Af Hans Rytter & Peter Teglhøj
1. maj 2021 blev den 1. CES runde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. I alt 33 fugle blev fanget, hvoraf 19 blev ringmærket, 3 aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. 11 CES fugle blev aflæst. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget. En god start på en ny CES sæson.

Svendborg page 0001Rdstjert han 010521 Svendborg

Rødstjert og Guldspurv blev fanget i periode 1.

_____________________________________________________________________________

Så kom der gang i årets CES ved Brabrand Sø. Det blev en stille start med blot 12 fugle fordelt på 8 arter, hvoraf halvdelen havde ring på i forvejen. Af disse 6 var de 4 mærket i CES tidligere år, mens to havde fået ring på i vinter. Dagens fangst fremgår af tabellen.

CES 2021 periode 1

Gransanger og Gærdesmutte fra dagens fangster.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hollandsk juvenil Bramgås, som blev mærket i juli 2019 og opholdt sig i området frem til april 2020 tog sig noget af en afstikker til Kina – 8200 km fra mærkningsstedet, hvor den blev aflæst 1. januar 2021. Se historien her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 4. marts 2021 aflæste Hans Ulrik på sin mark på Agersø en Bramgås med farvet halsring. Det viste sig, at den var mærket i det nordlige Rusland tilbage i august 2014. Efter de følgende dage at være set i mærkningsområdet, er den ikke set siden – altså før nu! Så når i er derude og ser på fugle, så vær opmærksom på, om nogen bærer farvemærkning. Det gælder ikke kun gæs og svaner, men også måger, Havørn, vadefugle og endnu flere.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er spændende nyt fra en helt anden fugleverden, end den vi kender. Foreningen har således modtaget vedlagte 3 rapporter fra Queensland-området i Australien: en fra Bowra , en fra Kutini-Payamu og en større fra Queensland. Måske nogen får lyst til at prøve nye kræfter?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Islandsk Ryle ringmærket i Norfolk i England er 19 år senere på lille ø i Guinea-Bissau af et hold portugisiske ringmærkere. Læs historien her. Den blev for øvrigt fanget første gang sammen med en anden Islandsk Ryle, der var ringmærket 11 år tidligere!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aflæser du en farvemærket fugl kan du (i de fleste tilfælde) selv finde ud af, hvem der er ansvarlig for projektet. For alle projekter med farvemærkning i Europa  koordineres via CR-Birding.org. Her kan du på siden CR-Birding.org/colourprojects bladre gennem de mange interessante projekter, som er i gang med mange forskellige fuglearter. Det er vigtigt, at du indrapporterer en aflæst fugl, for hver ny aflæsning giver ny viden. Du bør dog ligeledes sende oplysningen via fuglering.dk, så Ringmærkningscentralen også har oplysningen.

Dyr reagerer typisk på stressende stimuli såsom håndtering ved at øge kropstemperaturen. Imidlertid har småfugle i kolde omgivelser vist sig at sænke deres kropstemperatur, når de håndteres i længere tid.
Man målte derfor både det oprindelige fald i kropstemperatur under mærkning og standardiseret håndtering og efterfølgende genetablering af kropstemperatur efter denne håndtering hos Musvit rastende i redekasser om vinteren. Fugle reducerede deres kropstemperatur med 2,3 ° C i løbet af ca. 4 minutters håndtering. Da fugle blev sat tilbage i deres redekasser efter håndtering, faldt temperaturen med yderligere 1,9 ° C over de efterfølgende ca. 2 min., og når en temperatur på 34,6 ° C, inden det tager 20 minutter at genopvarme til 2,5 ° C over deres oprindelige kropstemperatur. Temperaturreduktionen under håndtering kan være en konsekvens af øget varmetab ved have forstyrret fjerdragtens isolering, mens temperaturreduktionen efter håndtering kan afspejle reduceret varmeproduktion. Dette er vigtige faktorer, der skal overvejes, når man håndterer små fugle i kulden. Du kan se mere herom på BOUs hjemmeside, hvor der henvises til den oprindelige svenske artikel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra CES-ringmærkningen ved Brabrand Sø ligger 2 aflæsninger af Gransanger, som begge har passeret Helgoland under trækket. Den ene er mærket ved søen i 13. august 2018 som adult, mens den anden er mærket 20. juli 2019 som juvenil. Begge fugle er aflæst på Helgoland det efterfølgende år. Men den første er aflæst om efteråret den 3. oktober 2019, mens den anden er aflæst om foråret den 24. marts 2020. Det ser således ud som om (nogle) danske Gransangere krydser Tyske Bugt på deres træk, både på vej til vinterkvarteret og retur til ynglekvarteret.

