Islandsk Ryle ringmærket i Norfolk i England er 19 år senere på lille ø i Guinea-Bissau af et hold portugisiske ringmærkere. Læs historien her. Den blev for øvrigt fanget første gang sammen med en anden Islandsk Ryle, der var ringmærket 11 år tidligere!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aflæser du en farvemærket fugl kan du (i de fleste tilfælde) selv finde ud af, hvem der er ansvarlig for projektet. For alle projekter med farvemærkning i Europa  koordineres via CR-Birding.org. Her kan du på siden CR-Birding.org/colourprojects bladre gennem de mange interessante projekter, som er i gang med mange forskellige fuglearter. Det er vigtigt, at du indrapporterer en aflæst fugl, for hver ny aflæsning giver ny viden. Du bør dog ligeledes sende oplysningen via fuglering.dk, så Ringmærkningscentralen også har oplysningen.

Dyr reagerer typisk på stressende stimuli såsom håndtering ved at øge kropstemperaturen. Imidlertid har småfugle i kolde omgivelser vist sig at sænke deres kropstemperatur, når de håndteres i længere tid.
Man målte derfor både det oprindelige fald i kropstemperatur under mærkning og standardiseret håndtering og efterfølgende genetablering af kropstemperatur efter denne håndtering hos Musvit rastende i redekasser om vinteren. Fugle reducerede deres kropstemperatur med 2,3 ° C i løbet af ca. 4 minutters håndtering. Da fugle blev sat tilbage i deres redekasser efter håndtering, faldt temperaturen med yderligere 1,9 ° C over de efterfølgende ca. 2 min., og når en temperatur på 34,6 ° C, inden det tager 20 minutter at genopvarme til 2,5 ° C over deres oprindelige kropstemperatur. Temperaturreduktionen under håndtering kan være en konsekvens af øget varmetab ved have forstyrret fjerdragtens isolering, mens temperaturreduktionen efter håndtering kan afspejle reduceret varmeproduktion. Dette er vigtige faktorer, der skal overvejes, når man håndterer små fugle i kulden. Du kan se mere herom på BOUs hjemmeside, hvor der henvises til den oprindelige svenske artikel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra CES-ringmærkningen ved Brabrand Sø ligger 2 aflæsninger af Gransanger, som begge har passeret Helgoland under trækket. Den ene er mærket ved søen i 13. august 2018 som adult, mens den anden er mærket 20. juli 2019 som juvenil. Begge fugle er aflæst på Helgoland det efterfølgende år. Men den første er aflæst om efteråret den 3. oktober 2019, mens den anden er aflæst om foråret den 24. marts 2020. Det ser således ud som om (nogle) danske Gransangere krydser Tyske Bugt på deres træk, både på vej til vinterkvarteret og retur til ynglekvarteret.

Gransangere krydser Tyske Bugt

_________________________________________________________________________________________________-

Så ligger bearbejdning af CES-data fra 15 års fangster ved Brabrand Sø. Ikke et år, der går over i historien, fordi der var mange fugle (faktisk blev det det hidtil dårligste år, hvad angår antallet af fugle), men fordi vi fik lavet en gangbro ud i rørskoven, der gør det meget nemmere at færdes sikkert. Du kan se meget mere om fangsterne her.

20200513 1456230 Isobro forr 20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som noget nyt, blev der i år med økonomist støtte fra ISOBRO-fonden og DOF-Østjylland, samt en ihærdig indsats fra en gruppe ihærdige hjælpere, etableret en gangbro i foråret i rørskoven ved Brabrand Sø, så CES-mærkningen kunne fortsætte på 15. sæson. De 14 forudgående sæsoner har vi bevæget os rundt i waders med riciko for at falde i huller, men det er slut nu. Sæsonen har været lang i år, og det har givet mere end 1000 mærkninger ved søen. Men nu er søsonen slut, og gangbrædderne er nu taget hjem i vinterhi. De skal nu ligge og tørre vinteren igennem, så de er klar til næste års fangst. STOR TAK FOR INDSATSEN til alle hjlæpere.

20201020 122238 Gangbro 220201020 122105 Gangbro 2

Tage Leegaard og hans slæng har gennem de seneste 6 år mærket ved Istrup i Thy, hvor der er fanget i rørskov og krat. Det er gennem årene indtil september 2020 blevet til i alt ca. 3100 fugle som fordeler sig på 45 arter med Lille Rørsanger, Sortstrubet Bynkefugl og Vendehals som de mest interessante arter. Men det er bestemt også interessant at følge indvandringen af Sydlig Blåhals, som over perioden er blevet klart hyppigere. Fordelingen af arter fremgår af tabellen.

Istrup 2015 20 TL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Morten ringmærkede den 24. august en isfugl ved Brabrand Sø (M 0107). Skæbnen ville, at Morten Klausen der den 18. september var taget til Norsminde Fjord for at fotografere fugle, fik den på kornet. Og det i en afstand, at har kunne se, af den havde ring på. Samtidig var billedet så skarpt, at det var muligt at aflæse ringen! Data på fugle ses her. Der er blot 34 genmeldinger af isfugle mærket i Danmark, og alle herhjemme fra. Du kan på DOFs Facebook-side se de flotte billeder taget af Morten Klausen fra Norsminde fjord. 

Isfugl DSCN2647Morten mærker isfugl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så fik vi data fra sidste site i årets CES, hvor det blev til 267 fugle fordelt på 28 arter. Godt gået og tak for indsatsen. Her blev det bl.a. til en af de mere sjældne i CES: Ringdue og en farvestrålende Isfugl. Interessant er det også, at Gransanger fanges talrigest (49 ex.), mens Løvsanger næsten udebliver (1 ex.). Spændende lokalitet at følge.

