Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

Den 30. juni 2022 blev 7. CES ringmærkningsperiode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Temperaturen lå på 12 grader ved netåbning kl. 4.10 og steg i løbet af de 6 mærkningstimer til 22 grader. Vinden lå på 1-4 m/s, perfekt vejr til ringmærkning. Samlet blev 40 fugle fanget hvoraf 28 (70%) var ungfugle (1k) fugle. Af tabel 1 nedenfor fremgår arter og antal individer. Fangsten i 7. periode ligger væsentligt under fangsterne i 2019 (74) og 2020 (89) men er sammenlignelig med 2021 (se figur 1). Specielt er sangere som løvsanger, gransanger, tornsanger, kærsanger, gulbug og munke under niveau. Forholdet mellem total antal ungfugle og voksne dog steget fra 2021 til 2022, hvilket kunne indikere en bedre samlet ungeproduktion i 2022.

Tabel 1: Arter fanget i 7. periode 2022

Figur 1: Antal fangede fugle i periode 7 (30/6 – 10/7) som typisk er den periode hvor flest ungfugle optræder.

 

Rødstjert, 1k (foto Peter Teglhøj)

__________________________________________________________________

Tak for endnu en dejlig morgen på CES-Rungstedlund!

Det blev til 18 mærkninger og 19 genfangster denne gang (se ev.t vedhæftet excel-ark). De er fordelt på 10 arter, inklusive en masse munke, 1K-fugle og vores første husskade!

Mange fuglehilsener,
Signe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 25. juni blev 6. runde af årets CES mærkninger ved Tømmerby Fjord gennemført. Vi er nu halvvejs gennem sæsonen. Der var mange fugle og specielt unge fugle. Rørsangerne er der ikke så mange af i år, men lad os nu se. Første billede er af en ung Skovspurv. Lige på denne årstid ser vi ofte, at Skovspurvene overnatter og raster på lokaliteten. Næste billede er af en Kærsanger. Der var flere syngende Kærsangere i går. Det er lidt spændende om de for alvor er ved at etablere sig igen. det har gået op og ned. Dagens hit var en Vandrikse, som normalt lusker rundt i rørskoven, men en sjælden gang får de sig filtret ind i nettet. Fuglens størrelse afgjorde at der er tale om en han (gammel).

Skovspurv 1k (øverst tv), Kærsanger (øverst th) og Vandrikse (Fotos Tage Leegaard)

____________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

Fangst i de første 6 perioder ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, fremgår af nedenstående tabel. 1k fugle begyndte så småt at dukke op i periode 5 (mejser) og i periode 6 udgjorde 1k fuglene ca. 60% af fangsten. Antallet af fugle efter de første 6 perioder ligger ca. 27% under niveauet i 2019 og 2020 og en smule højere (6%) end niveauet i 2021. Sangere som kærsanger, gulbug og tornsanger er nogle af de arter der har oplevet størst tilbagegang. Foreløbig er der fanget 25 forskellige arter på sitet i indeværende sæson.

Tornsanger, han og hun sant 1k Sumpmejse (Foto: Peter Teglhøj)

____________________________________________________________________________________________

Så nåede vi halvvejs gennem årets CES, og det blev på en perfekt dag - vindstille og overskyet. Det gav også mange fugle med 66 stk. fordelt på 12 arter, mod et gennemsnit på 53 fugle. Og så er der for alvor kommet unger på banen. De udgjorde 39 af de fangede fugle. Det mest bekymrende er at der stadig kun er meget få rørskovsfugle, selv om det dog blev til 4 Rørspurveunger. Selv om periode 6 var over gennemsnittet, så mangler der ca. 10% fugle det første halvår i forhold til, hvad der i gennemsnit fanges.

 

Årets første Rødhals 1k (Foto: HE)

________________________________________________________________________________ 

Der blev åbnet op til 5.runde den 16.6. Morgenvejret var roligt, halvskyet, og med høj luftfugtighed. Der var meget stille på de første runder, men da jeg i 3 runde kom ud til rørskovsnettet, så var nettet fyldt. Et stort kuld musvitter, en blåmejse, solsort, og stor Flagspætte hang i nettet. Yderligere en solsortstor fugl hoppede op i nettet i modsatte ende. Flagspætten, som hang tættest, tog jeg først. Og da jeg påbegyndte udpilningen bemærkede jeg det røde næb på sidst fangede fugl i modsatte ende. Endelig en Vandrikse! Jeg ville dog ikke svigte flagspætten i hånden, men i samme øjeblik flagspætten blev fri, gjorde Vandriksen et spjæt og hoppede ud af nettet! Det gjorde mig mildest talt lidt småfrustreret resten af dagen ;-) 28 fugle fordelt på 16 arter, 7 genmeldinger, hvoraf 1 var fra sidste år. En god dag for runde 5.

Michael

 

____________________________________________________________________________________________

Tak for endnu en mega skøn morgen på CES-Rungstedlund!

Det blev til 20 mærkninger og 13 genfangster denne gang. De er fordelt på 11 arter (se nedenfor), herunder både sumpmejse og spætmejse samt nogle fine små 1K fugle af forskellige arter bl.a. Jernspurv.

