Så kom vi igennem endnu en morgen på Rungstedlund. Det blev en rolig dag med 19 mærkninger og 4 aflæsninger fordelt på 8 arter i periode 10. Heriblandt fangede vi et par sumpmejser og sitets første kernebider - hvilket også er første i CES overhovedet.. Mest talrige var selvfølgelig solsortene, men tæt forfulgt af rødhalsene.
Signe.

                                                                      Kernebider (foto: Signe A. Andersen).

___________________________________________________________________________________


Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

Perioderne 8, 9 og 10 af CES mærkning ved Svendborg blev gennemført henholdsvis 11/7, 24/7 31/7 2022. Fangsterne ligger væsentligt (44%) under niveauerne i 2019 og 2020, men på niveau med 2021. Særligt sangere som løvsanger, gransanger, tornsanger, kærsanger, gulbug og munke under niveau. I 10. periode fangede og mærkede vi en ung (1k) grønspætte han (første i CES-sammenhæng på landsplan). Grønspætten har ynglet i området i en del år, men først nu blev det en mærkeart for CES-området i Svendborg. Det er den tredje Grønspætte der er blevet mærket på Fyn og så vidt vides den førte i CES sammenhæng. Fotos af grønspætten ses nedenfor.

Grønspætte 1k (foto: Peter Teglhøj)

____________________________________________________________________________________

Her kommer opdatering af sommerens fangster ved Brabrand Sø. Generelt har hele året været skuffende (hvilket også gælder sommeren) med hensyn til fangster, hvor næsten alle perioder (eneste undtagelse er periode 6) har været under gennemsnittet. Det gælder også for periode 8-10 hvor specielt periode 10 stikker helt af. Her mangler 40 fugle i forhold til gennemsnittet! Normalt har perioden ellers det højeste antal fangede fugle. Tak til Iben, Jan og Hans Jørgen for at holde modet oppe alle timer trods manglen på fugle.

Dompap, 1k (foto: Morten Jenrich Hansen)

_______________________________________________________________________________________

Sommerems fangster ved Tømmerby Fjord er opdateret i nedenstående. I periode 7 var der pæt med fugle og ungfuglene begynder for alvor at flyve rundt. Specielt bemærkes, at Blåhalsen formentlig har haft en god sæson. Periode 8 blev på niveau med tidligere år, men det svinger en del fra art til art, men det har vi set før. De gamle Sivsangere ser ud til at være på vej sydover som nogle af de første, i hvert fald fangede vi kun unge Sivsangere forleden. Lidt tankevækkende, at så snart ungerne er på vingerne - ja så går turen mod overvintringspladserne igen. Også periode blev i antal som tidligere år. Som vanligt er Skægmejserne næsten væk fra området på denne tid af året. De foretrækker nok at være i de lidt større sammenhængende rørskovsområder efter yngletiden. Rørspurvene er også begyndt at flytte rundt i området, så der fanges nye fugle. Nogle af sangerne er i fuld gang med trækket, mens andre stadig er i fuld gang med yngelplejen. Også periode 10 gav pænt med fugle, så det ser ud til at have været en OK ungeproduktion i år i Vejlerne.

Gulbug, 1k (foto: Tage Leegaard)

_______________________________________________________________________________________

Det var i periode 7 en stille, men hyggelig morgen og det lykkedes os da også at få stedets første runde med 0 fugle. Det blev i alt til 4 arter (solsort, jernspurv, gransanger og rødhals) med 11 mærkninger og 6 genfangster.
Periode 8 var noget bedre med 22 fugle fordelt på 9 arter, hvoraf 13 var nye mærkninger og hele 15 var 1K fugle, så det var jo mega fedt! Som det kan ses, var det meget jævnt fordelt på arterne med solsort og rødhals som de mest talrige.
På CES-Rungstedlund har vi nu officielt også mærket over 50 solsorte og har i alt mærket 210 fugle, hvilket da er nogle flotte tal!

 

Rødstjert 1k (foto: Signe A. Andersen)

______________________________________________________________________________________

CES Lunget, periode 6-7
Der ligger opdatering fra Lunget på Fyn fra periode 6 og 7, som samstemmende viser, at fangstantallet i år er lavt i år, hvilket også gør sig gældende ved Svendborg og ved Brabrand Sø.

____________________________________________________________________________

 

Så blev periode 7 gennemført den 30. juni. Som ventet fylder ungfuglene nu godt i fangsterne, idet 32 af de 39 mærkede fugle var ungfugle. Efter lang tids fravær, er Skægmejsen igen på listen. Derimod mangler vi stadig rørskovens sangere (dog blev det til enkelt Sivsanger 1k).

____________________________________________________________________________--

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

Den 30. juni 2022 blev 7. CES ringmærkningsperiode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Temperaturen lå på 12 grader ved netåbning kl. 4.10 og steg i løbet af de 6 mærkningstimer til 22 grader. Vinden lå på 1-4 m/s, perfekt vejr til ringmærkning. Samlet blev 40 fugle fanget hvoraf 28 (70%) var ungfugle (1k) fugle. Af tabel 1 nedenfor fremgår arter og antal individer. Fangsten i 7. periode ligger væsentligt under fangsterne i 2019 (74) og 2020 (89) men er sammenlignelig med 2021 (se figur 1). Specielt er sangere som løvsanger, gransanger, tornsanger, kærsanger, gulbug og munke under niveau. Forholdet mellem total antal ungfugle og voksne dog steget fra 2021 til 2022, hvilket kunne indikere en bedre samlet ungeproduktion i 2022.

Tabel 1: Arter fanget i 7. periode 2022

Figur 1: Antal fangede fugle i periode 7 (30/6 – 10/7) som typisk er den periode hvor flest ungfugle optræder.

