Indkaldelse til Generalforsamling 2019 - opdateret

Danmarks Ringmærkerforening afholder Generalforsamling lørdag den 30. november 2019 på Åløkkestedet på Østfyn. Dagsorden ifølge vedtægterne kan ses her.

Der er forslag om en mindre ændring af vedtægterne, idet det i §5 pkt. 3 foreslåes tilføjet "samt fastsættelse af kontingent". 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med ringmærkernes Årsmøde (program følger).