Periode 11 i årets CES begyndte søndag, og Svendborg var som sædvanligt tidligt ude. De gennemførte fangsten om søndagen (9. august) ligesom også Tømmerby Fjord gjorde, mens Brabrand Sø kom ind om tirsdagen. Alle fangede færre fugle end i sidste års periode 11.


Hans Rytter og Peter Teglhøj fik ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg assistance fra Joakim Dybbroe. Tak til Joakim. Temperaturen var ca. 20 grader celcius da nettene blev åbnet og steg til ca. 27 grader ved lukning. Overskyet og kun svag vind 1-3 m/s gav gode betingelser for ringmærkningen. I alt 39 fugle fordelt på 15 arter blev fanget. Heraf var 31 (79%) 1k fugle. Munk blev igen den mest fangede art med 12 fugle i alt. Sammenlignet med samme periode i 2019 blev der i periode 11 fanget 9% færre fugle i CES området.

CES Svendborg data periode 11 2020

CES Svendborg Krsanger per 11 2020CES Krsanger 1k per 11 2020 MJHUng Kærsanger fra Svendborg (foto PT) og Brabrand Sø (foto MJH) som kendes fra Rørsanger bl.a. på det korte, kraftige næb.


Tage Leegaard melder, at CES sæsonen ved Pumpehuset ved Tømmerby Fjord nærmer sig sin afslutning. I går - søndag - gennemførte vi 11. og næstsidste runde i sæsonen. Af en eller anden grund var der relativt få fugle . Det vil være forkert at spekulere for meget i årsagerne, men det giver da stof til eftertanke. Dagens højdepunkt var Vandriksen på det efterfølgende billede. Det er en gammel hun som vi ringmærkede på stedet i 2017, så der var gensynsglæde - dog nok ikke gengældt. På billedet af den unge Rørsanger antyder striberne på halen antyder, at det har svinget i løbet af sæsonen med hvor meget mad der har været til rådighed. Se mere på Facebook under ”Vild med Vejlerne”.

CES Tmmerby periode 11 2020

CES Tmmerby Rrsanger 1k halestriber per 11 2020Rørsanger med vækststriberCES Tmmerbt Vandrikse per 11 2020Vandrikse


Ved Brabrand Sø blev denne lune morgen (og senere varme dag) en stille dag i starten, hvor Morten og Henning blev ledsaget af Hans Jørgen (skriverkarl) og et par unger nysgerrige. Efter halvdelen af de 6 timer var gået, havde blot været 13 fugle i nettet, hvorefter en runde fordoblede det antal, for at slutte dagen med 30 fugle fordelt på 11 arter, hvoraf de 5 var mærket tidligere på året og en var fra sidste år. I gennemsnit er der i de forudgående 14 år fanget i gennemsnit 39 fugle i perioden.

CES Brabrand per 1 11 2020 CES Brabrand S per 11 2020 MJHStemning fra Brabrand Sø

__________________________________________________________________________________________________________-

3 sites fik gennemført periode 10 den 1. august.
Tømmerby melder at der var pænt med fugle ved fjorden, bl.a. fordi Rørspurven nu igen fanges, efter nogle perioder med få af den art. Underligt er det også, at der næsten ikke fanges Skægmejser. En lidt ualmindelig art var Hvid Vipstjert (foto), som formentligt har overnattet i rørskoven ligesom en anden sjælden gæst, Grå Fluesnapper (foto). Så må det nævnes, at Isfuglen gik i nettet for tredje gang i denne sæson.


Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg melder om fint ringmærkningsvejret med sol fra morgenstunden og 3-6 m/s vind. I alt 37 fugle (13 arter, se tabel) blev fanget hvoraf 29 (78%) var 1k fugle. For 3. periode i træk blev munk antalsmæssigt topscorer med 17 fugle i alt. Sammenlignet med samme periode i 2019 blev der i periode 10 fanget 27% færre fugle i CES området, og færre fugle er tendensen for 2020 generelt. Sammenlignes periode 2-10 for 2019 og 2020 blev der fanget henholdsvis 497 og 438 fugle, hvilket svarer til en samlet reduktion på ca. 12%. De sidste 2 perioder i august må endelig vise, hvor stor reduktionen bliver generelt og hvordan de enkelte arter har klaret sig.


