Så har Tage opdateret resultaterne for første halvår 2021 for Tømmerby Fjord. Bemærkes skal det, at der er aflæst rigtig mange rørsangere fra tidligere år, men især fra 2020. Rørspurv, som der også er aflæst en del af, fanges i stadig færre antal. Der er således fanget flere skægmejser i år.

_______________________________________________________________________________________________

Så nåede også Tømmerby den første halvdel af årets fangster med 45 fugle fordelt på 12 arter. Det bleb til 29 nye fugle hvoraf de første 13 af årets produktion var iblandt. Der er overraskende mange genfangster (16 stk) men også 9 aflæsninger samt udenlandsk fugl.

_________________________________________________________________________________

 

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

6. CES runde ved Svendborg blev gennemført d. 26. juni 21. Kun 26 fugle blev fanget (se tabel), hvoraf 17 blev mærket og 9 aflæst. 1k fuglene begynder at fylde mere, domineret af unge rødhalse og gransangere. Årets første gulbug blev mærket (foto), men området mangler det samme niveau af sangere sammenlignet med tidligere år.

_____________________________________________________________________________________________

Den 24.6 gennemførtes 6. periode her på Lunget, med 23 fangster, heraf 10 1k og 6 genfangster. 12 arter blev mærket på en dag med stille og overskyet vejr de første 3 timer - før solen brændte igennem på de sidste 2 runder. En del jernspurve blev det til, og årets første Stor Flagspætte.
Horndrup fulgte efter den 25. juni med 20 fugle, hvoraf de 13 var nymærkninger. Også her blev der mærket ungfugle, 5 musvit og 1 rødhals.
Se eventuelt mere om årets fynske fangster på DOF-Fyn.

_______________________________________________________________________________________

Så blev periode 6 gennemført med hjælp af Susanne (foto) og Jonas og hermed er halvdelen af årets CES gennemført. Det kan allerede nu siges, at det bliver et pøvert år, for der er i alle perioder fangen færre fugle end sammenlignet med gennemsnittet for de forudgående 15 år. Periode 6 blev ingen undtagelse med 29 fugle fordelt på 9 arter. Gennemsnittet er 53 fugle. Kun 2009 har været ringere med 26 fugle! Det positive der er at sige, er at der igen fanges lidt rørsangere, og blandt dem en fugl mærket i Belgien i 2019 (og aflæst i CES i 2020), og at ungerne er begyndt at vise sig.

___________________________________________________________________________________

Her er seneste data fra Brabrand Sø, Lunget og Tømmerby Fjord. Som det kan ses, så hænger Brabrand Sø noget i bremsen i år, hvor Rørsanger ikke er ankommet og ungfugle endnu ikke er begyndt at ses. Det går tilsyneladende lidt bedre på de andre sites. Spændende at se, hvad det tørre og varme vejr giver i næste periode.

___________________________________________________________________________________

Periode 5 blev gennemført den 15/6/21. Dagen startede ud lettere køligt med 14 grader, som senere sneg sig op på 19 grader, og vores gummistøvler viste sig at være komplet overflødige da både jorden og græsset var helt tørt.

Det var en meget speciel og anderledes runde. En stor flok stære bestående af voksne fugle og deres udfløjne unger fløj rundt og fouragerede i pilebuskene. Mange af dem fløj lavt, og vi endte med at ringmærke hele 28 stære. I mine 5 år på lokaliteten har jeg aldrig haft så mange stære i nettene, da det kun er sjældent de opholder sig i nærheden. Sammen med de mange stære holdt udfløjne blåmejseunger (foto) os travlt beskæftiget igennem morgenen.
Sent på morgenen fik vi en mulig ny art for lokaliteten: En lille hun flagspætte med rugeplet var gået i net nr. 8! Det var første gang vi alle så en lille flagspætte i hånden (foto).
Fem unge ringmærkere (foto) kunne dermed gå hjem efter en god dag i felten med både god kvalitet og kvantitet :-)

I alt blev der ringmærket 52 fugle og 17 aflæsninger fordelt på 7 arter:
Aflæsninger:
Blåmejse 1
Gransanger 1
Løvsanger 10
Musvit 5

Ringmærkede:
Blåmejse 17
Lille Flagspætte 1
Løvsanger 4
Musvit 1
Skovpiber 1
Stær 28

