21. juni 2020 blev 6. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på 13-19 grader og vinden på 0-2 m/s. I alt blev 53 fugle fanget hvoraf 44 blev ringmærket – 50% af disse var 1k fugle. 9 CES-fugle blev aflæst. I alt 17 forskellige arter (bl.a. Spætmejse og Stor Flagspætte (fotos)) blev fanget i 6. periode (se tabel). Artstotalen for området er nu oppe på 29 forskellige arter og totalt er der i de 6 første perioder fanget i alt 271 fugle.

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

CES Svendborg data periode 6CES Svendborg sptmejse periode 6CES Svendborg Stor flagsptte periode 6

Mandag morgen gennemførte vi femte runde af årets CES ringmærkning ved Tømmerby Fjord. Det tegnede til en ganske almindelig og rolig dag, som det oftest er på denne tid af sæsonen, hvor forårstrækket er helt forbi, og det stort set kun er ynglefugle der opholder sig i området. Men pludselig hang den der - Drosselrørsangeren. Det er en fugl som hører til syd for Danmark, og er ret almindelig i Centraleuropa. I 70’erne var Vejlerne det eneste sted man kunne se den i Danmark. Sidste år ynglede et par ved Ove Sø, og den ses med mellemrum rundt om i Danmark. På det andet billede ses den sammen med en almindelig Rørsanger, og størrelsesforskellen er til at få øje på. Drosselrørsangeren vejer næsten tre gange så meget som en Rørsanger. I øvrigt var dagens fangst på 39 fugle fordelt på 11 arter på gennemsnittet for de foregående år.

 CES Tmmerby periode 5 2020

 Drosselrrsanger Tmmerby Fjord per 5 2020Tmmerby 2020 Drossel og Rssanger

 

 

 

 

Så blev periode 5 gennemført i flot solrigt vejr. Måske det var det der gjorde, at der ikke blev fanget særligt mange fugle (27 stk fordelt på 9 arter, se skema). Hidtil har Skægmejsen været hyppigt fanget, men der er nok travlt med rugningen, da det blot blev til én enkelt denne gang. Og så er mejserne ved at være i rørene med ungerne. Eneste overraskelse var den første aflæsning af en Kærsanger efter 15 års fangster! 

Morten, Povl, Håkon og Henning

CES Brabrand per 1 5 2020

CES Aflsninger peiode 1 5 2020

 

DSC 1075 Krsanger

Den første aflæsning af Kærsanger efter 15 års mærkning.

 

Den 10. juni 2020 blev 5. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på 13-18 grader og vinden på 2-3 m/s da nettene blev åbnet, men tiltog til 6 m/s på de sidste runder, hvor solen også havde godt fat og gjorde en del af nettene lyseksponerede. I alt blev 44 fugle fanget hvoraf 31 blev ringmærket, og 13 CES-fugle mærket i henholdsvis 2019 og 2020 blev aflæst. 14 forskellige arter blev fanget i 5. periode og topscoren var denne gang kærsanger med i alt 7 individer. Sen ankomst for denne sanger? 1k fuglene lader vente på sig – kun 7% af de fangede fugle var ungfugle fra i år og alle var unger af Tornirisk. Fordelingen af de fangede fugle fremgår af tabellen.

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

CES Svendborg data periode 5 2020

Mandag morgen fik vi gennemført 4. runde af årets CES - mærkning ved Tømmerby Fjord. Antal fangede fugle lå lidt over gennemsnittet fra tidligere år, så det er godt. Fordelingen fremgår af tabellen. Det sker en sjælden gang at en Vandrikse ryger i nettet. Vi bedømte den til at være en han som vi ringmærkede og fremviste. Gærdesangeren har fået nærfotograferet maven for at vise, at den i lighed med næsten alle de andre fugle lige nu har rugeplet. Så fik vi et par rivaliserende Skægmejsehanner i nettet - hunnerne er dem der har mest travlt med yngleplejen. Det er en imponerende fjerpragt de har de Skægmejser. Og så endelig -vi har ventet på at se den Sydlige Blåhals - på billedet en flot gammel han - mon ikke der kommer flere senere på sæsonen.

