Så kom Lunget med på sidstedagen i periode 9, men det for Michael skuffende resultat med blot 10 indtastet. Vejret var fint stille, og
skyerne hjalp en del mod solen. Vinden svag til en start, og sluttede frisk af. Men lige meget hjalp det. Lidt 1k fugle fra Rødhals, Munk og
Musvit, men ellers forbavsende stille.

________________________________________________________________________

Så nåede Tømmerby også op på omdrejningshøjde med de øvrige da periode p blev gennemført tirsdag. Det blev en god dag med en fangst på 132 fugle fordelt på 16 arter, hvoraf de 103 var nye fugle. Data domineres af rørskovens faste beboere (Rør- og Sivsanger samt Rørspurv og Skægmejse). Det bemærkes dog, at de to sidstnævnte ikke fanges særligt talrigt. Også mejserne er stort set udeblevet i år.  

_________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
22. juli 2020 blev 9. CES ringmærkningsperiode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. 40 fugle blev fanget hvoraf 28 (70%) var 1k fugle. I alt blev 29 fugle mærket og 11 aflæst. En af de aflæste fugle, en Gulspurv, er mærket tidligere udenfor CES perioden, og registreres derfor som ny CES fugl. Antal arter var 11 i denne periode.

_________________________________________________________________________________-

Så blev det endelig til lidt flere fugle end vi har været vandt til, men stadig lavere antal end normalt. Det blev til 41 fangede inklusiv 4 sivsangere, som var gengangere fra tidligere i år. Det blev til 2 nye årsarter, Kærsanger (endelig, foto) samt Stor Flagspætte (foto). Og så kom der endelig lidt ungfugle. Det er dog påfaldende, at gransanger bliver dagens topscorer, det burde være rørsanger. Santidig er det påfaldende med den totale mangen af rørspurv. 

Kærsanger (venstre) og Rørsanger (højre) samt 1k Stor Flagspætte.

__________________________________________________________________________________________

Så kom også Tømmerby Fjord gennem 8. periode af årets CES på sidstedagen. Men det var være at vente på, da det gav årets højeste fangsttal med 135 fugle fordelt på 16 arter. Ungerne har nu overtaget, men det lige antal af unge og voksne Rørsangere viser tegn på sen yngleaktivitet. Selv om antallet af unge Rørspurv totalt dominerer, er antallet langt fra sidste års fangst.

 

___________________________________________________________________________________

 

Efter en lille uges ferie i Donaudeltaet, har jeg omsider fået 8. periode pr.15.7 indtastet. Det blev til 20 fugle efter et mindre skybrud om natten, og hvor træerne stadig dryppede fra morgenstunden. Solen kom, men blev aldrig helt gennemtrængende. 8. CES-periode var ret kedelig med kun 6 arter repræsenteret. Det hjalp dog på humøret, at jeg sidst i lukkerunden fangede en belgisk gransanger (foto), som også blev aflæst her 1. periode i år. Således endnu en lokal ynglefugl med fremmed ring som jeg kan følge i fremtiden.
Michael.

Horndrup Mose, periode 8

Periode 8 ved i Holmdrup Mose blev en stilleomgang med 15 fugle fordelt på 6 arter, hvoraf 1/3 var gengangere fa tidligere perioder.

_____________________________________________________________________________

I fredags gennemførte vi årets 7. periode af CES - ringmærkning ved Tømmerby Fjord med 55 fugle fordelt på 13 arter. Normalt fanger vi mange unge Rørspurve i 7. periode, men dem så vi ikke meget til. Ellers blev det en fin dag, og der er efterhånden mange ungfugle. Næste gang vi kommer vil der være overvægt af dem. Første billede er af en ung Gærdesmutte. Næste billede er af en Spætmejse - gammel hun - hvorfor den var på en for den så atypisk lokalitet ved vi af gode grunde ikke. Og så fik vi årets første Blåhals (Sydlig). det er en meget ung fugl, så den er sikkert fløjet ud af reden lige i nærheden.

___________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

8. CES periode blev afviklet i Svendborg d. 12. juli 21. Vi havde forventet at denne runde måtte blive ”større”, grundet de få ungfugle i de forrige runder. Dette blev imidlertid ikke tilfældet – kun 27 fugle blev fanget, hvor 63 % var ungfugle (1k). Sammenlignet med tidligere år er det en reduktion på ca. 50% fangede fugle i periode 8. Samlet blev der fanget 12 forskellige arter.