Rie Jensen og Daniel Bloche

________________________________________________________

5. CES periode ved Svendborg blev den runde hvor vi hidtil har fanget færrest fugle både i indeværende og tidligere CES år. 24 fugle blev det til, så vi havde ikke travlt. I 2019 og 2020 var fangsttallene på henholdsvis 52 og 44 fugle, dvs. en ca. 50% tilbagegang i denne periode i forhold til tidligere år. Forklaringen er svært at give pt., men et muligt bud er, at hovedparten af fuglene i CES området ruger, idet sangerne er ankommet noget senere i år. Endvidere har en del af de tidlige fugle måske måtte lægge om pga. af det voldsomme hagl og regnvejr der ramte meget lokalt Svendborg d. 28. maj. Tæt ved et af netstederne rugede en munk, men reden var ødelagt efter uvejret. Måske det har gjort sig gældende for en del andre etablerede reder. Af de 24 fugle der blev fanget, blev 14 mærket og 10 aflæst. 3 af de aflæste fugle var fugle mærket udenfor CES sæsonen og blev derfor registreret som nye fugle for området. Kun en enkelt 1k fugl blev fanget – en ung rødhals.

Art
Tornsanger 4
Rødhals 2
Dompap 3
Jernspurv 2
Løvsanger 2
Havesanger 1
Gulspurv 2
Musvit 1
Kærsanger 4
Gærdesanger 2
Rødstjert 1
Total 24
Antal arter 11

 Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

_________________________________________________________________

Så blev fjerde periode gennemført den 6. juni ved Tømmerby Fjord. Der blev i alt fanget 56 fugle, og selv om Rørsanger helt dominerede fangsterne (32 fugle), fordelte de sig på 11 arter (se tabel). Årets første ungfugle blev som forventeligt Skægmejse, med 2 mærkede. Det blev til hele 15 aflæsninger af fugle mærkede tidligere år, bl.a. Rørsanger fra 2016 og 2017, ligesom også hollandsk Rørsanger gik i nettet. Ellers ingen overraskelser.

_______________________________________________________________________________________

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

Resultatet af 4. CES-runde ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev gennemført 31. maj 2021 i 12-20 grader, høj sol fra morgenstunden og med kun svag vind (1-2 m/s). I alt blev 29 fugle fanget, hvoraf 18 blev ringmærket og 11 fugle blev aflæst. Dejligt at se de første Kærsangere (foto) havde indfundet sig på denne 4. runde.

CES Svendborg per 4 tabel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedbøren i maj havde givet så meget højvande i søen, så vores gangbrædder flød rundt. Det gjorde det vanskeligt at gå ud til nettene – så waders var påkrævet. Det kolde forår har betydet, at tagrørene endnu ikke er i vækst, hvorfor rørskovens fugle lader vente på sig. Resultatet var sølle 17 fugle (se tabel), selv om vejret var fint – vindstille, varmt og solrigt. Så ikke meget at skrive om.

CES Brabrand S 2021 periode 1 4

________________________________________________________________________________________

Michael fik gennemført periode 4 på den første dag i vinduet i Lunget på Fyn. Dagens fangst gav 24 fugle fordelt på 14 arter (se tabel) Dagen startede med dis/tåge og dryppende træer, og det varede ved i 3 runder. Herefter var der fuld sol. Det har nok haft en betydning for dagens fangst, hvor halvdelen af nettene, de nordligste, ingen fugle gav de første 3 runder. Men ellers er 24 fugle meget normalt for periode 4.

CES Lunget 2 periode 4

____________________________________________________________

Tømmerby Fjord fik gennemført periode 3 i årets CES på sidste-dagen i periodevinduet med et resultat på 44 fugle fordelt på 13 arter. Iblandt de fangede fugle var 11 fangster af fugle mærkede tidligere år, bl.a. en Rørsanger fra 2017 0g 2018. Mest interessante fangst var dog en Gøg, som ikke er hverdagskost i CES. Fordelingen på arter fremgå af tabellen.

CES Tmmerby per 3

__________________________________________________________________

I Haulund ved Ribe er Kurt kommet godt i gang med årets CES og de tre første perioder er gennemført. Det har indtil nu ligget på niveau med sidste års fangster, og uden noget usædvanligt indtil nu. Fordelingen på de tre første perioder fremgår af tabellen.

CES Raulund per 1 3

___________________________________________________________________

Den 24. maj blev 3. periode ved Lunget gennemført. Dagens gode fangst på 40 fugle er nu tastet ind (se tabel). Jeg fangede blandt andet den
spanskmærkede løvsanger igen, så den er altså lokal ynglefugl. Vedlagt billede af den, samt Grå Fluesnapper og Gulbug. Vejret var fint
i dag, sol gennem lidt lette skyer, og ikke alt for blæsende. - Michael

CES Lunget 2 periode 3 page

Løvsanger, som har været omkring Spanien, for at få en ring, samt Grå Fluesnapper og Gulbug

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------