Så blev 4. periode gennemført. Og det blev en noget atypisk omgang, selv om der ikke var specielt mange fugle - 32 fangede blev det til fordelt på 14 arter. Igen blev Skægmejse den hyppigst fangede fugl (7 stk.) efterfulgt af Rørspurv, hvorimod Rørsangeren glimrer med sin næsten manglende tilstedeværelse (3 stk.). Det atypiske er, at der var lige så mange genfangster (16 stk.) som mærkninger, det har vi aldrig oplevet før ved Brabrand Sø (se tabellen). Genfangsterne fordeler sig ligeligt mellem mærkninger fra tidligere perioder i år og fugle mærket i forudgående år. Andet interessant er et par nye men ikke hyppigt fangede årsarter: Stor Flagspætte, som blot er den 6. fangst på 15 år og Sumpmejse med den 11. fangst siden starten på CES. Og så blev Gærdesmutten årets først fangede ungfugl.
Tak til Susanne, Jacob og Hans Jørgen
Henning Ettrup

 CES Brabrand S periode 4 2020  

20200601 042842 CES 4 Brabrand S 2 

DSC 1026 Stor Flagsptte 2

DSC 1040 Sumpmejse 2

 Morgenstemning samt Stor Flagspætte (han) og Sumpmejse

   

31. maj 2020 blev 4. CES ringmærkningsrunde ved Sydfyns Erhvervsforskole gennemført. Temperaturen lå på 10-18 grader og vinden på 2-3 m/s i de tidlige morgentimer, men tiltog til 6-8 m/s på de sidste runder. I alt blev 39 fugle fanget hvoraf 24 blev ringmærket, 2 aflæste fugle var ringmærket i 2019, uden for CES sæsonen, og betragtes derfor som nye CES fugle. Herudover blev 12 CES-fugle mærket i henholdsvis 2019 og 2020 aflæst. En overraskelse var aflæsning af en gransanger, der var mærket med en spansk ring. Vi afventer nu svar fra Ringmærkningscentralen om denne fugls mærkningsdata. 18 forskellige arter blev fanget i 4. periode og artslisten for 2020 er nu oppe på 27 forskellige arter i 2020. Rørspurv og rørsanger blev nye arter for CES Svendborg i 4. periode.

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

 CES Svendborg data periode 4   

IMG 3845 CES Svendborg periode 4

 IMG 3857 Sptmejse Svendborg periode 4

Gransanger med spansk ring (øverst) og Spætmejse   

 IMG 3861 Tornirisk Svendborg per ide 4

Tornirisk

Rrspurv Svendborg periode 4 

Rørspurv

Det har været en forsigtig start på årets CES ved Jennes Sø i Skagen. Hidtil er det i år blevet til 55 fangede fugle, men til gengæld er de fordelt på hele 17 arter. I modsætning til fangsterne på Vestamager, hvor der genfanges mange fugle, er der blot 2 genfangster ved Jenne Sø (se tabellen).

CES Jennes s per 1 3 2020

Så blev den 3. periode overstået på Vestamager med fangst af i alt 29 fugle fordelt på 12 arter. Det er bemærkelsesværdigt så mange aflæsninger af allerede mærkede fugle (og ikke blot løvsangere), der foretages. Samlet er der på de 3 første perioder nu fanget 101 fugle (se tabellen). Morgenstemning og Stor Flagspætte fremgår af fotos.

IMG 20200529 104400 Sptte Vestamager per 3IMG 20200529 045319 Vestamager per 3

CES Vestamager per 3 2020

 

Som i sidste periode blev der fanget 42 fugle fordelt på 11 arter, heriblandt 2 udenlandske rørsangere, en mærket i Belgien og en i Spanien. Som det ses, er rørsangeren nu ved at være tilbage på yngleplads, mens skægmejsen og rørspurven formentlig er godt i gang med rugningen (få fangster). Fordelingen ses af tabellen.