CES Tmmerby periode 4 2020

Vandrikse Tmmerby per 4Rugeplet p Grdesanger Tmmerby per 4Skgmejse Tmmerby per 4 Blhals Tmmerby per 4

 

Så blev 4. periode gennemført. Og det blev en noget atypisk omgang, selv om der ikke var specielt mange fugle - 32 fangede blev det til fordelt på 14 arter. Igen blev Skægmejse den hyppigst fangede fugl (7 stk.) efterfulgt af Rørspurv, hvorimod Rørsangeren glimrer med sin næsten manglende tilstedeværelse (3 stk.). Det atypiske er, at der var lige så mange genfangster (16 stk.) som mærkninger, det har vi aldrig oplevet før ved Brabrand Sø (se tabellen). Genfangsterne fordeler sig ligeligt mellem mærkninger fra tidligere perioder i år og fugle mærket i forudgående år. Andet interessant er et par nye men ikke hyppigt fangede årsarter: Stor Flagspætte, som blot er den 6. fangst på 15 år og Sumpmejse med den 11. fangst siden starten på CES. Og så blev Gærdesmutten årets først fangede ungfugl.
Tak til Susanne, Jacob og Hans Jørgen
Henning Ettrup

 CES Brabrand S periode 4 2020  

20200601 042842 CES 4 Brabrand S 2 

DSC 1026 Stor Flagsptte 2

DSC 1040 Sumpmejse 2

 Morgenstemning samt Stor Flagspætte (han) og Sumpmejse

   

31. maj 2020 blev 4. CES ringmærkningsrunde ved Sydfyns Erhvervsforskole gennemført. Temperaturen lå på 10-18 grader og vinden på 2-3 m/s i de tidlige morgentimer, men tiltog til 6-8 m/s på de sidste runder. I alt blev 39 fugle fanget hvoraf 24 blev ringmærket, 2 aflæste fugle var ringmærket i 2019, uden for CES sæsonen, og betragtes derfor som nye CES fugle. Herudover blev 12 CES-fugle mærket i henholdsvis 2019 og 2020 aflæst. En overraskelse var aflæsning af en gransanger, der var mærket med en spansk ring. Vi afventer nu svar fra Ringmærkningscentralen om denne fugls mærkningsdata. 18 forskellige arter blev fanget i 4. periode og artslisten for 2020 er nu oppe på 27 forskellige arter i 2020. Rørspurv og rørsanger blev nye arter for CES Svendborg i 4. periode.

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

 CES Svendborg data periode 4   

IMG 3845 CES Svendborg periode 4

 IMG 3857 Sptmejse Svendborg periode 4

Gransanger med spansk ring (øverst) og Spætmejse   

 IMG 3861 Tornirisk Svendborg per ide 4

Tornirisk

Rrspurv Svendborg periode 4 

Rørspurv

Det har været en forsigtig start på årets CES ved Jennes Sø i Skagen. Hidtil er det i år blevet til 55 fangede fugle, men til gengæld er de fordelt på hele 17 arter. I modsætning til fangsterne på Vestamager, hvor der genfanges mange fugle, er der blot 2 genfangster ved Jenne Sø (se tabellen).

CES Jennes s per 1 3 2020

Så blev den 3. periode overstået på Vestamager med fangst af i alt 29 fugle fordelt på 12 arter. Det er bemærkelsesværdigt så mange aflæsninger af allerede mærkede fugle (og ikke blot løvsangere), der foretages. Samlet er der på de 3 første perioder nu fanget 101 fugle (se tabellen). Morgenstemning og Stor Flagspætte fremgår af fotos.