Vi arrangerer snart en arbejdsdag til udskiftning af de hvide snore med de sorte og lidt nedklipning af vegetation. Mere meldes ud snarest, men lidt hjælp ville være skønt.

Tak for denne gang!

Mange fuglehilsener,
Signe

s

Jernspurv 1 k (øverst th), Sumpmejse (nederst tv) og Spætmejse (nederst tv).

____________________________________________________________________________________________________

Periode 4 og 5 er gennemført henholdsvis den 31. maj, hvor den blev fanget 45 (27 nye) fugle, fordelt på 13 arter og den 17/6 hvor det blev til 47 (35 nye) fugle fordelt på hele 17 arter. De første (få) unger dukkede op i periode 4 (3 Skægmejse). Årets 5. periode af årets 12 gennemført indikerer at fuglebestanden ser ud til at være på niveau med tidligere år, så det er fint. Første kuld Sydlig Blåhals på tre unger, blev fanget, så det fortæller sikkert, at kuldet er udruget lige i nærheden, så nu er forældrene måske klar til næste kuld. Skægmejserne har også fået unger på vingerne. Noget tyder på, at Skægmejserne flytter en del rundt i området yngletiden igennem. Der blev også fanget en Gulbug, som kun sjældent viser sig nede i området. Ny fugl for os i biotopen blev en ung Topmejse. Den er sikkert klækket i nåleskovene på den anden side af søen, og har nu fundet anledning til at fouragere i rørskoven.

 

Topmejse, sjælden gæst ved Tømmerby (foto: Tage Leegaard)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periode 4 blev gennemført 5/6 i flot høj solskin fra morgenstund. Resultatet blev 20 fugle, heraf 5 aflæsninger fra sidste år og 2 fra forrige runder i år. Årets første nattergal og rørsanger blev mærket, samt første 1k Hvid Vipstjert (se billeder). Michael

Nattergal (øverst), rørsanger (nederst venstre) og Hvid Vipstjert, 1k (nederst, højre).

_______________________________________________________________________________________________

Så fik vi gennemført periode 5 den 10. juni. Vi havde sat næsen op efter masser af unger, men blev skuffede. Det blev blot til en familie Blåmejser - ganske vist på 8 medlemmer. Ellers var det endnu kun voksne fugle, som vi fangede, hvoraf 4 mærket sidste år viste sig igen. De første Kærsangere gik i nettet, ligesom der blev sat dagsrekord med 5 Sivsangere. Nævnes må også afvigende Rørsanger, som lignede en Buskrørsanger.

Afvigende Rørsanger (se bl.a. næb), standard Kærsanger (højre) samt en af de fem Sivsangere.

__________________________________________________________________________________________

Så er der nyt fra det nye site Rungstedlund hvor data fra periode 3 og 4 kan ses nedenstående. Sitet er placeret i Fuglereservatet startet af Karen Blixen tilbage i hendes tid. I området er forskellige former for vegetation og masser af mulighed for fugleliv af forskellige arter. Det ses også af fangsterne fra de to perioder. Specielt er det at fange en krage, som er den eneste fanget i CES.

Den største - Gråkrage, og den mindste - Træløber

_____________________________________________________________________________________________

Det går langsomt fremad med antal fangede fugle. Periode 4, som blev gennemført den 30. maj. gav 23 fugle fordelt på 9 arter, hvilket er under gennemsnittet på 30 fugle. Af de 23 fugle, havde vi haft fat på 7 af dem tidligere (2 af disse tidligere i år). Bemærkes skal Rørspurven fra 2017, som efterhånden er en ældre herre. Og rørsangerne er nu ved at være på plads som hyppigst fangede fugl, mens vi endnu afventer  kærsangeren, som endnu ikke er hørt ved sitet.

____________________________________________________________________________________

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

Resultatet af 4. CES-periode ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev gennemført 29. maj 2022 i 7-15 grader og svag vind (1-4 m/s). Der blev kun fanget 17 fugle på 6 timer ved nettene, det laveste antal i de 4 år der er blevet CES mærket ved Svendborg. En stille dag på kontoret. Vi håber at årsagen er den påbegyndte rugning hos mange arter, der medfører mindre bevægelse af fuglene i de tidlige morgentimer. Glædeligt at se at gulbugen er ankommet. Kærsangere blev hørt men ikke fanget.

Gulbugen er ankommet, Munken er dejlig fed samt Tornsanger (fotos: PT)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev periode 3 gennemført i sdste del af periodevinduet. Det blev til blot 19 fugle fordelt på 8 arter. Heraf var 4 mærket i 2021 og 2 tidligere i år. Så ikke så meget at skrive hjem om!

______________________________________________________________________________________

Også Lunget på Fyn er kommet godt fra land i år. Det er blevet til i alt 96 fangster fordelt på i alt 21 arter i de 3 første perioder (se tabel). Der er fanget omtrent lige mange fugle i hver af de første 3 perioder. Af de 96 fugle, er de 21 mærket tidligere år, mens 12 er genfangster af fugle allerede fanget en gang i årets CES. Lokaliteten bærer præg af at være en "krat"-lokalitet med de mange Gærdesangere, Munk og Musvitter.

Rørspurv (foto Michael Højgaard)

____________________________________________________________________________