Det kunne næsten være "Den tavse sommer". Der var total stilhed i rørskoven da Morten, Jacob, Hans Jørgen og Henning startede perioden kl 4.35. De to første runder var uden fugle overhovedet, hvilkek vi aldrig har oplevet før. Det blev da også åeres næstringeste dag med blot 16 fugle fordelt på 8 arter (se tabel). Ungerne er begyndt at vise sig, da 12 af de fangede var 1k-fugle, bla. 2 ynudfløjne Rørsangere (se foto)Af de fangede var de 4 var gengangere fra tidligere i år. Heriblandt den anden af de belgiske rørsangere, som blev fanget i periode 7 (den første blev genfanget i periode 8). Hvorfor fuglene udebliver se vanskeligt at sige, men tagrørene er i meget dårlig vækst.

CES Aflsninger BS peiode 1 9 2020CES Rrsanger RU Brabrand per 9 MJH

________________________________________________________________________________________________

Af Hans Rytter og Peter Teglhøj
Den 21. juli 2020 blev 9. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. 54 fugle blev fanget hvoraf 42 (78%) var 1k fugle (se tabel). Munk toppede igen i denne periode med 18 fugle, hvoraf hovedparten (83%) var 1k fugle. Vi fortsatte indsamling af fæcesprøver fra solsorte med henblik på efterfølgende analyse af bakteriesammensætning (Finsk projekt).

CES Svendborg periode 9 2020

__________________________________________________________________________________________________________

Blev gennemført af "Vikaren fra Ørbæk" (Hans), da chefen (Joakim) er draget på velfortjent ø-ferie! Sorte truende skyer hang over Svendborg, og medens nettene blev lukket, tog regnen til. Hele perioden blev heldigvis gennemført. Resultatet var på niveau med de sidste par gange. Det blev til 17 fugle fordelt på 9 arter (se tabel), hvoraf 5 var genfangster fra tidligere..
Du kan se meget mere til CES-fangsterne på Fyns 3 lokaliteter her.

Hans Rytter

CES Holmdrup Mose per 8 2020

_______________________________________________________________________________________________


11. juli 2020 blev 8. CES ringmærkningsperiode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. Temperaturen var lav (11 grader) ved netåbning og steg til kun 15 grader ved netlukning. Vinden var ca. 5 m/s de første runder, men tiltog til 7-10 m/s ved de sidste netrunder og solen kom godt frem, hvilket eksponerede en del af nettene. 46 fugle blev fanget (se tabel), hvoraf 61% var 1k fugle. I alt 17 CES-fugle blev aflæst hvoraf 13 var fra 2020 og 4 fugle fra 2019. 1 fugl mærket udenfor CES sæsonen blev registreret som ny CES fugl. I alt 13 forskellige arter blev fanget i 8. periode. Munk toppede med 15 fugle hvoraf hovedparten (80%) var 1k fugle. Fæcesprøver blev indsamlet fra fangede solsorte med henblik på efterfølgende analyse af bakteriesammensætning i tarmen (finsk projekt).

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

CES Svendborg data periode 8 Rdstjert CES Svendborg per 8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lige på falderebet lykkedes det - trods en del blæst at få gennemført 7. runde af årets CES - ringmærkning ved Tømmerby Fjord. Der blev fanget pænt med fugle (se tabel). Specielt Rørspurvene har fået mange unger på vingerne, og der blev også fanget ungfugle af Sivsanger, Skovspurv, Skægmejse mens det kun blev til en enkelt ung Rørsanger, men de skal nok komme.
På billederne er der en ung Sivsanger, en Skægmejse - hun og det sidste billede viser dagens sidste fangst - en gammel Gøg - han. Gøgene er svære at få i nettene, men jo mere spændende er det når der sker. I øvrigt ser der ud til at være en pæn stabil bestand af Gøge i området.