CES Tmmerby periode 3 2020

Vi har afsluttet anden runde - på en meget smuk morgen, sammen med nogle modige og flittige mennesker og nogle meget flotte fugle. Det blev til 48 fangede fugle - 32 nye mærkninger og 16 kontroller - tilsammen 13 arter inkl. Nattergal, Rødrygget Tornskade, Broget Fluesnapper og Rørsanger. Nedenfor ses opdateret tabel samt billede af Løvsangere samt Rødrygget Tornskade.

 CES Vestamager per 1 2 2020              Rdr Tornskade Vestamager per 2       
        Lvsangere Vestamager per 2            Stemning Vestamager per 2

Det blev en lidt stille dag på kontoret efter 1. runde, hvor de 20 af de 27 fugle blev fanger. Det blev til 20 ny-mærkninger og 7 aflæsninger, hvoraf de 5 var gengangere fra i år. Igen med Skægmejse som topscorer og Tornsanger blev ny årsart (se tabel). Og så var det meget tæt på at blive ny mærkningsart, men det glippede med ½ meter – Gøg faldt ud af nettet, lige inden jeg i fuld firspring var på vej til at tage den. Den eneste reelle overraskelse var et kuld på 10-11 Mårhunde-hvalpe, som jeg først troede det var en flok kattekillinger ved net 10. Jeg forsøgte at ”inddæmme” dem, men det lykkedes ikke – men jeg fik dog en enkelt aflivet. Det er nu anmeldt til kommunen.

   
  Antal
Blåmejse (14620) 3
Musvit (14640) 1
Skægmejse (13640) 7
Sivsanger (12430) 3
Rørsanger (12510) 4
Tornsanger 2
Løvsanger (13120) 3
Gransanger (13110) 1
Solsort (11870) 1
Rørspurv (18770) 2
Total 27
         

       DSC 1024 Mrhund    

Mårhund, hvalp    

  DSC 1015 Rrsanger per 3

Rørsanger           

Det kører som smurt i olie i Svendborg, hvor der havde en god periode 3. Du kan se referatet fra dagen her.

 

Her kører det bare fint med pænt mange fugle fordelt på rigtig mange arter. Det blev således til 46 fangede fugle (hvoraf 11 var fra 2019) fordelt på hele 32 arter. Se nærmere beskrivelse her.

I går - mandag, var vi ude for at gennemføre runde 2 i vores CES-projekt i går. På trods af den kolde vind blev det en god dag, og vi fik 40 fugle i nettene (se tabel). Det er pænt - årstiden taget i betragtning. Der er fuld gang i yngleaktiviteten, og mange fugle har rugepletter lige nu. På billederne en Sivsanger - endda med norsk ring. En Rørspurv - han. Han var den første fugl vi mærkede ved projektets start i 2016, så der var gensynsglæde - i hvert fald for vores vedkommende. En Rørsanger - også med ring som vi satte på i 2016. Et par lidt ualmindelige gæster ved fjorden var et par Stillits - hannen til venstre, og så endelig en Stor Flagspætte - han. Selv om vi frøs, var det det hele værd.

CES Vejlerne periode 2 2020

   IMG 1168 Sivsanger Tmmerby        IMG 1171 Ring Tmmerby       
      IMG 1184 Rrspurv Tmemrby   IMG 1187 Rrsanger Tmmerby     
    IMG 1193 Flagsptte Tmmerby          IMG 1196 Stillits Tmmerby

Efter en fin start i første periode blev fangsten i periode 2 noget mager. Men det er jo første år, så der må nok forventes, at der må flyttes på nogle net – eller måske suppleresmed et par stykker. Resultatet blev blot 7 fugle fordelt på 6 arter (se tabel).

