Yesterday we completed the second periode of CES Vestamager this year. We had a very nice morning with clear sky and a lot of birds singing. In total we caught 24 birds which I believe is pretty much standard for the second periode.

List of birds, recaptures in ():

Willow warbler: 4 (7)
Chiff chaff: 2 (1)
Common whitethroat: 2 (0)
Garden warbler: 3 (0)
Reed warbler: 1 (0)
Blue tit: 0 (1)
Blackbird: 1 (0)
Reed bunting: 0 (1)
Tree pipit: 0 (1)

Furthermore we were lucky to see a woodcock while opening the nest, watched a few honey huzzards on migration and we had the pleasure of being accompanied with 5 grasshopper warblers singing the entire morgen. Also there are starlings nesting in the same tree close to the trail as last year.

Joakim.

______________________________________________________________________________

Ågså ved Tømmerby Fjord blev 2. periode gennemført fredag. Det resulterede i 24 fugle fordelt på 13 arter (denne gang uden Blåhals). Af de fangede havde 8 allerede ring på, og de 7 var gamle kendinge (1 fra 2020 og 3 fra sidste år, mens 3 var fra første periode). Den sidste gengander var mærket andet sted i DK.

_______________________________________________________________________-

2. CES-periode gennemførte vi d. 12/5 23 i Svendborg. 41 fugle blev det til fordelt på 16 arter. Niveauet af fugle i denne runde svarer til gennemsnittet for årene 2019-2022. 26 fugle blev mærket og 15 fugle aflæst, heraf flere gamle havesangere og tornsangere fra 2020. I tabellen nedenfor ses en oversigt over fangsterne. Tak til Freya der hjalp til ved nettene og Anders der flittigt noterede data undervejs.

Peter Teglhøj.

____________________________________________________________

Så Kom vi ved Brabrand Sø i gang med periode 2 i årets CES. Det blev mere "dagligdag" efter årets meget fine start. Det blev blot til 16 fugle fordelt på 9 arter, hvoraf de 4 allerede havde ring på. Gennemsnittet for periode 2 er ca. 20 fugle. Et pluds er dog Græshoppesangeren, som ikke er hyppig fangst.

__________________________________________________________________

Også Ribe er kommet godt fra start med 23 fugle fordelt på 13 arter. I modsærning til de fleste andre sites, er fangsterne meget mere jævnt fordelt på arter.

________________________________________________________________

Også Tømmerby Fjord er i år et nyt site. Det gamle er flyttet på grund af, at der er blevet etableret et nyt fugletårn ved søen, hvor det tidligere site var. Ellers er det i samme område med samme antal netmeter. Spændende at se, om det får indflydelse på fangsten af fugle. For årets start gav ikke så mange fugle, som man er vandt til på disse kanter. Det blev til 36 fugle fordelt på 12 arter. Heraf var de 9 fanget tidliger på det gamle site og 2 fra andre steder.

___________________________________________________________________________________

Efter at Jennes Sø blev opgivet satses der nu på nyt site ved Skarvsøen vest for Skagen Fuglestation. Starten var lovende med 44 fugle fordelt på 9 arter. Bekymringen kan være, at Gransanger og Løvsanger var totalt dominerende arter med i alt 28 fugle. En stor del er helt sikkert gennemtrækkende fugle. Det bliver  spændende at følge den næste perioder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermed lidt fra årets første periode ved Lunget på Fyn, der gav 30 fugle fordelt på hele 15 arter trods blæsevejr. Dårligt vejr i de tidlige trækperioder kan godt give god fangst, trods mere bøvl med blade i net, net i grene og lidt mere tid til udpilning af fugle. Skovsanger var ny CES art ved Lunget, og er kun fanget for 2.gang herude. Der hørtes flere synge.

 Skovsanger (foto: Michael)

_______________________________________________________________________________________

 

Den 3. maj 2023 blev 1. CES periode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vi fik en god start på CES sæsonen med i alt 51 fugle fordelt på 16 arter. 12 fugle blev aflæst, heraf en gransanger med belgisk ring og 39 fugle var nye fugle som blev mærket. I tabellen nedenfor ses en oversigt over fangsterne. Tak til Freya der hjalp til ved nettene.