CES Tmmerby periode 7 2020 Vejlerne Sivsanger 1k per 7Vejlerne Skgmejse per 7Vejlerne Gg per 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev periode 7 gennemført på den sidste dag i fint stille vejr. Det blev en stille dag med blot 35 fugle fordelt på 14 arter. Overraskende få unger fanges, blot 13 blev det til, hvoraf blot en var Rørsanger (se tabellen), men det må skyldes den ringe vækst i tagrørene. Det blev dog til en ny års-art, en 1k Træløber. Eneste lidt mere interessante fangster var 2 belgisk mærkede Rørsangere, som blev fanget i net 3 med en times mellemrum (en med og en uden rugeplet). Tak til Hans Jørgen, Håkån og Lars for support.

CES Brabrand S periode 7 2020

___________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

2. juli 2020 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på 13-19 grader og vinden på 3-6 m/s. 89 fugle fanget, hvoraf 63% var 1k fugle. I alt 15 CES-fugle blev aflæst, hvoraf 12 var fra 2020 og 3 fugle fra 2019. I alt 22 forskellige arter blev fanget i 7. periode.

CES Svendborg data periode 7Rdhals 1k Svendborg per 7 2020

Dataiste samt Peter med juvenil Rødhals.

______________________________________________________________________________________________________-

Med genemførelsen af 6. periode er vi nu halvvejs gennem årets CES mærkninger i 2020. Der var rigtig pænt med fugle i det flotte vejr ved Pumpehuset (se tabel), og der er nu mange unger på vingerne. Vi fangede desuden en gammel Bynkefugl - hun, og det er ikke hverdagskost at få den i nettet. Vi sluttede af med en ung Isfugl - han. Uanset alder og køn er det altid et fantastisk syn at se en Isfugl. Nederst er tilføjet oversigt over første halvårs fangster ved Tømmerby.

CES Tmmerby periode 6 2020

 Bynkefugl hun Tmmerby per 6Isfugl Tmmerby per 6

Bynkefugl, hun, en af de ualmindelige ved Tømmerby samt en ung Isfugl

CES Tmmerby periode 1 6 2020

_____________________________________________________________________________________________

Så blev første halvdel at 15. sæson gennemført på en fantastisk dejlig morgen, og der er indtil nu fanget 225 fugle - mod 188 i gennemsnit over de første 14 år. Med fangst af i alt 81 fugle fordelt på 16 arter, må det siges at morgenens mærkning er godkendt. Det er mod sædvane ikke rørsangerne, der dominerer billedet, så fangsten bærer præg af, at mejsernes unger nu er kommet ud i rørskoven for at fouragere (se tabel). Samtidig blev det til et par spændende nye års-arter, idet vi fangede projektets blot 7. Nattergal samt 2 Blåhalse (1 hun samt 1 juvenil).
Henning, Morten, Jacob og Hans Jørgen.

CES Brabrand S periode 6 2020

DSC 1138 Blhals SydligDSC 1116 Nattergal

Årets første juvenile Sydlig Blåhals samt projektets 7. Nattergal .

________________________________________________________________________________________                

21. juni 2020 blev 6. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på 13-19 grader og vinden på 0-2 m/s. I alt blev 53 fugle fanget hvoraf 44 blev ringmærket – 50% af disse var 1k fugle. 9 CES-fugle blev aflæst. I alt 17 forskellige arter (bl.a. Spætmejse og Stor Flagspætte (fotos)) blev fanget i 6. periode (se tabel). Artstotalen for området er nu oppe på 29 forskellige arter og totalt er der i de 6 første perioder fanget i alt 271 fugle.

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

CES Svendborg data periode 6CES Svendborg sptmejse periode 6CES Svendborg Stor flagsptte periode 6

Mandag morgen gennemførte vi femte runde af årets CES ringmærkning ved Tømmerby Fjord. Det tegnede til en ganske almindelig og rolig dag, som det oftest er på denne tid af sæsonen, hvor forårstrækket er helt forbi, og det stort set kun er ynglefugle der opholder sig i området. Men pludselig hang den der - Drosselrørsangeren. Det er en fugl som hører til syd for Danmark, og er ret almindelig i Centraleuropa. I 70’erne var Vejlerne det eneste sted man kunne se den i Danmark. Sidste år ynglede et par ved Ove Sø, og den ses med mellemrum rundt om i Danmark. På det andet billede ses den sammen med en almindelig Rørsanger, og størrelsesforskellen er til at få øje på. Drosselrørsangeren vejer næsten tre gange så meget som en Rørsanger. I øvrigt var dagens fangst på 39 fugle fordelt på 11 arter på gennemsnittet for de foregående år.

