28. juli afviklede vi CES 9. periode i godt vejr med svag vind og vekslende sol og skydække. Resultatet ses af tabellen nedenfor. I alt blev 35 fugle fanget fordelt på 13 arter, heraf 31 mærkninger og 4 aflæsninger. 1k fuglene dominerede som i 6.-8. periode og udgjorde denne gang 89% af de fangede fugle. Antallet af fugle ligger ca. 25% lavere end de gennemsnitlige fangster (47) de foregående 4 år. Bl.a. tornsanger ser ud til at have meget dårlig ynglesucces i år.

Korttået Træløber, Løvsanger og Rødhals (foto: Peter Teglhøj)

______________________________________________________________

On Friday, Olivia, Merit, and I completed the season's ninth period. I am sorry I didn't write what day we were ringing. It ended up being a slow morning with only 14 individuals, no recaptures, and mostly 1K birds. We had no birds in the first and last rounds. On round five a total of 9 1K birds of 6 different species, including a Great spotted woodpecker, was hanging in net 3.

I am very happy we have been so fortunate to catch so many woodpeckers this year! We currently have rings on 5 different individuals and we still haven't caught a breeding female, which has been seen several times in the meeting area flying around with the juveniles.

Merit's mom was with us the whole morning and have taken some nice pictures of the birds (and us). They had also brought extra coffee and cake, so we were quite happy despite the small number of birds.

 Best wishes,
Amanda

Stor Flagspætte, Rødstjert og Jernspurv

3 stolte mærkere

Morgenstemning på Vestamager

_______________________________________________________________________

Så lykkedes det endelig at lave en opsamling over de seneste 3 perioder på CES-Rungstedlund, så her er lidt læsning til de interesserede :-)

Periode 7 (2. forsøg) gik superfint med i alt 30 fugle (10 aflæsninger og 20 mærkninger) fordelt på 10 arter.

Periode 8 som blev udført af Amanda og Marie hører jeg også gik rigtig godt. De havde dog lidt færre fugle med en total på 14 fugle (7 mærkninger og 7 aflæsninger) fordelt på 8 arter. De fangede her sæsonens første 1k blåmejse og fik da også sæsonens 2. (og sitets 3.) dompap.

Periode 9 blev udført i går (meget impulsiv beslutning grundet de store mængder regn vi får for tiden). Det blev til endnu en succesfuld morgen med i alt 27 fugle (22 mærkninger og 5 aflæsninger) fordelt på 11 arter. Dette skete trods en mangel på 3 net der var ødelagt.

Vi er nu godt over halvvejs gennem sæson 2023 og har indtil videre mærket 139 og aflæst 119 fugle, hvilket giver en total på 258 indtil videre. Ser frem til at se hvad de næste 3 perioder bringer!

Mange hilsener,
Signe

________________________________________________________________________________

Så blev periode 9 gennemført tidligt i perioden. Vejret var helt optimalt (mente vi), men fuglene udeblev! Her vor ungerne burde være på baneb blev blot fanget 16 fugle mod 49 i gennemsnit! Hvor er ungfuglene? Og hvor er rørskovens fugle? Eneste formildende omstændighed var åerts anden Isfugl (foto)

__________________________________________________________

Så blev periode 8 gennemført efter periode med dårligt vejr. Det blev til 68 fugle fordelt på 15 arter, som sidst med Skægmejse som topscorer. Selv om 1k fuglene er i overtal, er der stadig forbavsende stor andel af adulte fugle. Specielt rørhalsenes ungfugle mangler. Og som sædvanligt flere rørsangere fra tidligere år. Bemærk hele 4 isfugle samt 2 Blåhalse!

_______________________________________________________________________________

En skyet stille morgen med tunge skyer, der dog endte i lidt sol. Det startede stille et par runder, men derefter fik jeg en del 1k gransangere. Herudover et par flagspætter, 1 lille gråsisken, samt de første kærsangere. Det blev til 41 fugle, heraf 6 genfangster og i alt fordelt på 14 arter. Årets bedste fangstdag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periode 7 blev gennemført den 7. juli med et resultat på 96 fugle, hvoraf de 76 var nye. Det er tydeligt, at ungerne nu flyver i rørskoven og giver mange 1k-fugle. Det betød bl.a. at Skægmejse med 17 1k fugle blev hyppist fanget efterfulgt af Blåmejse med 15 1k fugle og en ad. Samme antal som Rørsanger, hvor det dog var omvendt med 15 ad. Det bliver interessant at se, om ungerne kommer næste gang. Af de fangede fugle var der aflæsninger af 20, hvoraf 11 var fra tidligere år.

