CES-året er slut og årets samlede resultat kan fremlægges. Samlet ser blev der fanget 340 fugle, hvoraf 43 var fugle mærket tidligere i årets CES (tabel 1). Antal fangede fugle ligger i den absolut  lave ende, og specielt bemærket det meget lave antal af Rørsanger (mindre end 1/3 af gennemsnittet, tabel 2), og det blev første gang, at arten ikke blev den hyppigst fangede. Også mejserne havde et dårligt år. Til gengæld blev fanget mange af Gransanger og Sivsanger, men det bemærkes, at der ikke blev fanget mange unger af sidstnævnte. Tilføjes kan det, at der blev fanget flere af Munk end sædvanligt, men kun voksne fugle! Det samme var forøvrigt tilfældet for de beslægtede arter Gæredsanger og Tornsanger.

Tabel 1. Opgørelse over årets fangster fordelt på mærkede, aflæste fra tidligere år samt genfangster af fugle, som havde været fanget i årets CES.

Tabel 2. Fordelingen af årets "nye" fugle (mærkede og aflæste fra tidligere år), samt fordeling på alder sammenlignet med tidligere års fangster for de hyppigst fangede.

 ________________________________________________________________________________

Der blev i 2023 fanget i alt 663 fugle, hvoraf de 90 blev genfanget senere på sæsonen.  Af de fangede var 72 fugle mærket i CES i årene 2017-22 år, som blev fanget mindst én gang i årets CES. Der blev ligeledes fangeti alt 17 fugle (nogle er genfanget flere gange) mærket andre steder udenfor Tømmerby Fjord året forud (se tabellen).

____________________________________________________________________________________

Periode 12 - Opsummering
Den sidste periode forløb glat og med hjælp fra Amanda fik vi hygget en masse om fuglene og hurtigt og effektivt også pakket alle net osv. ned efterfølgende. Det blev til i alt 20 fugle, heraf 15 mærkninger og 5 aflæsninger, fordelt på 9 arter. Vi var så heldige at få lov at fange hele 5 spætmejser denne dag og fik derfor muligheden for rigtigt at nørde dem igennem og se forskellen på køn og aldersgrupper.

Samlet oversigt over mærkninger og aflæsninger i ():
Stor flagspætte 1 (0)
Gærdesmutte 0 (1)
Rødhals 3 (0)
Rødstjert 1 (0)
Solsort 1 (0)
Munk 1 (0)
Sumpmejse 1 (0)
Musvit 4 (2)
Spætmejse 3 (2)

Se evt. billeder i slutningen af mailen fra dagen :-)

Sæson 2023 - Opsummering
Det lykkedes at gennemføre alle 12 mærkninger i sæson 2023, takket være blandt andet Amanda som har været en stor hjælp. Vi har haft op og nedture med natugler der mobber os og net der på mystisk vis går i stykker, men vi klarede det og endte alligevel på en hyggelig og fuglefyldt sæson. Samlet set har sitet fanget i alt 325 fugle, heraf 188 mærkninger (58%) og 137 aflæsninger (42%). Disse var fordelt på samlet set 20 arter hvoraf 2 af arterne var nye, nemlig natugle og spurvehøg. Samlet oversigt over CES-Rungstedlund 2022 og 2023 findes i vedhæftede excel-fil til dem der er interesserede.

Til sidst vil jeg sige tak til alle der har hjulpet og deltaget i 2023, stort som småt, og håber meget på at se en masse af jer næste sæson!

Philip og Signe

 

_________________________________________________________________________

Også CES Tømmerby er færdig for i år. Det blev til i alt 664 fugle, hvilket er langt under standanden. Sidste periode bød på 68 fugle fordelt på 11 arter. Trækket er klart i gang, og de fleste adulte fugle har forladt området, men alligevel blev det til 10 fangster af fugle, der allerede havde ring på. Rørsanger, Gransanger og Sivsanger blev hyppigst fanget. Lidt overraskende blev det til endnu en Isfugl, ligesom en Fuglekonge gik i nettet. 

__________________________________________________________________________________

Så er også Lunget færdig med årets CES, og de sidste 8 fugle er indtastet. En stille morgen, som skuffede få fugle. Den brogede fluesnapper er dog sjælden her. Årets fangst blev på i alt 277 fugle, hvoraf 203 var nye fugle, de 24 var mærket tidligere år og 50 blev fanget mere end en gang i årets CES

Broget Fluesnapper, 1k (Foto Michael Højgaard)

______________________________________________________________________________________

Så fik vi afsluttet årets CES med en dag fin til fangst. Men som ved de fleste andre gange, endte resultatet under årets gennemsnit for perioden. Det blev til 35 fangede fugle (gms. er 38 fugle) fordelt på 10 arter. Men det blev dog til en overraskende fangst, da vi fangede en ung Vendehals - den første i CES ved Brabrand Sø. Ellers var den dominerende art Gransanger med 15 fugle, hvoraf én var mærket i forrige CES samt Rørsanger med 9 fugle. Overraskende er det, at der stadig ikke fanges mejser i rørskoven, de må have haft en dårlig ynglesæson. Samlet blev årets fangst på 340 fugle mod gennemsnitlig 446 fugle over perioden 2002-2022. Og meget overraskende blev Sivsanger den hyppigst fangede med 60 fugle, mens Rørsanger blot blev fanget i et antal på 49 (der er dog inkl. gengangede fugle).