 CES Tmmerby periode 5 2020

 Drosselrrsanger Tmmerby Fjord per 5 2020Tmmerby 2020 Drossel og Rssanger

 

 

 

 

Så blev periode 5 gennemført i flot solrigt vejr. Måske det var det der gjorde, at der ikke blev fanget særligt mange fugle (27 stk fordelt på 9 arter, se skema). Hidtil har Skægmejsen været hyppigt fanget, men der er nok travlt med rugningen, da det blot blev til én enkelt denne gang. Og så er mejserne ved at være i rørene med ungerne. Eneste overraskelse var den første aflæsning af en Kærsanger efter 15 års fangster! 

Morten, Povl, Håkon og Henning

CES Brabrand per 1 5 2020

CES Aflsninger peiode 1 5 2020

 

DSC 1075 Krsanger

Den første aflæsning af Kærsanger efter 15 års mærkning.

 

Den 10. juni 2020 blev 5. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på 13-18 grader og vinden på 2-3 m/s da nettene blev åbnet, men tiltog til 6 m/s på de sidste runder, hvor solen også havde godt fat og gjorde en del af nettene lyseksponerede. I alt blev 44 fugle fanget hvoraf 31 blev ringmærket, og 13 CES-fugle mærket i henholdsvis 2019 og 2020 blev aflæst. 14 forskellige arter blev fanget i 5. periode og topscoren var denne gang kærsanger med i alt 7 individer. Sen ankomst for denne sanger? 1k fuglene lader vente på sig – kun 7% af de fangede fugle var ungfugle fra i år og alle var unger af Tornirisk. Fordelingen af de fangede fugle fremgår af tabellen.

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

CES Svendborg data periode 5 2020

Mandag morgen fik vi gennemført 4. runde af årets CES - mærkning ved Tømmerby Fjord. Antal fangede fugle lå lidt over gennemsnittet fra tidligere år, så det er godt. Fordelingen fremgår af tabellen. Det sker en sjælden gang at en Vandrikse ryger i nettet. Vi bedømte den til at være en han som vi ringmærkede og fremviste. Gærdesangeren har fået nærfotograferet maven for at vise, at den i lighed med næsten alle de andre fugle lige nu har rugeplet. Så fik vi et par rivaliserende Skægmejsehanner i nettet - hunnerne er dem der har mest travlt med yngleplejen. Det er en imponerende fjerpragt de har de Skægmejser. Og så endelig -vi har ventet på at se den Sydlige Blåhals - på billedet en flot gammel han - mon ikke der kommer flere senere på sæsonen.

CES Tmmerby periode 4 2020

Vandrikse Tmmerby per 4Rugeplet p Grdesanger Tmmerby per 4Skgmejse Tmmerby per 4 Blhals Tmmerby per 4

 

Så blev 4. periode gennemført. Og det blev en noget atypisk omgang, selv om der ikke var specielt mange fugle - 32 fangede blev det til fordelt på 14 arter. Igen blev Skægmejse den hyppigst fangede fugl (7 stk.) efterfulgt af Rørspurv, hvorimod Rørsangeren glimrer med sin næsten manglende tilstedeværelse (3 stk.). Det atypiske er, at der var lige så mange genfangster (16 stk.) som mærkninger, det har vi aldrig oplevet før ved Brabrand Sø (se tabellen). Genfangsterne fordeler sig ligeligt mellem mærkninger fra tidligere perioder i år og fugle mærket i forudgående år. Andet interessant er et par nye men ikke hyppigt fangede årsarter: Stor Flagspætte, som blot er den 6. fangst på 15 år og Sumpmejse med den 11. fangst siden starten på CES. Og så blev Gærdesmutten årets først fangede ungfugl.
Tak til Susanne, Jacob og Hans Jørgen
Henning Ettrup

 CES Brabrand S periode 4 2020  

20200601 042842 CES 4 Brabrand S 2 

DSC 1026 Stor Flagsptte 2

DSC 1040 Sumpmejse 2

 Morgenstemning samt Stor Flagspætte (han) og Sumpmejse