst gav 24 fugle fordelt på 14 arter (se tabel) Dagen startede med dis/tåge og dryppende træer, og det varede ved i 3 runder. Herefter var der fuld sol. Det har nok haft en betydning for dagens fangst, hvor halvdelen af nettene, de nordligste, ingen fugle gav de første 3 runder. Men ellers er 24 fugle meget normalt for periode 4.

CES Lunget 2 periode 4

____________________________________________________________

Tømmerby Fjord fik gennemført periode 3 i årets CES på sidste-dagen i periodevinduet med et resultat på 44 fugle fordelt på 13 arter. Iblandt de fangede fugle var 11 fangster af fugle mærkede tidligere år, bl.a. en Rørsanger fra 2017 0g 2018. Mest interessante fangst var dog en Gøg, som ikke er hverdagskost i CES. Fordelingen på arter fremgå af tabellen.

CES Tmmerby per 3

__________________________________________________________________

I Haulund ved Ribe er Kurt kommet godt i gang med årets CES og de tre første perioder er gennemført. Det har indtil nu ligget på niveau med sidste års fangster, og uden noget usædvanligt indtil nu. Fordelingen på de tre første perioder fremgår af tabellen.

CES Raulund per 1 3

___________________________________________________________________

Den 24. maj blev 3. periode ved Lunget gennemført. Dagens gode fangst på 40 fugle er nu tastet ind (se tabel). Jeg fangede blandt andet den
spanskmærkede løvsanger igen, så den er altså lokal ynglefugl. Vedlagt billede af den, samt Grå Fluesnapper og Gulbug. Vejret var fint
i dag, sol gennem lidt lette skyer, og ikke alt for blæsende. - Michael

CES Lunget 2 periode 3 page

Løvsanger, som har været omkring Spanien, for at få en ring, samt Grå Fluesnapper og Gulbug

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

Resultatet af 3. CES-runde ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev gennemført 22. maj 2021 i 8-14 grader og en tiltagende syd-vestenvind fra morgenstunden (5-9 m/s). I alt blev 33 fugle fanget, hvoraf 18 blev ringmærket, 15 fugle blev aflæst, heraf 2 fugle var mærket uden for CES sæsonen, og derfor registreres som nye CES fugle. Havesanger er for alvor vendt tilbage til CES området i løbet af den sidste uge og blev rundens topscorer med 7 fangede fugle, hvoraf 3 var ”gamle” kendinge fra 2019 og 2020. Resultatet af runden matcher sidste års fangst på samme tid.

CES Svendborg per 3 tabel page 0001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fem forventningsfulde folk mødte frem (Hans Jørgen, Fonas, Susanne, Morten og Henning) 4.30 med håb om god fangst. Men foråret lader vente på sig - det samme gør Rørsangeren. Det blev derfor en kold dag med "kun" 19 fugle fordelt på 9 arter. Af de fangede fugle var 4 aflæsninger og 1 genfangst (se tabel). Det blev dog til to nye årsarter: Grønirisk og Landsvale. Sidstnævnte er en ualmindelig fangst ved Brabrand Sø med blot 3 ad og 16 ungfugle siden 2006.

CES Brabrand S 2021 periode 3

 

Morten demonstrerer overfor Susanne og Jonas, hvordan Landsvale (han med de lange yderhalefjer) tages ud af net. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Så fik vi gennemført 2. periode af årets CES-mærkning ved Tømmerby Fjord. Vi havde stille gråvejr, så bliver det ikke meget bedre. Afrikatrækkerne er så småt ved at ankomme og man ser de første unger af de tidligt rugene fugle. Det blev til 38 furle, hvoraf de 26 var nye. De resterende var 1 fra 2018, 8 fra 2020 (heraf Rørsangeren, som var fra Spanien, der også blev fanget som lokal ynglefugl sidste år). De sidste 3 var mærket i periode 1. Afrikatrækkerne er repræsenteret med billede af Sivsanger. Skægmejserne på billedet er far og søn. De første unger af Skægmejse er på vingerne. Bemærk de sorte markeringer på ryggen af den unge han. Så er der et (lokalt?) Tornirisk par. Alt i alt en god dag ved fjorden, hvor bestanden er helt på niveau med de foregående år!  Det sidste billede viste en uvelkommen gæst - en undsluppet mink, men heldigvis rykker medarbejderne i Vejlerne hurtigt ud for at få fat på røveren. 

CES Tmmerby per 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

På Vestamager bleb ved anden periode fanget 37 fugle fordelt på 11 arter. Af de fangede fugle var 17 genfangster samt 20 mærkninger. Af overraskelser må nævnes en Skovskade, som blev fanget under lukkerunden i net 1. Det skete efter at den var undsluppet fra net 8, hvor den forsøgte at tage en Løvsanger, som dog også på dramatisk vis undslap. Andre fangede arter var Rødstjert, Engpiber, Skovpiber, Tornsanger, Solsort m.fl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

15. maj 2021 blev 2. CES runde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vejret var koldt (8-10 grader) og med en nord-vesten vind på 5-7 m/s. De første timer var derfor forholdsvis stille ved nettene, først på de sidste runder kom der mere gang i fuglene. I alt 40 fugle blev fanget, hvoraf 21 blev ringmærket, 2 aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. 17 CES fugle blev aflæst, herunder 2 løvsangere og 4 tornsangere der alle er vendt tilbage til deres ynglelokalitet efter deres langdistancetræk. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget.

CES Svendborg per 2 tabel

Tornsanger (venstre) og Gærdesanger til sammenligning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så har Michael gennemført anden periode ved Lunget på Fyn. Det blev til 30 fugle (+ en, som blev fanget to gange) fordelt på 13 arter. Fire fugle var allerede mærket sidste år. Blandt dem en Nattergal fra 2018, som kun aflæses sjældent. Fordelinges ses på skemaet.

CES Lunget2 periode 2  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Efter første periodes forsigtige start med blot 12 fugle, kunne det ikke gå galt denne gang. Det blev da også til 21 fugle fordelt på 11 arter, heriblandt de første Afrika-trækkere. Ligeledes blev det til gensyn med 3 gamle kendinge (sivsanger, løvsanger og rørspurv). At det ikke blev til flere skyldes vejret, som var noget ustabilt. Vi måtte lukke net en times tid efter første runde på grund af regn.

CES Brabrand S 2021 periode 2

Sivsanger og Rødstjert. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunget på Fyn regulerede sitet i 2020, da det blev nødvendigt at reducere med 15 netmeter (2 net færre). Med det ser ud til at fungere fint. Årets første fangster gav hele 38 fugle fordelt på 17 arter, heriblandt en Gransanger fra Belgien og en løvsanger fra Spanien. Fangsternes fordeling ses af tabellen.

____________________________________________________________________________________

Ved Tømmerby Fjord ventede de til den 7. maj med at starte op på årets CES i håbet om at fange nogle af forårets ventede fugle. Men det blev ikke som ventet. Vejret spillede dem et pus deroppe, for kun rørspurv og sivsanger er ankommet (se tabel). Så de må vente til næste periode med Afrika-trækkerne.

______________________________________________________________________________________