Dagens superfangst, Vendehals, 1k (foto HE)

_______________________________________________________________________________

 

Samlet oversigt
Af tabel 1 nedenfor ses det samlede resultat for de 12 CES perioder i 2023. Antallet af fangede fugle blev i alt 417 fordelt på 27 arter. I 2019 blev der fanget i alt 626 fugle og resultatet for 2023 svarer til en samlet reduktion på 33% i antallet af fugle. Udviklingen i bestandsindex for 7 udvalgte sangere, alle insektædere og mellem/langdistancetrækkere fremgår af figur 1. Det ses, at det totale antal sangere fanget er faldet til index 56 i årene 2021-2023. Særligt er gulbug, løvsanger og tornsanger gået kraftigt tilbage med henholdsvis 92%, 85% og 77%. Havesanger ser ud til at klarer sig godt med ca. 33% flere fugle i perioden 2021-2023. Mellemdistancetrækkere som gransanger og munk klarer sig generelt bedre end langdistancetrækkerne, men dog med fald på henholdsvis 32% og 18% i forhold til 2019. Mange årsager kan ligge bag den generelle reduktion i insektædende langdistancetrækkere. Meget tyder på fødemangel, ekstreme klimaforhold under trækket og i yngleperioderne mm, der har haft betydning for overlevelse af voksne individer og deres reproduktionssucces.

 

Guldspurv, ad (Foto: Peter Teglhøj)

_______________________________________________________________________

Så foreligger resultaterne fra Tømmerby Fjords nædtsidste runde. Det blev til 44 fugle fordelt på 9 arter. Trækket er indledt og (næsten) alle gamle fugle har forladt yngleområdet. Blot 5 ad blev fanget ligesom blot 4 fugle var gengangere fra tidligere i år. Derimod blev det til 39 1k fugle, domineret af Rørsanger og Tornsanger. Først i sidste periode rundes de 600 fugle!

_________________________________________________________________________________

Så er der indtastet for de sidste 3 perioder som i alt gav 62 fugle, og året har nu giver 269 fugle. Gransangerne har været de mest dominerende med i alt 17 stk for de 3 perioder. Ringdue er eneste nye art, og en sjælden gæst i CES (vist den første?). Et par spætmejser pyntede lidt på dagens fangst.

___________________________________________________________________________________

Periode 11 ved Brabrand Sø blev gennemført i perfekt vejr, så vi mødte op med store forventninger. Som dog blev gjort til skamme. Det blev til 28 fugle mod 37 i gennemsnit i perioden 2006-2022. Bemærkelsesværdigt er den næsten totale mangel på Rørsanger, ligesom også Rørspurv og mejser manglede. Ellers blev topscorer Sivsanger og Gransanger med hver 9 fugle. De to sivsangere er i år fanget hele 6 genge, mens den sidste har været i nettet 4 gange.

__________________________________________________________________________________

Morgenen i dag på CES-Rungstedlund var noget anderledes end normalt.

Vi mødte ind til et meget stille område helt uden fuglesang og gik ellers i gang med net-åbning som normalt. I løbet af de 6 timer fangede vi samlet 9 fugle (6 mærkninger og 3 aflæsninger) fordelt på 5 arter. Dette er altså sitets laveste antal fugle siden opstart i 2022.

Ydermere er det også den første dag siden sitets start hvor vi fangede 0 solsorte hvilket også kom som en kæmpe overraskelse for os. Til gengæld var vi også så heldige at fange og ringmærke sitets første spurvehøg - en flot 1k hun. Så helt kedelig var morgenen ikke for Philip og jeg (selvom man skulle tro det).

Vi bemærkede at flere af de store træer på grunden var væltet under den seneste storm, og tænker at morgenens mangel på fugle muligvis kan skyldes at de er flygtet til sikrere områder som f.eks. nærliggende villahaver eller lignende.

Philip og Signe

Dagens fangster:

________________________________________________________________________

 

Så passerede Tømmerby Fjord de 550 fangede fugle i årets CES. Rørsanger og Sivsanger dominerer dagens fangst, mens Rørspurv stort set mangler denne gang. Der er i år indtil nu kun fanget 66 rørspurve, som ellers plejer at udgøre ca. 1/3 af de fangede fugle. Hvor er de blevet af?

___________________________________________________________________________________

Så blev periode 10 gennemført. vejret var nærmest perfekt, men dog tåget fra morgenstunden. Vi var derfor fortrøstningsfulde ved start, selv om rørskoven var tavs. De første to runger gar da også blot to fugle! Heldigvis lettede tågen og rørene begyndte hurtigt at tørre. Derfor blev fangsterne bedre. Men slet ikke som forventet, og dagen sluttede med en nul-runde. Det blev til i alt 27 fugle (fordelt på 12 arter) - eller præcist halvdelen af gennemsnittet for perioden 2006-22, men altså bedre ens sidste års antal på 16 fugle. Påfaldende er det, at der blot blev fanget 3 Rørsangere, som ellers normalt er den dominerende art på dette tidspunkt. Også de få Rørspurve og mejser giver tid til eftertanke.

Kærsanger (2k+ og Sivsanger (1k)

Løvsanger (1k) og Gransanger (1k)

______________________________________________________________________________________

Så er der opdatering fra Skagen, hvor 9. periode ved skarvsøen er gennemført. Det blev til 49 fugle fordelt på 12 arter. Billedet domineres af Rørsanger, hvoraf dog halvdelen er gengangere.

__________________________________________________________________________________-

Periode 9 blev gennemført med et rigtig fint resultat, og hvor ungfuglene kom på banen. Det blev til 122 fugle fordelt på 15 arter. Af de fangede fugle var 3/4 årsunger. Dog bemærkes, ar Rørsanger endnu ikke præsterer, da blor 1/2 af de fangede fugle er 1k.

__________________________________________________________________________________