CES Haulund 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Så er årets CES slut med deltagelse af 8 sites, hvilket er meget tilfredsstillende. Stor tak for indsatsen til alle! Nedenfor følger sammenstillinger fra Holmdrup, Jennes Sø, Svendborg samt Lunget. Nede i bloggen kan man se sammenstillinger fra Brabrand Sø, Tømmerby og Vestamager. Som det fremgår, er der antalsmæssigt forskel på de forskellige lokaliteter. Det afspejler dels at der fuglemæssigt er forskel, men også at de enkelte sites anvender et forskelligt antal net (=netmeter). En senere bearbejdning vil kunne give et mere detaljeret billede af forskellene.

Henning Ettrup

CES Holmdrup 2020

CES Jennes s 2020

CES Svendborg 2020 CES Lunget 2020

_____________________________________________________________________________________

Fredag morgen gennemførte vi periode 12 og afsluttede hermed CES-sæsonen 2020. Mange tak til deltagerne gennem sæsonen for hjælp og støtte. Jeg har ikke deltaget i så mange runder før som denne sæson, og det har været en fornøjelse at følge sæsonen så tæt og at arbejde sammen med så mange. 

Periode 12 startede endnu en gang med meget få fugle de første 5 timer - men på den afsluttende runde fangede vi 27 fugle i to net, inklusive 20 blåmejser! I alt blev det til 36 fugle - 31 mærkninger og 5 aflæsninger - af 11 arter inkl. to nye til sæsonen: Rødhals og Skovskade (billede).

Nedenfor er en opdateringstabel over fugle fanget ved CES-Vestamager i 2020: samlet blev det til 478 fugle - 358 mærkede og 120 aflæste – fordelt på 30 arter (2019: 523 fugle - 360 mærkede og 163 aflæste - af 29 arter). En underlig ting med 2020-sæsonen var, at vi overhovedet ikke fangede græshoppesanger - selv at flere sang i området (i 2019 var 9 mærkede og 3 aflæste). En anden mærkelig ting var selvfølgelig corona-nedlukningen, der betød dejligt stille morgener uden støj fra motorvejen, men det betød også, at området omkring bænken blev besøgt af utroligt mange mennesker - heldigvis uden alvorligt tab af udstyr, kun et par stænger blev brugt til at bygge et legehus og bænken blev brændt…
Alle redskaber, stænger, snor og skilte er nu samlet og befinder sig på museet – klar til næste års indsats.
Jesper Johannes Madsen

CES Vestamager 2020

CES Vestamager Halemejse Signe Andersen Per 12CES Vestamager Skovskade2 Signe Andersen per 12 2020CES Vestamager JJM 1 per 12 2020CES Vestamager JJM 2 per 12 2020CES Vestamager JJM 3 per 12 2020Halemejse og skovskade samt stemningsbilleder.

________________________________________________________________________________

Peter og Hans gennemføret sidste CES ringmærkningsrunde (12. periode)  20. august 2020 ved Sydfyns Erhvervsforskole med assistance fra Uffe. Stort tak til Uffe for skrivearbejdet undervejs. Vejret var overskyet og med svage vinde på 2-5 m/s. Det blev en pæn afsluttende runde med i alt 54 fugle fordelt på 16 forskellige arter. Ny mærkningsart for CES området blev Broget fluesnapper. 65% af fuglene var 1k fugle, resten voksne fugle. Status for sæsonen 2020 er 590 fugle fordelt på 32 arter. Til sammenligning blev der fanget 626 fugle i 2019 sæsonen fordelt på 31 arter.

CES Svendborg per 12 2020Broget fluesnapper CES Svendborg per 12 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag, gennemførte vi årets tolvte og sidste runde af CES-mærkningen i Tømmerby. Det blev til 68 fugle fordelt på 10 arter (se tabel). Der har ikke været så mange fugle i år som sidste år, men set over de 5 år vi nu har været derude ligger det på snittet (se tabel). Specielt Skægmejserne ser ud til at have haft en dårlig ynglesæson. Se mere på Facebook under ”Vild med Vejlerne”

CES Tmmerby periode 12 2020 CES Tmmerby 2020 CES Tmmerby per 12 2020Grejet er pakket - så tak for denne gang!

________________________________________________________________________________________


Sluttelig - farvel og tak for i år!

Mandag havde vi en meget varm morgen på CES-stedet - igen. Perioden var mærkelig, da der blev fanget yderst få lokale ynglefugle og slet ingen trækgæster! Vejret var sandsynligvis 'for godt' for trækkere - for varmt og ingen skyer. Vi fangede blot 9 fugle - 7 blev mærket og 2 aflæst - fordelt på 6 arter inkl. tre Gærdesmutter (mange) og en ny art for sæsonen (og en ny mærkningsart til Kasper): en dejlig Husskade. Vedhæftet er opdateringstabel over fangede CES-Vestamager fugle: Indtil nu i alt 440 fugle - 325 mærkede og 115 aflæsninger af 28 arter.

CES Vestamager per 1 11 2020 CES Vestamager per 11 2020 1CES Vestamager per 11 2020 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev årets sidste CES-periode gennemført i nærmest perfekt vejr, men med et resultat på sølle 8 fugle. 2020 blev dermed det næstringeste år med blot samlet 377 fugle i de 15 år der er gennemført CES ved Brabrand Sø. Årsagen er indtil videre uklar, med rørvæksten har i år været ualmindelig ringe. Nedenfor ser du en sammenstilling af årets fangster fordelt på perioder (med enkelte rettelser i forhold til tidligeres sammentællinger).CES Brabrand S periode 1 12 2020 CES Brabrand S afslapning per 12 2020Morten, Susanne, Lars Ulrich, Povl og Hans Jørgen slapper af mellem runderne,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------