IMG 20200529 104400 Sptte Vestamager per 3IMG 20200529 045319 Vestamager per 3

CES Vestamager per 3 2020

 

Som i sidste periode blev der fanget 42 fugle fordelt på 11 arter, heriblandt 2 udenlandske rørsangere, en mærket i Belgien og en i Spanien. Som det ses, er rørsangeren nu ved at være tilbage på yngleplads, mens skægmejsen og rørspurven formentlig er godt i gang med rugningen (få fangster). Fordelingen ses af tabellen.

CES Tmmerby periode 3 2020

Vi har afsluttet anden runde - på en meget smuk morgen, sammen med nogle modige og flittige mennesker og nogle meget flotte fugle. Det blev til 48 fangede fugle - 32 nye mærkninger og 16 kontroller - tilsammen 13 arter inkl. Nattergal, Rødrygget Tornskade, Broget Fluesnapper og Rørsanger. Nedenfor ses opdateret tabel samt billede af Løvsangere samt Rødrygget Tornskade.

 CES Vestamager per 1 2 2020              Rdr Tornskade Vestamager per 2       
        Lvsangere Vestamager per 2            Stemning Vestamager per 2

Det blev en lidt stille dag på kontoret efter 1. runde, hvor de 20 af de 27 fugle blev fanger. Det blev til 20 ny-mærkninger og 7 aflæsninger, hvoraf de 5 var gengangere fra i år. Igen med Skægmejse som topscorer og Tornsanger blev ny årsart (se tabel). Og så var det meget tæt på at blive ny mærkningsart, men det glippede med ½ meter – Gøg faldt ud af nettet, lige inden jeg i fuld firspring var på vej til at tage den. Den eneste reelle overraskelse var et kuld på 10-11 Mårhunde-hvalpe, som jeg først troede det var en flok kattekillinger ved net 10. Jeg forsøgte at ”inddæmme” dem, men det lykkedes ikke – men jeg fik dog en enkelt aflivet. Det er nu anmeldt til kommunen.

   
  Antal
Blåmejse (14620) 3
Musvit (14640) 1
Skægmejse (13640) 7
Sivsanger (12430) 3
Rørsanger (12510) 4
Tornsanger 2
Løvsanger (13120) 3
Gransanger (13110) 1
Solsort (11870) 1
Rørspurv (18770) 2
Total 27
         

       DSC 1024 Mrhund    

Mårhund, hvalp    

  DSC 1015 Rrsanger per 3

Rørsanger           

Det kører som smurt i olie i Svendborg, hvor der havde en god periode 3. Du kan se referatet fra dagen her.

 

Her kører det bare fint med pænt mange fugle fordelt på rigtig mange arter. Det blev således til 46 fangede fugle (hvoraf 11 var fra 2019) fordelt på hele 32 arter. Se nærmere beskrivelse her.

I går - mandag, var vi ude for at gennemføre runde 2 i vores CES-projekt i går. På trods af den kolde vind blev det en god dag, og vi fik 40 fugle i nettene (se tabel). Det er pænt - årstiden taget i betragtning. Der er fuld gang i yngleaktiviteten, og mange fugle har rugepletter lige nu. På billederne en Sivsanger - endda med norsk ring. En Rørspurv - han. Han var den første fugl vi mærkede ved projektets start i 2016, så der var gensynsglæde - i hvert fald for vores vedkommende. En Rørsanger - også med ring som vi satte på i 2016. Et par lidt ualmindelige gæster ved fjorden var et par Stillits - hannen til venstre, og så endelig en Stor Flagspætte - han. Selv om vi frøs, var det det hele værd.

CES Vejlerne periode 2 2020

   IMG 1168 Sivsanger Tmmerby        IMG 1171 Ring Tmmerby       
      IMG 1184 Rrspurv Tmemrby   IMG 1187 Rrsanger Tmmerby     
    IMG 1193 Flagsptte Tmmerby          IMG 1196 Stillits Tmmerby