Ved Brabrand Sø har nedgangen i fangsten i periode 10 været markant. Gennemsnittet for perioden 2014-19 er på 62 fugle, mens vi i år landede på blot 28 fugle fordelt på 12 arter (se tabel). Det er dog væsentligt flere en sidste periodes fangst på blot 16 fugle. Af de fangede fugle var der 3 genfangster fra tidligere på sæsonen. Rørsangeren ser ud til at tage revance her sidst på sæsonen, idet det blev den hyppigst fangede art, mens Skægmejsen (næsten) udebliver, som ved Tømmerby Fjord.

CES Svendborg periode 10 2020 CES Brabrand S peiode 1 10 2020

CES Tmmerby periode 10 2020

CES Tmmerby Hvid Vipstjert per 10 2020 Hvid Vipstjert

CES Tmmerby Fluesnapper per 10 2020Grå Fluesnapper

___________________________________________________________________________

Fredag morgen (17/7) gennemførte vi 8. periode af årets CES mærkninger. Der var rigtig pænt med fugle, og vi fangede rigtig mange Sivsangere, hvor specielt de gamle meget snart tager turen mod overvintringspladserne. Derimod var der stort set ingen Skægmejser, og det er usædvanligt De plejer at være der i stort tal op denne årstid. Det må der kunne findes en forklaring på.

Lørdag (25/7) gennemførte vi 9. periode af årets CES projekt. Der var pænt med fugle, men det undrer mig stadig, hvor Skægmejserne er, for der er nogenlunde lige så mange gamle som tidligere år? Har de fået få eller færre unger i år? De gamle Sivsangere er så småt ude af området og på vej mod varmere himmelstrøg. Det samme gælder Rørsangerne. Mange er ved at tanke fedt, og vægten kan stige 25% lige før afrejse. På billederne ses først en ung Sivsanger i den tidlige morgensol. Så er der en ung Sydlig Blåhals fra et tidligt kuld samt en ung Isfugl – han, som også gik i nettet. Det sidste billede viser to unge Skægmejser. Det gule næb afslører tydeligt hvem der er hannen.

CES Tmmerby periode 8 9 2020  

CES Tmmerby Sivsanger juv per 9CES Tmmerby Blhals juv per 9CES Tmmerby Isfugl juv per 9CES Tmmerby Skgmejser juv per 9

Se mere på Facebook - Vild med Vejlerne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det kunne næsten være "Den tavse sommer". Der var total stilhed i rørskoven da Morten, Jacob, Hans Jørgen og Henning startede perioden kl 4.35. De to første runder var uden fugle overhovedet, hvilkek vi aldrig har oplevet før. Det blev da også åeres næstringeste dag med blot 16 fugle fordelt på 8 arter (se tabel). Ungerne er begyndt at vise sig, da 12 af de fangede var 1k-fugle, bla. 2 ynudfløjne Rørsangere (se foto)Af de fangede var de 4 var gengangere fra tidligere i år. Heriblandt den anden af de belgiske rørsangere, som blev fanget i periode 7 (den første blev genfanget i periode 8). Hvorfor fuglene udebliver se vanskeligt at sige, men tagrørene er i meget dårlig vækst.

CES Aflsninger BS peiode 1 9 2020CES Rrsanger RU Brabrand per 9 MJH

________________________________________________________________________________________________

Af Hans Rytter og Peter Teglhøj
Den 21. juli 2020 blev 9. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. 54 fugle blev fanget hvoraf 42 (78%) var 1k fugle (se tabel). Munk toppede igen i denne periode med 18 fugle, hvoraf hovedparten (83%) var 1k fugle. Vi fortsatte indsamling af fæcesprøver fra solsorte med henblik på efterfølgende analyse af bakteriesammensætning (Finsk projekt).