_________________________________________________________________________________

CES Svendborg 8. periode blev afviklet 11. juli i godt vejr med svag vind og vekslende sol og skydække. Resultatet ses af tabellen nedenfor. I alt blev 39 fugle fanget fordelt på 13 arter, heraf 30 mærkninger og 9 aflæsninger. 1k fuglene dominerede som i 6. og 7. periode og udgjorde 67% af de fangede fugle. Alderspræsidenten blev i denne periode en tornsanger han mærket som 2k+ fugl d. 21/7 2020. Dejligt at genfange de gamle kendinge.

Uffe og Peter i gang med håndteringen af Dompap (fotos: Hans Rytter)

________________________________________________________________________________________

Det var med store forventninger vi (Morten og Henning) tog til søen for at gennemføre CES, periode 8. Vejret var flot, vindstille, klart og lunt. Men det blev en skuffende dag, blot 26 fugle, mod 35 i gennemsnit over perioden 2006-2022. Det blev til 21 nye fugle og 5 som vi havde mærket tidligere på sæsonen fordelt på 11 arter. Sivsanger har et godt år i år ved søen, og den blev hyppigst fanget med 8 fugle, hvorimod Rørsanger fanges i chokerende lavt antal ligesom Rørspurv (og Skægmejse).

________________________________________________________________________________

Så kom også Lunget på Fun med data fra periode 7. Det blev til 15 fugle fordelt på 6 arter. Det var 12 nye fugle, hvoraf Gransanger blev hyppigst. 3 af de fangede fugle, var mærket tidligere på sæsonen.

____________________________________________________________________________________

Så blev periode 7 gennemført af Morten og Merit, men ikku under helt optimale betingelser, da vejret var lidt blæsende. Det blev til 24 fugle fordelt på 6 arter, hvoraf de 18 var nye, mens de 6 var håndteret tidligere i årets CES. 1k fuglene er ved at være på banen, men endnu ingen Rørsangere og blot én enkelt Rørspurv. Gennemsnittet for de første 17 år er 47,6 - et udtryk for, at ungfuglene mangler.

_______________________________________________________________________________

Resultatet af 7. periode ses af tabellen nedenfor. I alt blev 41 fugle fanget fordelt på 15 arter, heraf 35 mærkninger og 6 aflæsninger. En grønirisk mærket ved Svendborg Golfbane d. 19/2 23 blev aflæst som NY CES fugl. 1k fuglene dominerede som i 6. periode og igen blev Munk dagens topscorer efterfulgt af gransanger. Tak til Uffe for ihærdig indsat med nedfældning af data undervejs.

Gulbug og Rødstjert (Foto: Peter Teglhøj)

_______________________________________________________________________________

Hi everyone,

Better late than never - here's the update from the last round on CES Vestamager!

Marie, Olivia, and I completed the sixth round of the season, and we had Dhruv come by for a visit. We had a nice morning with 23 birds in total, 16 new ringed and 7 recaptures ():

Stor Flagspætte / Great spotted woodpecker: 1
Skovpiber / Tree pipit: 1
Havesanger / Garden warbler: 1
Gransanger / Chiffchaff: 3
Løvsanger / Willow warbler: 8 (2)
Blåmejse / Blue tit: (1)
Musvit / Great tit: 1 (4)
Rørspurv / Reed Bunting: 1

 Best regards,
Amanda

__________________________________________________________________-

Også i Ribe er man godt med CES. Her er en opdatering af fangsterne fra årets første halvdel. Det er blevet til i alt 129 fugle, hvoraf 32 er aflæsninger, enten fra tidligere år eller genfangster af fugle fra i år. Gransanger og Kærsanger er hyppigst fangede arter, med Gærdesmutte, Musvit og Solsort lige efter. Og så er ny art kommet på CES-fangsterne, Rødtoppet Fuglekonge.

___________________________________________________________________________________-

Så kom også Tømmerby med, ider der i søndags blev fanget 39 fugle fordelt på 14 arter. Hyppigst fanget bleb Rørsanger, mens Rørspurv og Skægmejse fulgte efter, dog i ringe antal (5 stk.). Ellers var det en enkelt eller to fugle fordelt på 11 arter. Blandt de fangede var 10 stk. mærket i CES i de foregående år, bl.a. Rørsanger i 2018 og Gærdesanger i 2019 - 9 fugle var fanget tidligere i årets CES, mens 3 tidligere var mærket andre steder i Danmark

__________________________________________________________________________________