'Fraya med halemejser og topmejser.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Today we had a great onset of the season! The weather was fantastic, and the birds were also pretty active. 50 birds in total:

Willow warbler: 21 (8 controls)
Chiffchaff: 4
Great tits: 8 (3 controls)
Blue tits: 2 (2 controls)
Common reed bunting: 1
Redstart: 3
Robin: 3
Jay: 2
Long-tailed tit: 2 (2 controls)
Tree pipit: 1 (1 control)
Blackbird: 1
Blackcap: 1
Lesser whitethroat: 1

It was a really fun morning! See some pictures attached. 

Cheers,
Pablo

_______________________________________________________________

Første periode på CES-Rungstedlund er overstået med stor succes. Morgenen forløb roligt og vi fik fanget en masse skønne fugle. Det blev til 27 mærkninger og 19 genfangster, fordelt på 9 arter. Der var primært musvitter i denne omgang, men vi fik også en del munke, blåmejser og rødhalse samt en enkelt gærdesmutte, spætmejse og dompap. I kan se oversigt i vedhæftede dokument.

Tak for denne gang!

Mange hilsener
Signe

Mærkning, Rungstedlund

____________________________________________________________________

Så kom vi i gang, og hvilken start. Det blev den bedste periode siden starten i 2006 med 38 fugle fordelt på 10 arter, hvoraf 5 var aflæsninger fra tidligere år (se tabel). Og det ser ud til, at Rørspurven er tilbage. Det overraskede os, fordi vi i sidste uge, da brædderne blev lagt ud, blot hørte en enkelt på de tre dage, det tog!

 

Skægmejse, han (Foto: Henning Ettrup)

________________________________________________________________________________

 

På Fyn driver de flittige ringmærkere tre sites: Lunget, Holmdrup Mose og Svendborg. De har nu sammenstillet data og fået nogle interessante konklusioner på årets fangst. Du kan se mere på DOF Fyns hjemmeside her

Årets CES-sæson er afsluttet, og data klar til bearbejdning. For Brabrand Sø er resultaterne ikke opmundrende. Det blev til det hidtil dårligste år, med omkring 18% færre fangede fugle, end der gennemsnitligt er fanget i perioden 2006-2021. Også antallet af arter var lavt (21 mod mellem 21 og 30) - og heriblandt ingen nye CES-arter. Du kan nedenfor se en oversigt over årets fangst med sammenligning til tidligere års gennemsnitlige fangst for de hyppigst forekommende fugle. Der kommer senere en samlet afrapportering med bearbejdning af de indsamlede data.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Så blevet årets CES på Rungstedlund afviklet.

Tak til alle der har fulgt med og hjulpet til med at få alt til at fungere - det har være skønt at samarbejde med jer alle!

Først og fremmest, en opsamling på sæsonens sidste ringmærkningsdag. Det var en sløv dag med kun 16 fugle, fordelt på 3 arter (Rødhals, solsort og musvit), men til gengæld fik vi besøg af Jais og Carole som var super interesserede i at se hvad der foregik på sådan en morgen. Ringmærkningen gik glat og vi nød den smukke morgen, hvorefter også nedpakningen af alle net og andet udstyr forløb hurtigt og nemt. En dejlig måde at slutte sæsonen af på, efter min mening. I bunden af mailen findes stemningsbilleder fra morgenen samt et par billeder af fuglene.

Over hele sommeren er dog sket lidt mere. Jeg følger her lidt op  med kort info omkring årets ringmærkning på CES-Rungstedlund. Det blev til i alt 413 fangster (283 var nye mærkninger som fik nye ringe på) fordelt på 25 arter, som det ses af tabellen herunder. Den øverste graf viser artsfordelingen. Herunder var 95 af fuglene udklækket i år (henvist til som 1k-fugle, altså fugle der er på sit første kalenderår) fordelte som på nederste graf.

Alt i alt har vi altså primært fanget solsorte, musvitter, rødhalse og munke på Rungstedlund og af ungfuglene der er udklækket i 2022, var det altså solsort og rødhals der blev fanget flest af.
Endnu engang, tak for et skønt forår og en dejlig sommer - så ses vi forhåbentligt igen næste år!

Signe Andersen

Lidt stemningsbilleder fra periode 12.

__________________________________________________________________________________