______________________________________________________________________________

 Så blev periode gennemført af Morten, Susanne og Henning på en rigtig fin morgen, hvor Gøgen kukkede lystigt, med stille, lunt og overskyet vejr. Det skulle betyde optimalt vejr for fangst. Det startede da også fint med en flot han af Blåhals (årets første, foto) og lidt senere også årets første Stillits (foto). Men det var så også de eneste positive overraskelser. Selv om enkelte Rørsangere blev fanget, mangler vi stadig rørskovens fugle (Sivsanger, Rørsanger, Rørspurv og Skægmejse) - men især deres unger. Ligeledes er det kun få mejser, som vi ser. Derfor blev det endnu en periode med fangster under gennemsnittet for perioden 2006-2020, som er på 37 fugle.

  

___________________________________________________________________________________________

Runde 7 blev gennemført den 6. juli. Dagens fangst stod på meget få fugle med kun 10 fugle. Dette var overraskende, da vi forrige gang havde en del flere med hele 55 fugle. Det lader derfor til at de fleste af de adulte afrikatrækkere er rejst sydpå, og kun 1k gransangere og løvsangere er tilbage på lokaliteten for at tanke op inden de flyver afsted. Vejret var ellers godt med 15-18 grader, let til frisk vind (sneg sig op på 7 m/s på de sidste runder). Heldigvis var der godt selskab til at fordrive tiden imellem runderne.

10 fugle fordelt på 4 arter blev det til i dag:
2 aflæsninger: To 3k+ bogfinker (han og hun)
8 ringmærkede: Fire 1k løvsangere, to 1k gransangere og to 1k musvitter.

Rie

_________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

3. juli 2021 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Temperaturen lå på 15-19 grader og vinden på 4-5 m/s. 35 fugle blev fanget hvoraf 17 (49%) var 1k fugle. 25 fugle blev mærket, 10 fugle var genfangster og blev aflæst. 9 af aflæsningerne var tidligere CES fugle fra 2020 og 2021, mens 1 fugl registreres som ny CES fugl da den var mærket udenfor CES sæson 2020. I alt 15 forskellige arter blev fanget i 7. periode. De 35 fugle fanget i denne periode ligger væsentligt under fangsterne i 2019 (74) og 2020 (89). Sangerne – specielt gransanger, tornsanger, kærsanger og munke mangler, men det kolde forår og de senere ankomster kan betyde at ungfugle af disse arter først kommer i de næste runder.

_________________________________________________________________________________________

Så blev periode 7 gennemført af Morten og Jonas ved Braband sø den 4. juli efter flere tilløb, som blev forhindret af dårlige vejrudsigter. Det blev til 33 fugle (højeste antal i år) med flest ungfugle. Bemærk dog, at både rørsanger og rørspurv er næsten fraværende, ligesom heller ikke Kærsanger har vist sig! Overraskelsen var derfor en Korttået Træløber i rørskoven.

_________________________________________________________________________________________

 

Lunget nåede som første lokalitet at få gennemført periode 7, der resulterede i 24 fugle fordelt på 12 arter. Halvdelen (13) var ungfugle. Hertil kom 7 genfangster af fugle fanget tidligere i årets CES. Der blev ringmærket efter en våd nat, i overskyet vejr, og med tiltagende vind, med en retning der ikke påvirkede nettene synderligt. Det startede fint med mange 1K fugle. Men de sidste 3 runder
gav desværre kun 11 fugle.

Opdatering fra årets 1. halvår (periode 1-6) gav et flot resultat på i alt 179 fangster, hvoraf 33 blev fanget mere end én gang. Der er kommet sent gang i ungeproduktionen, da der blandt de 146 fugle fanget første gang blot var 9 årsunger – alle fanget i sidste periode.

______________________________________________________________________________

Så har Tage opdateret resultaterne for første halvår 2021 for Tømmerby Fjord. Bemærkes skal det, at der er aflæst rigtig mange rørsangere fra tidligere år, men især fra 2020. Rørspurv, som der også er aflæst en del af, fanges i stadig færre antal. Der er således fanget flere skægmejser i år.

_______________________________________________________________________________________________

Så nåede også Tømmerby den første halvdel af årets fangster med 45 fugle fordelt på 12 arter. Det bleb til 29 nye fugle hvoraf de første 13 af årets produktion var iblandt. Der er overraskende mange genfangster (16 stk) men også 9 aflæsninger samt udenlandsk fugl.

_________________________________________________________________________________