Gransangere krydser Tyske Bugt

_________________________________________________________________________________________________-

Så ligger bearbejdning af CES-data fra 15 års fangster ved Brabrand Sø. Ikke et år, der går over i historien, fordi der var mange fugle (faktisk blev det det hidtil dårligste år, hvad angår antallet af fugle), men fordi vi fik lavet en gangbro ud i rørskoven, der gør det meget nemmere at færdes sikkert. Du kan se meget mere om fangsterne her.

20200513 1456230 Isobro forr 20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som noget nyt, blev der i år med økonomist støtte fra ISOBRO-fonden og DOF-Østjylland, samt en ihærdig indsats fra en gruppe ihærdige hjælpere, etableret en gangbro i foråret i rørskoven ved Brabrand Sø, så CES-mærkningen kunne fortsætte på 15. sæson. De 14 forudgående sæsoner har vi bevæget os rundt i waders med riciko for at falde i huller, men det er slut nu. Sæsonen har været lang i år, og det har givet mere end 1000 mærkninger ved søen. Men nu er søsonen slut, og gangbrædderne er nu taget hjem i vinterhi. De skal nu ligge og tørre vinteren igennem, så de er klar til næste års fangst. STOR TAK FOR INDSATSEN til alle hjlæpere.

20201020 122238 Gangbro 220201020 122105 Gangbro 2

Tage Leegaard og hans slæng har gennem de seneste 6 år mærket ved Istrup i Thy, hvor der er fanget i rørskov og krat. Det er gennem årene indtil september 2020 blevet til i alt ca. 3100 fugle som fordeler sig på 45 arter med Lille Rørsanger, Sortstrubet Bynkefugl og Vendehals som de mest interessante arter. Men det er bestemt også interessant at følge indvandringen af Sydlig Blåhals, som over perioden er blevet klart hyppigere. Fordelingen af arter fremgår af tabellen.

Istrup 2015 20 TL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Morten ringmærkede den 24. august en isfugl ved Brabrand Sø (M 0107). Skæbnen ville, at Morten Klausen der den 18. september var taget til Norsminde Fjord for at fotografere fugle, fik den på kornet. Og det i en afstand, at har kunne se, af den havde ring på. Samtidig var billedet så skarpt, at det var muligt at aflæse ringen! Data på fugle ses her. Der er blot 34 genmeldinger af isfugle mærket i Danmark, og alle herhjemme fra. Du kan på DOFs Facebook-side se de flotte billeder taget af Morten Klausen fra Norsminde fjord. 

Isfugl DSCN2647Morten mærker isfugl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så fik vi data fra sidste site i årets CES, hvor det blev til 267 fugle fordelt på 28 arter. Godt gået og tak for indsatsen. Her blev det bl.a. til en af de mere sjældne i CES: Ringdue og en farvestrålende Isfugl. Interessant er det også, at Gransanger fanges talrigest (49 ex.), mens Løvsanger næsten udebliver (1 ex.). Spændende lokalitet at følge.

CES Haulund 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Så er årets CES slut med deltagelse af 8 sites, hvilket er meget tilfredsstillende. Stor tak for indsatsen til alle! Nedenfor følger sammenstillinger fra Holmdrup, Jennes Sø, Svendborg samt Lunget. Nede i bloggen kan man se sammenstillinger fra Brabrand Sø, Tømmerby og Vestamager. Som det fremgår, er der antalsmæssigt forskel på de forskellige lokaliteter. Det afspejler dels at der fuglemæssigt er forskel, men også at de enkelte sites anvender et forskelligt antal net (=netmeter). En senere bearbejdning vil kunne give et mere detaljeret billede af forskellene.

Henning Ettrup

CES Holmdrup 2020

CES Jennes s 2020

CES Svendborg 2020 CES Lunget 2020

_____________________________________________________________________________________