 

Rødstjert, 1k (foto Peter Teglhøj)

__________________________________________________________________

Tak for endnu en dejlig morgen på CES-Rungstedlund!

Det blev til 18 mærkninger og 19 genfangster denne gang (se ev.t vedhæftet excel-ark). De er fordelt på 10 arter, inklusive en masse munke, 1K-fugle og vores første husskade!

Mange fuglehilsener,
Signe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 25. juni blev 6. runde af årets CES mærkninger ved Tømmerby Fjord gennemført. Vi er nu halvvejs gennem sæsonen. Der var mange fugle og specielt unge fugle. Rørsangerne er der ikke så mange af i år, men lad os nu se. Første billede er af en ung Skovspurv. Lige på denne årstid ser vi ofte, at Skovspurvene overnatter og raster på lokaliteten. Næste billede er af en Kærsanger. Der var flere syngende Kærsangere i går. Det er lidt spændende om de for alvor er ved at etablere sig igen. det har gået op og ned. Dagens hit var en Vandrikse, som normalt lusker rundt i rørskoven, men en sjælden gang får de sig filtret ind i nettet. Fuglens størrelse afgjorde at der er tale om en han (gammel).

Skovspurv 1k (øverst tv), Kærsanger (øverst th) og Vandrikse (Fotos Tage Leegaard)

____________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

Fangst i de første 6 perioder ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, fremgår af nedenstående tabel. 1k fugle begyndte så småt at dukke op i periode 5 (mejser) og i periode 6 udgjorde 1k fuglene ca. 60% af fangsten. Antallet af fugle efter de første 6 perioder ligger ca. 27% under niveauet i 2019 og 2020 og en smule højere (6%) end niveauet i 2021. Sangere som kærsanger, gulbug og tornsanger er nogle af de arter der har oplevet størst tilbagegang. Foreløbig er der fanget 25 forskellige arter på sitet i indeværende sæson.

Tornsanger, han og hun sant 1k Sumpmejse (Foto: Peter Teglhøj)

____________________________________________________________________________________________

Så nåede vi halvvejs gennem årets CES, og det blev på en perfekt dag - vindstille og overskyet. Det gav også mange fugle med 66 stk. fordelt på 12 arter, mod et gennemsnit på 53 fugle. Og så er der for alvor kommet unger på banen. De udgjorde 39 af de fangede fugle. Det mest bekymrende er at der stadig kun er meget få rørskovsfugle, selv om det dog blev til 4 Rørspurveunger. Selv om periode 6 var over gennemsnittet, så mangler der ca. 10% fugle det første halvår i forhold til, hvad der i gennemsnit fanges.

 

Årets første Rødhals 1k (Foto: HE)

________________________________________________________________________________ 

Der blev åbnet op til 5.runde den 16.6. Morgenvejret var roligt, halvskyet, og med høj luftfugtighed. Der var meget stille på de første runder, men da jeg i 3 runde kom ud til rørskovsnettet, så var nettet fyldt. Et stort kuld musvitter, en blåmejse, solsort, og stor Flagspætte hang i nettet. Yderligere en solsortstor fugl hoppede op i nettet i modsatte ende. Flagspætten, som hang tættest, tog jeg først. Og da jeg påbegyndte udpilningen bemærkede jeg det røde næb på sidst fangede fugl i modsatte ende. Endelig en Vandrikse! Jeg ville dog ikke svigte flagspætten i hånden, men i samme øjeblik flagspætten blev fri, gjorde Vandriksen et spjæt og hoppede ud af nettet! Det gjorde mig mildest talt lidt småfrustreret resten af dagen ;-) 28 fugle fordelt på 16 arter, 7 genmeldinger, hvoraf 1 var fra sidste år. En god dag for runde 5.

Michael

 

____________________________________________________________________________________________

Tak for endnu en mega skøn morgen på CES-Rungstedlund!

Det blev til 20 mærkninger og 13 genfangster denne gang. De er fordelt på 11 arter (se nedenfor), herunder både sumpmejse og spætmejse samt nogle fine små 1K fugle af forskellige arter bl.a. Jernspurv.

Vi arrangerer snart en arbejdsdag til udskiftning af de hvide snore med de sorte og lidt nedklipning af vegetation. Mere meldes ud snarest, men lidt hjælp ville være skønt.

Tak for denne gang!

Mange fuglehilsener,
Signe

s

Jernspurv 1 k (øverst th), Sumpmejse (nederst tv) og Spætmejse (nederst tv).

____________________________________________________________________________________________________

Periode 4 og 5 er gennemført henholdsvis den 31. maj, hvor den blev fanget 45 (27 nye) fugle, fordelt på 13 arter og den 17/6 hvor det blev til 47 (35 nye) fugle fordelt på hele 17 arter. De første (få) unger dukkede op i periode 4 (3 Skægmejse). Årets 5. periode af årets 12 gennemført indikerer at fuglebestanden ser ud til at være på niveau med tidligere år, så det er fint. Første kuld Sydlig Blåhals på tre unger, blev fanget, så det fortæller sikkert, at kuldet er udruget lige i nærheden, så nu er forældrene måske klar til næste kuld. Skægmejserne har også fået unger på vingerne. Noget tyder på, at Skægmejserne flytter en del rundt i området yngletiden igennem. Der blev også fanget en Gulbug, som kun sjældent viser sig nede i området. Ny fugl for os i biotopen blev en ung Topmejse. Den er sikkert klækket i nåleskovene på den anden side af søen, og har nu fundet anledning til at fouragere i rørskoven.

 

Topmejse, sjælden gæst ved Tømmerby (foto: Tage Leegaard)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------