CES Svendborg periode 9 2020

__________________________________________________________________________________________________________

Blev gennemført af "Vikaren fra Ørbæk" (Hans), da chefen (Joakim) er draget på velfortjent ø-ferie! Sorte truende skyer hang over Svendborg, og medens nettene blev lukket, tog regnen til. Hele perioden blev heldigvis gennemført. Resultatet var på niveau med de sidste par gange. Det blev til 17 fugle fordelt på 9 arter (se tabel), hvoraf 5 var genfangster fra tidligere..
Du kan se meget mere til CES-fangsterne på Fyns 3 lokaliteter her.

Hans Rytter

CES Holmdrup Mose per 8 2020

_______________________________________________________________________________________________


11. juli 2020 blev 8. CES ringmærkningsperiode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. Temperaturen var lav (11 grader) ved netåbning og steg til kun 15 grader ved netlukning. Vinden var ca. 5 m/s de første runder, men tiltog til 7-10 m/s ved de sidste netrunder og solen kom godt frem, hvilket eksponerede en del af nettene. 46 fugle blev fanget (se tabel), hvoraf 61% var 1k fugle. I alt 17 CES-fugle blev aflæst hvoraf 13 var fra 2020 og 4 fugle fra 2019. 1 fugl mærket udenfor CES sæsonen blev registreret som ny CES fugl. I alt 13 forskellige arter blev fanget i 8. periode. Munk toppede med 15 fugle hvoraf hovedparten (80%) var 1k fugle. Fæcesprøver blev indsamlet fra fangede solsorte med henblik på efterfølgende analyse af bakteriesammensætning i tarmen (finsk projekt).

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

CES Svendborg data periode 8 Rdstjert CES Svendborg per 8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lige på falderebet lykkedes det - trods en del blæst at få gennemført 7. runde af årets CES - ringmærkning ved Tømmerby Fjord. Der blev fanget pænt med fugle (se tabel). Specielt Rørspurvene har fået mange unger på vingerne, og der blev også fanget ungfugle af Sivsanger, Skovspurv, Skægmejse mens det kun blev til en enkelt ung Rørsanger, men de skal nok komme.
På billederne er der en ung Sivsanger, en Skægmejse - hun og det sidste billede viser dagens sidste fangst - en gammel Gøg - han. Gøgene er svære at få i nettene, men jo mere spændende er det når der sker. I øvrigt ser der ud til at være en pæn stabil bestand af Gøge i området.

CES Tmmerby periode 7 2020 Vejlerne Sivsanger 1k per 7Vejlerne Skgmejse per 7Vejlerne Gg per 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev periode 7 gennemført på den sidste dag i fint stille vejr. Det blev en stille dag med blot 35 fugle fordelt på 14 arter. Overraskende få unger fanges, blot 13 blev det til, hvoraf blot en var Rørsanger (se tabellen), men det må skyldes den ringe vækst i tagrørene. Det blev dog til en ny års-art, en 1k Træløber. Eneste lidt mere interessante fangster var 2 belgisk mærkede Rørsangere, som blev fanget i net 3 med en times mellemrum (en med og en uden rugeplet). Tak til Hans Jørgen, Håkån og Lars for support.

CES Brabrand S periode 7 2020

___________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

2. juli 2020 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på 13-19 grader og vinden på 3-6 m/s. 89 fugle fanget, hvoraf 63% var 1k fugle. I alt 15 CES-fugle blev aflæst, hvoraf 12 var fra 2020 og 3 fugle fra 2019. I alt 22 forskellige arter blev fanget i 7. periode.

CES Svendborg data periode 7Rdhals 1k Svendborg per 7 2020

Dataiste samt Peter med juvenil Rødhals.

______________________________________________________________________________________________________-

Med genemførelsen af 6. periode er vi nu halvvejs gennem årets CES mærkninger i 2020. Der var rigtig pænt med fugle i det flotte vejr ved Pumpehuset (se tabel), og der er nu mange unger på vingerne. Vi fangede desuden en gammel Bynkefugl - hun, og det er ikke hverdagskost at få den i nettet. Vi sluttede af med en ung Isfugl - han. Uanset alder og køn er det altid et fantastisk syn at se en Isfugl. Nederst er tilføjet oversigt over første halvårs fangster ved Tømmerby.

