Her på siden finder du en samling af faglige artikler om ringmærkning og af relevans for ringmærkerne. Listen vil løbende blive suppleret. Lysten er ikke systematiseret.

1. Snell, K.R.S. & Thorup, K. 2019: Experience and survival in migratory European Robins Erithacus rubecula and Song Thushes Turdus philomelos negotiating the Baltic Sea. Bird Study. Vol. 66, No. 1, 83-91 (adgang til resumé).

Forfatterne har undersøgt om der er forskelle i overlevelsesraterne for førstegangstrækkende ungfugle, henholdsvis ældre, erfarne Sangdrosler og Rødhalse, der om efteråret under trækket strander ved barrierer, f.eks. en havkyst. Artiklen bygger på analyser af ringmærkningsdata fra fuglestationerne på Christiansø, Ottenby (Sverige) og Bukowo – Kupan’ på den polske nordkyst.

2. Lyngs, P. 2020: Breeding biology and population dynamics of a colonial seabird: The Razorbill. DOFT 114, nr 3: 58-112.

Peter Lyngs fantastiske langtidsstudie af Alken på Græsholmen ved Christiansø, hvor ringmærkning af 8600 Alke og efterfølgende 27.200 aflæsninger  bl.a. viser noget om spredning, stedtrohed og alder på fugle i kolonien.