CES Holmdrup per 1 2 2020

Så blev det lidt mere hverdag igen, og for første gang måtte vi lukke 1 ½ time før lukketid på grund af uventet vejrskift, som gjorde at fangst uansvarlig. Mange af vores fugle var helt uden fedt. Det blev dog til 24 fugle fordelt på 11 arter – igen med Skægmejse som talrigeste art (se tabel).

CES Brabrand Periode 2 2020

Så kom der gang i årets CES ved Brabrand Sø, hvor den nye ca. 500 meter lange pensionistvenlige gangbro blev taget i brug (se foto). En ren fornøjelse. Fuglene kvitterede og lod sig fange i et antal på 37 stk. på en solrig morgen, hvor Alex og Susanne deltog. Mest interessant var to tidlige rørsangere, hvoraf den ene var mærket under CES-fangst ved søen i 2015! Fangstal og fordeling fremgår af nedenstående skema.

CES Brabrand periode 1 2020Gangbro2

 

Også Svendborg er kommet godt i gang med ikke mindre end 59 fugle i første periode, hvoraf de 12 stk. var gengangere fra sidste års CES. Du kan se deres flotte fangsttal for periode 1 her.

 

Torsdag startede vi på dette års CES - fangstsæson ved Tømmerby Fjord. Det er godt at have en termokedeldragt i baghånden, når vinden er kold som den var den morgen. Fangsten var helt på niveau med tidligere års fangst. 27 fugle blev det til. En Rørsanger mærket som ung i 2017 og to Skægmejser mærket sidste år var blandt dem, der gik i nettet. På billederne er der en Solsort, han. Der er hvert år et par der yngler ved Pumpehuset. Så er der en Løvsanger, også en han, hvilket vi kan konstatere ved at måle fuglen. Så har jeg vedlagt et billede af uglegylp - størrelsen indikerer, at det er Stor Hornugle der har leveret hårbollen!

Lvsanger Vejlerne Solsort Vejlerne Uglelort Vejlerne

CES Tmmeby per 1 2020 page 0001

 

Lunget på Fyn har i år omorganiseret nettene, da rådyr ødelagde flere ved den gamle opstilling. Sitet er reduceret med 2 net, mens 6 netsteder er flyttet til nye placeringer

Det betyder så, at der startes forfra som Lunget 2 – men det er nu en gang spillereglerne. Michael startede ud med en fin fangstdag med 41 fugle, hvoraf de 11 var genfangster. Se mere her.

 

Også Skagen Fuglestation ved Jennes Sø er kommet godt i gang med årets CES. Det blev til 23 fugle, hvoraf 4 allerede havde ring på. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel.

CES Jennes s per 1 2020

 

Holmdrup Mose er et nyt site på Fyn (velkommen), som kan ses som en afløser af Gudme Sø, hvor det var vanskeligt at fange nok fugle. Her har man i første periode fanget 17 fugle, heriblandt en isfugl. Fordelingen fremgår af nedenstående skema.

CES Holmdrup Mose per 1 2020

 

Vestamager var seks personer med på første periode, vejret var fint, og vi fangede ikke mindre end 73 fugle - 62 blev ringmærket og 11 kontrolleret - i alt blev fanget 16 arter. De fleste kontrollerede fugle var ringmærket i 2019, men vi havde også en Musvit fra 2017 (1k) og en Løvsanger fra 2015 (2k +).
Nedenstående ses listen over ringmærkede og kontrollerede fugle – til sammenligning er også totalen fra 2019.

          CES Vestamager 20200508 091630 Pablo               CES Vestamager 20200508 124706                    

Stillits er en sjælden art at ringmærke på
CES Vestamager. Tidligere er mærket tre
fugle. I fredags fangede vi fem.
Foto: Pablo Macías

Efter en lang morgen med mange fugle i nettene, er det tid til en velfortjent
slapper. Vi var mange nationaliteter denne morgen: en tysker, en inder,
en kineser, to dansker og en spanier :-)
Foto Jesper J. Madsen

CES Vestamager per 1 2020