CES Tmmerby periode 6 2020

 Bynkefugl hun Tmmerby per 6Isfugl Tmmerby per 6

Bynkefugl, hun, en af de ualmindelige ved Tømmerby samt en ung Isfugl

CES Tmmerby periode 1 6 2020

_____________________________________________________________________________________________

Så blev første halvdel at 15. sæson gennemført på en fantastisk dejlig morgen, og der er indtil nu fanget 225 fugle - mod 188 i gennemsnit over de første 14 år. Med fangst af i alt 81 fugle fordelt på 16 arter, må det siges at morgenens mærkning er godkendt. Det er mod sædvane ikke rørsangerne, der dominerer billedet, så fangsten bærer præg af, at mejsernes unger nu er kommet ud i rørskoven for at fouragere (se tabel). Samtidig blev det til et par spændende nye års-arter, idet vi fangede projektets blot 7. Nattergal samt 2 Blåhalse (1 hun samt 1 juvenil).
Henning, Morten, Jacob og Hans Jørgen.

CES Brabrand S periode 6 2020

DSC 1138 Blhals SydligDSC 1116 Nattergal

Årets første juvenile Sydlig Blåhals samt projektets 7. Nattergal .

________________________________________________________________________________________                

21. juni 2020 blev 6. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole. Temperaturen lå på 13-19 grader og vinden på 0-2 m/s. I alt blev 53 fugle fanget hvoraf 44 blev ringmærket – 50% af disse var 1k fugle. 9 CES-fugle blev aflæst. I alt 17 forskellige arter (bl.a. Spætmejse og Stor Flagspætte (fotos)) blev fanget i 6. periode (se tabel). Artstotalen for området er nu oppe på 29 forskellige arter og totalt er der i de 6 første perioder fanget i alt 271 fugle.

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

CES Svendborg data periode 6CES Svendborg sptmejse periode 6CES Svendborg Stor flagsptte periode 6

Mandag morgen gennemførte vi femte runde af årets CES ringmærkning ved Tømmerby Fjord. Det tegnede til en ganske almindelig og rolig dag, som det oftest er på denne tid af sæsonen, hvor forårstrækket er helt forbi, og det stort set kun er ynglefugle der opholder sig i området. Men pludselig hang den der - Drosselrørsangeren. Det er en fugl som hører til syd for Danmark, og er ret almindelig i Centraleuropa. I 70’erne var Vejlerne det eneste sted man kunne se den i Danmark. Sidste år ynglede et par ved Ove Sø, og den ses med mellemrum rundt om i Danmark. På det andet billede ses den sammen med en almindelig Rørsanger, og størrelsesforskellen er til at få øje på. Drosselrørsangeren vejer næsten tre gange så meget som en Rørsanger. I øvrigt var dagens fangst på 39 fugle fordelt på 11 arter på gennemsnittet for de foregående år.

 CES Tmmerby periode 5 2020

 Drosselrrsanger Tmmerby Fjord per 5 2020Tmmerby 2020 Drossel og Rssanger

 

 

 

 

Så blev periode 5 gennemført i flot solrigt vejr. Måske det var det der gjorde, at der ikke blev fanget særligt mange fugle (27 stk fordelt på 9 arter, se skema). Hidtil har Skægmejsen været hyppigt fanget, men der er nok travlt med rugningen, da det blot blev til én enkelt denne gang. Og så er mejserne ved at være i rørene med ungerne. Eneste overraskelse var den første aflæsning af en Kærsanger efter 15 års fangster! 

Morten, Povl, Håkon og Henning

CES Brabrand per 1 5 2020

CES Aflsninger peiode 1 5 2020

 

DSC 1075 Krsanger

Den første aflæsning af Kærsanger efter 15 års mærkning.